چهارشنبه 5 مرداد 1384

ميزگرد "چشم انداز آينده ايران در دولت غير دمكراتيك احمدي نژاد" و "راهكارهاي ارتقا حقوق شهروندي و آزادي بيان"، تورنتو 3 آگوست

1ــ چشم انداز آينده ايران در دولت غير دمكراتيك احمدي نژاد
2ــ راهكارهاي ارتقا حقوق شهروندي و آزادي بيان در ايران

كانون گفتگو و حقوق بشردر ايران ــ تورنتو از كليه صاحب نظران و علاقه مندان به امور ايران دعوت مي كند كه در راستاي آگاهي سازي مردم در اين بحث آزاد شركت كنند.
زمان : چهارشنبه 3 آگوست 2005
محل: نورث يورك سنتر council chamber
ساعت :4 تا 9 بعد ازظهر (‌يانگ و امپرس)
شركت كنندكان در اين بحث و تبادل نظر مي توانند به صورت انفرادي يا نماينده جريانات سياسي مخالف يا موافق تا روز 30 جولاي ثبت نام نمايند.
شركت كنندگان تا امروز
دكتر محمد تاج دولتي –روزنامه نگار(‌منفرد)
حسين مصباحيان دانشجوی دکترای فلسفه(‌منفرد)
محمدرضا حدادي فعال حقوق بشر (منفرد)
سازمان كومله (‌كمونيست)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

توضيحات
كانون گفتگو و حقوق بشر يك سازمان غير انتفاعي ميباشد كه براي ارتقا حقوق بشر در ايران فعاليت مي كند.
كانون فرصت مساوي براي بيان نظرات به همه شركت كنندگان خواهد داد.

شركت عموم آزاد است
تلفن تماس 3733ــ839ــ416
سعيد سلطانپور
هماهنگ كننده كانون گفتگو و حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016