پنجشنبه 6 مرداد 1384

آيا دبيركل جبهه‌ مشاركت تغيير مي‌كند؟ محمدرضا خاتمي: اظهار نظر نمي‌كنم، ايسنا

در حالي كه هنوز يكسال از مدت دبير كلي محمدرضا خاتمي بر جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي باقي مانده است، امروز اخباري به نقل از سعيد حجاريان يك عضو ارشد اين حزب منتشر شده كه دبير كل جبهه مشاركت تغيير مي‌يابد.


در پي انتشار اين خبر خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با دبير كل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي تماس گرفت كه وي از اظهار نظر در اين‌باره خودداري كرد و گفت: اظهار نظر نمي‌كنم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتني است پيش از اين محمدرضا خاتمي از پوست‌اندازي در جبهه‌ي مشاركت سخن گفته بود كه برخي اعضاء اظهار نظر كرده بودند كه پوست‌اندازي از دبير كل آغاز خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيا دبيركل جبهه‌ مشاركت تغيير مي‌كند؟ محمدرضا خاتمي: اظهار نظر نمي‌كنم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016