یکشنبه 23 مرداد 1384

سخنان رييس جمهور در نشست با وزيران پيشنهادي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

رييس‌جمهور اسلامي ايران در نشستي با اعضاي هيات وزيران پيشنهادي خود، برعدالت‌محوري، مهرورزي، خدمتگزاري و پيشرفت همه‌جانبه در ابعاد مادي و معنوي به عنوان اصول اساسي دولت جديد تاكيد كرد و از آنان خواست تا پس از اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، تمامي اهتمام خود را براي برداشتن گام‌هاي بلند و جهشي در جهت حل مشكلات كشور به كار بندند.

به گزارش ايسنا، اين نشست روز يكشنبه و پس از معرفي اعضاي كابينه جديد به مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.

دكتر احمدي‌نژاد گفت:« محوري‌ترين برنامه‌ي دولت، عدالت‌گرايي است و اين امر بايد تمام جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي عملكردي دولت را در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تحت تاثير قراردهد.»

رييس‌جمهور، از مردم‌باوري و مهرورزي به مردم به عنوان يك رويكرد اساسي دولت آينده ياد كرد و گفت:« رابطه‌ي مودت‌آميز با مردم، پايه و اساس تمامي فعاليت‌هاي فرهنگي، عامل همبستگي ملي و پيشبرد آرمان‌هاي انقلابي است و تحقق هرگونه عمل خيري در دولت و از سوي مسوولان كشور، مستلزم محبت و دوستي با مردم و ملت عزيز است. ابراز علاقه و محبت به مردم، يك دستور اسلامي است و پيام انقلاب نيز تنها در بستر عاطفه و مهرورزي به مردم قابل انتقال خواهد بود.»

دكتر احمدي‌نژاد، بر ضرورت حركت در رسيدن به جامعه‌ي متعالي تاكيد كرد و افزود:« بيگانگي انسان‌ها با يكديگر و بي‌تفاوتي در برابر اجحاف و ستم به هم‌نوعان از جمله مظاهر فرهنگ فردگراي لذت‌جويي افراطي است كه هيچ سنخيتي با آموزه‌هاي ديني، اخلاقي و انساني ملت مسلمان ايران ندارد و مبارزه با مظاهر ضدارزشي آن در جامعه از برنامه‌هاي دولت جديد خواهد بود.»

وي تصريح كرد كه وزيران و مسوولان كشور در رده‌هاي مختلف هيچ شأني جز خدمتگزاري به مردم ندارند و راه و رسم خدمتگزاري به مردم بايد در تمامي سازمان‌هاي اداري، به يك فرهنگ پايدار تبديل شود.

رييس جمهور برطرف كردن ضعفها و مشكلات و حركت سريع در مسير ساختن و آباد كردن جاي جاي اين كشور را گوشزد كرد و استفاده درست از منابع موجود و پرهيز از اسراف و ريخت و پاش در دستگاه‌هاي مختلف را لازمه پيشرفت همه جانبه كشور خواند.

دكتر احمدي نژاد، مبتني كردن امور كشور بر فرهنگ خودي را به منزله مبارزه جدي و اساسي با موج سنگين غرب زدگي و آفات ناشي از آن دانست و در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه اعضاي دولت بايد پيوسته با كار و تلاش مجدانه، پيگيرانه و عالمانه خود، امواج اميد، نشاط و شادابي را به درون جامعه تزريق كنند.

به گزارش ايسنا، وي همچنين توجه وزيران پيشنهادي را به ضرورت مبارزه با تشريفات زائد اداري و حذف اشرافيت از متن سيستم اداري، رعايت شان انقلاب در رفتار‌ها، محيط كار و زندگي شخصي، جايگزين كردن مديران كارآمد و پرتلاش به جاي مديران مدعي، پرهزينه و كم بازده، جلب كرد و در پايان سخنانش، اهميت همگرايي و وحدت و پرهيز از بخشي نگري متعصبانه و افراطي در دولت آينده و همكاري صميمانه و قاعده‌مند اعضاي هيات دولت با رسانه‌هاي ارتباط جمعي را مورد تاكيد قرار داد.

حاضرين در اين نشست، همچنين فراز‌هاي مهم رويكرد‌هاي دولت جديد را مرور كردند و آمادگي خود را براي برقراي تعامل سازنده و دوستانه با مجلس شوراي اسلامي مورد تاكيد قرار دادند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنان رييس جمهور در نشست با وزيران پيشنهادي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016