دوشنبه 3 مرداد 1384

پیام رضا پهلوی به مناسبت حوادث مهاباد

هم میهنانم،

کُرد ایرانی باری دیگر مورد ستم حکومت خودکامۀ دین سالار قرارگرفته است، این بار در مهاباد، کُرد ایرانی، هم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و هم به قتل می رسد.

دست استبداد مذهبی باری دیگر از آستین بی عدالتی، تبعیض قومی و ایران ستیزی بیرون آمده و جان و مال کُرد ایرانی را مورد یورش جاهلان مسلح خود قرارداده است.

برادران و خواهران کرد ایرانی ام،

در کنار دیگر برادران و خواهران ایرانی، فریاد دادخواهی تان را به روشنی می شنوم. کُردهای ایران در تاریخ طولانی کشورما، افتخارها آفریده اند.

در تاریخ معاصر ایران: بخصوص در سالهای اخیر، در دفتر آزادی خواهی و مبارزه برای ایجاد دموکراسی در ایران، صفحات درخشانی به تلاش شرافتمندانۀ کُردهای ایرانی اختصاص یافته است. دفاع از حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شما که بخش جداناپذیری از مطالبات ملت ایران است، بر فرد فرد ما واجب است.

برادرانم، خواهرانم،

ایران به تکثر و غنای قومی و فرهنگی و زبان خود زنده است. قوم ایرانی ثروت ایران است. کُرد ایرانی؛ بلوج ؛ آذری؛ ترکمن؛ خُوزی و فارس و تک تک اقوام و مردم ایران صاحبان برحق ایران اند. حاکمیت باید به همۀ مردم ایران بازگردانده شود. امنیت باید به شهر و روستا و آشیانۀ فردفرد مردم ایران باز گردانده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خواهرم، برادرم، هم میهنم،

در برابر تن بی جان برادر کُردم که وحشیانه خونش را ریخته اند در برابراشک و درد خویشان او، در برابر غم نزدیکان او و در برابر حس همدردی شما ملت ایران به احترام سر تعظیم فرود می آورم.

هم میهنان بیائید دوش به دوش هموطنان کُردمان برای احیای حق حاکمیت همۀ مردم ایران و برای دست یافتن به آزادی، رفاه و سربلندی ایران متحد شویم.

خداوند نگهدار ایران باد،

رضا پهلوی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پیام رضا پهلوی به مناسبت حوادث مهاباد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016