چهارشنبه 5 مرداد 1384

نامه حزب سبز آلمان به سفير ايران پيرامون وضعيت اکبر گنجي

عاليجناب سفير جمهوری اسلامی ايران، آقای سيد شمس الين خارقانی،

سفير محترم، ما در رابطه با مسئله انسانی بسيار عاجل، زندگی روزنامه نگار و نويسنده، آقای اکبر گنجی شما را مورد خطاب قرار ميدهيم. آقای گنجی در ماههای اخير به دليل شرايط زندان چندين مرتبه دست به اعتصاب غذا زده اند، چون مراجع قضائی و تصميم گيرندگان ذيصلاح خواسته های ايشان را به نحوی غير انسانی ناديده گرفته اند و کمافی السابق ناديده ميگيرند. اکنون اعتصاب غذای ايشان از يازدهم ماه ژوئن تا کنون ادامه دارد. آنطور که ما اطلاع يافته ايم آقای گنجی با از دست دادن 22 کيلو وزن در هفته های اخير در شرايط ضعف جسمی خطرناکی قرار گرفته اند. از اين گذشته ايشان به دليل مبتلا بودن به بيماری آسم و ديگر بيماری های منتج از زندان به مداوی غير محدود نيازمندند. از آنجا که گزارش منتشره دادگستری ايران مويد وجود شکنجه و خدشه دار کردن حقوق بشر در زندانهای ايران است، از شما درخواست می کنيم، به اطلاع رهبری کشور خود برسانيد، که ما خواهان آزادی فوری آقای گنجی هستيم. همانطور که مطللع هستيد، نه تنها برای ما، که در سطح جهانی نيز به خاطر زندگی آقای گنجی نگرانی وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما از پيش به خاطر کوشش تان ممنونيم، چون زندگی گنجی به طور مشخص در خطر است. زندگی گنجی را نبايد دستخوش جدال های سياسی داخلی و تبليغاتی کرد.

با سلام های دوستانه
رهبری فدرال ـ هيئت رئيسه
اتحاد 90 ـ سبزها
25 ژوئيه 2005

کلاوديا روت
راين هارد بوتی کوفر

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه حزب سبز آلمان به سفير ايران پيرامون وضعيت اکبر گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016