شنبه 8 مرداد 1384

فراخوان دفتر تحکيم وحدت: شب شعر پاسداشت پايداري گنجي

براي آزادي اکبر گنجي و خواندن سرود آزادي در منزل او جمع مي شويم تا از ايستادگي او تقدير کنيم. بر پايمردي اش درود بفرستيم و پايداري اش را پاس بداريم. با پاسداشت و تقدير 50 امين روز مقاومت گنجي در برابر ظلم و استبداد و با برگزاري مراسم شب شعر و روشن کردن شمع در منزل وي، حمايت خود را از گنجي اعلام مي کنيم.
از همه آزاديخواهان دعوت مي کنيم با حضور خود و حمايت از گنجي، نگذارند شمع آزادي خاموش شود.
مکان: سعادت آباد- علامه جنوبي- کوچه حق طلب( نوزدهم)- پلاک 23- منزل اکبر گنجي
زمان: شنبه- 8 مرداد ماه 1384- ساعت 8 شب
اگر خداي نخواسته براي اکبر گنجي اتفاقي بيافتد، همه نيروهاي آزاد انديش جامعه مدني از اين پرسش اخلاقي و وجداني درونشان که براي گنجي چه کردي؟ در امان نخواهند بود.
نبايد بگذاريم چکاوکي که سرود آزادي مي خواند به ققنوس آزادي تبديل شود. سلامتي و آزادي او مهمترين خواسته ما از حاکميت است.
گنجي با مقاومت وصف ناپذيرش اميد آفريني کرده است. نبايد شمع اميد خاموش شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ای آزادی
در راه تو
بگذشتم از زندانها
پرپر کردم
قلب خود را
چونان گل در ميدانها
خون خود را
جاری کردم
چون رودی در جنگلها
تا بشکوفد
گلبانگ تو
بر لبهای انسانها
يادت يادم
نامت نامم
ای آزادی آزادی
بی نام تو
از نای ما
کی برخيزد فريادی
بی تو دنيا
غرق ظلمت
زندان فتح و شادی

ای آزادی
تا نور تو
گردد درهرسو تابان
تا نگذارم
جان بسپاری در زنجير دژخيمان
در توفانها
با اشک و خون
با تو می بندم پيمان
ای آزادی
نور خود را
برخاک خوب ما بعد از ما بيفشان

ای توده برپا تا فکند خروشت
به تن دژخيمان آذر
با مجاهد برخيز و به رزمی پيگير
تو رهايی را بازآور
برکن از جا سدهارا
ای توده چون توفان
چون دريا برخيز از جا
خشماگين و غران

قطره قطره خون می چکد از رگانم

به ره خونين يزدان
تا شکوفد هرسو گل آزاديها
به زمين سرخ ايران
در راهت ای آزادی
فانوس خون ما
می سوزد تا بشکافد
خورشيدت شبها را

می سپارم ه سوی و با خشم و کين
چو جهانی سرخ و سوزان
تا چو خورشيدی نور تو گردد آذين
به شب تاريک انسان
چون ناقوسی خشماگين
در قعر توفانها
می غری ای آزادی
در خون انسانها

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان دفتر تحکيم وحدت: شب شعر پاسداشت پايداري گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016