چهارشنبه 12 مرداد 1384

انبارلویی: منافقین در حمایت از گنجی، قاضی مقدس را ترور کردند؛ جواد منصوری: منافقین دستور دارند کار تروریستی نکنند، مهر

محمدکاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به حمایت صریح گنجی از منافقین در بیانیه های اخیر خود گفت: چون شاخه نظامی مخالفین نظام، منافقین هستند و گروههای مخالف دیگر چنین امکانی را ندارند، من معتقدم منافقین بخاطر حمایت از گنجی قاضی مقدس را ترور کردند.
سردبیر روزنامه رسالت در گفتگو با خبرنگار سیاسی "مهر" درباره انگیزه ها و گمانه های احتمالی در ترور قاضی مقدس ، اظهار داشت: با توجه به اینکه شهید مقدس، قاضی پرونده گنجی بوده، من این ترور را از سوی طرفداران گنجی بعید نمی دانم.

انبارلویی توضیح داد : گنجی در بیانیه های اخیر خود رسما از گروهک منافقین حمایت کرده بود و چون شاخه نظامی مخالفین نظام، منافقین هستند و گروههای مخالف دیگر چنین امکانی را ندارند ، به نظر من منافقین بخاطر حمایت از گنجی این قاضی را ترور کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دکتر منصوری در گفت وگو با "مهر":
ترور قاضی مقدسی نمی تواند کار منافقین باشد// منافقین دستور دارند کار تروریستی نکنند
دکتر جواد منصوری گفت: در شرایط فعلی، منافقین از طرف آمریکا دستور دارند که کار تروریستی نکنند تا بتوانند وجه لازم برای ورود به فاز سیاسی را پیدا کنند، به این خاطر فکر نمی کنم منافقین در این ترور دست داشته باشند.
دکتر منصوری استاد دانشگاه و فعال سیاسی در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی "مهر" که در مورد انگیزه ها و گمانه های احتمالی در ترور قاضی مقدسی، سوال کرد، پاسخ داد: البته هنوز اطلاع دقیق و قابل استنادی در این مورد وجود ندارد و نمی توان تحلیلی داشت ولی فکر نمی کنم این ترور توسط منافقین انجام شده باشد.

وی توضیح داد: در شرایط فعلی، منافقین از طرف آمریکا دستور دارند که کار تروریستی نکنند تا بتوانند وجه لازم برای ورود به فاز سیاسی را پیدا کنند، به این خاطر فکر نمی کنم منافقین در این ترور دست داشته باشند.

گفتنی است دکتر جواد منصوری در سالهای دهه شصت، ازسوی منافقین دو بار مورد سوءقصد تروریستی قرار گرفت.

Copyright: gooya.com 2016