چهارشنبه 5 مرداد 1384

با راي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران؛ نبوي، عطريانفر، كرباسچي، ليلاز و وردي‌‏نژاد تبريه شدند، ايلنا

قاضي حسينيان؛ رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به شكايت‌‏هاي مطروحه عليه بهزاد نبوي، محمد عطريانفر، غلامحسين كرباسچي، سعيد ليلاز و فريدون وردي‌‏نژاد براي اين افراد به استناد دلايل و مستندات پرونده و همچنين مشمول مرور زمان شدن موارد اتهامي، قرار موقوفي تعقيب صادر كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، چندي پيش شاكيان خصوصي اين پرونده در خصوص اظهارات و مطالب درج شده در روزنامه همشهري، از بهزاد نبوي، محمد عطريانفر، غلامحسين كرباسچي، سعيد ليلاز و فريدون وردي‌‏نژاد، به اتهام "نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي, هتك حرمت و حيثيت, افترا وتوهين" شكايت كرده بودند كه قاضي حسينيان پس از بررسي پرونده، اين افراد را تبرئه و براي آنان قرار موقوفي تعقيب صادر كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتني است؛ شاكيان اين پرونده‌‏ها، 22 نماينده مجلس پنجم، يك نويسنده و كارگردان سينما، روابط عمومي انصار حزب‌‏الله, معاونت فرهنگي ستاد امر به معروف نهي از منكر، مدير كل وقت دادگستري استان تهران، فرمانداران شهرستان‌‏هاي گنبد كاووس, رامسر, محمودآباد, استاندار سابق كردستان، سرتيپ لطفيان، مدير مسوول روزنامه رسالت و حفاظت اطلاعات ناحيه خراسان عنوان شده بود.

Copyright: gooya.com 2016