شنبه 22 مرداد 1384

بیانیه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا پیرامون محکومیت تروریسم بین المللی

خطر تروریسم بین المللی امروزه امنیت، آرامش و آسایش انسانها را مخدوش نموده است. کمتر روزی است که خبر انفجار انتحاری در عراق، افغانستان ، سرزمینهای اشغالی، یا در دنیای غرب اعم از اروپا و آمریکا منتشر نشود.
به نظر می رسد تروریزم شکل جدید مبارزات و جنگها در قرن حاضر و در صحنه بین المللی باشد و رویارویی مستقیم نظامی کشورها در قرون گذشته تبدیل به تروریزم با هدایت گروهها و افراد افراطی غالبا دینی، شده است. با آنکه نمی توان نسخه واحدی برای تروریسم در اقصی نقاط جهان پیچید اما نقطه مشترک تمامی تروریستها این است که خود را محق می دانند که حق حیات را از نفوس عمدتا بی گناه بستانند و با ایجاد و شبیه سازی جو رعب و وحشت، راهی نا مناسب و غیر انسانی را بر گزینند.افراطی گرایی اسلامی امروز آفتی است که بیش و پیش از آنکه جامعه بشری را دچار مشکلات عدیده نماید به اصل شجره اسلام عزیز آسیب جدی وارد نموده است. از دیگر سوی باید توجه داشت ظلم قدرتهای استکباری مخصوصا آمریکا و اسرائیل به ملتهای مسلمان فلسطین و افغانستان و عراق نباید بهانه ای برای کشتار مردم بی دفاع و غیر نظامی کشورهای غربی و حتی اسلامی باشد، این اقدامات در هر حال محکوم و غیر انسانی است.
١ـ اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا انفجار درچندین ایستگاه مترو و یک اتوبوس در شهر لندن که یکی از آخرین اقدامات این شبکه تروریستی بود را بشدت محکوم می نماید و ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه اعلام می نماید که خط اسلام افراطی که توسط مدارس دینی برخی کشورهای آسیایی تغذیه فکری و معنوی می شوند، جریانی انحرافی و جعلی می باشند که با روح اسلام و قرآن شریف بیگانه اند و در واقع اسلام نه دین و مرام جنگ و ستیزه جویی بلکه دین رحمت و مدارا است. کشته و مجروح شدن مسلمانان در حملات تروریستی اخیر نیز نشان می دهد، مسلمانان خود از بیشترین قربانیان تروریسم می باشند. آنانکه که برای توجیه درنده خوئی خود پرچم اسلام و قرآن را بلند می کنند، خواسته یا ناخواسته چهره اسلام را در دنیا زشت و نازیبا می نمایند.
۲ـ از نهادهای دینی ، شخصیتهای مذهبی و حوزه های علمیه که خود را حاملان اسلام دین رأفت و عطوفت میدانند انتظار داریم که مواضع صریح خود را علیه این اقدامات ضد بشری اعلام نموده و چهره زیبای اسلام را به جوانان نشان داده و مانع از گمراهی و فریب ایشان در جهت گرایش به تعصبات کور به نام اسلام شوند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٣ـ اخیرأ نشریه وابسته به روحانی شناخته شده ای در شهر قم در حرکتی مشکوک اقدام به ثبت نام جوانان برای عملیات استشهادی نموده است . ما ضمن محکوم نمودن این عمل خلاف مصلحت ملی ، با توجه به شرایط حساس کشور و بحران هسته ای ، و قرار گرفتن ایران در لیست حامیان تروریست و ناقضین حقوق بشر ، از مسؤلین نظام می خواهیم که این اقدامات ،بخصوص توسط شخصی که هیچ سابقه ای در انقلاب ندارد را با دقت بیشتری مورد بررسی و مراقبت قرار دهند .
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016