جمعه 21 مرداد 1384

ابطحي در گفت‌وگوباايسنا: پاسخگو شدن وزارت اطلاعات از دستاوردهاي بزرگ دولت خاتمي بود

سيدمحمدعلي ابطحي در واكنش به برخي ديدگاههاي اخير مطرح شده درباره وزارت اطلاعات گفت:« معتقدم مهمترين اتفاقي كه در وزارت اطلاعات در دولت خاتمي افتاد اين بود كه اين نهاد پاسخگو شد.»

وي كه با خبرنگار ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد ادامه داد:« بخش اطلاعاتي اگر پاسخگو نباشد به دليل فراواني اطلاعات و ابزار و امكانات مي‌تواند روي همه‌ي بخش‌ها تاثيرگذار باشد.اگر نظارت و پاسخگويي نداشته باشد هميشه فساد در كمين اين وزارتخانه است و ضربه سختي به كشور مي زند.»

محمدعلي ابطحي درباره‌ي دستاوردهاي دولت خاتمي در احياي وزارت اطلاعات گفت:« من پاسخ گو شدن وزارت اطلاعات در دوره‌ي خاتمي را يكي از دستاوردهاي بزرگ مي دانم كه همه توانستند نسبت به آنچه كه در آن وزارتخانه اتفاق مي افتد اظهار نظر كنند و خود وزارتخانه نسبت به حوادث خود حساس و پاسخگو گرديد.»

معاون حقوقي و پارلماني سابق دولت خاتمي گفت:« شايد تشكيل اطلاعات موازي هم به دليل مورد پرسش قرارگرفتن وزارت اطلاعات و طبعا پاسخگو شدن اين وزارتخانه بود كه نهايتا بعضي كارها را وزارت اطلاعات به دليل عدم پذيرش ازسوي جامعه انجام نمي داد، برخي به اطلاعات موازي روي آوردند.»

وي درباره‌ي مسايلي كه اخيرا از سوي برخي درباره وزارت اطلاعات مطرح مي‌شود؛گفت:« وقتي وزارت اطلاعات وزارتخانه باشد تحت كنترل مجلس است و مي توانند سوال كنند و حتي وزير را استيضاح كنند و يا مي‌تواند نسبت به عملكرد اين وزارتخانه تحقيق و تفحص نمايند. اين كه مجلس پيش قدم شود تا اين حق خود را حذف كند جاي تامل دارد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز يادآور شد:« حذف حقوق نظارتي نتيجه‌اي جز اين كه تشكيلات اطلاعاتي از پاسخ گويي خارج مي شود ندارد و اين در همه‌ي حوزه‌هاي اطلاعاتي ، سياسي و اجتماعي هم تاثير بدي خواهد داشت.»

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016