سه شنبه 25 مرداد 1384

سلیمی نمین در گفت وگو با "مهر": برخی شایسته مسوولیتند ، اما در حد وزارتخانه نیستند

عباس سلیمی نمین گفت : برخی افراد معرفی شده برای حضور در کابینه در حد برخی وزارتخانه ها نیستند، اما برای سمت های دیگر شایستگی دارند.

مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات تاریخ معاصر ایران در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "مهر" در مشهد درباره مصداق این مساله گفت : برای وزارتخانه حساس و مهمی مانند (نفت) باید انتخاب دقیق تری انجام می شد و فرد معرفی شده مناسب با این جایگاه نیست.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد در انتخاب وزرا تحت فشار بوده است، تصریح کرد: بعید نیست که رئیس جمهور به ناچار و تحت فشار برخی گروههای سیاسی برخی افراد را در کابینه قرار داده باشد.

این محقق روزنامه نگار با بیان اینکه رای اعتماد کامل مجلس به کابینه تفکری اشتباه است، خاطرنشان کرد: مجلس باید به وظیفه خود در دفاع از حقوق ملت توجه کند و پیش بینی می کنم برخی وزرا نتوانند از مجلس رای بیاورند.

سلیمی نمین درباره عدم حضور زنان در کابینه نیز گفت : واقعیت آن است که در سالهای قبل و بعد از انقلاب، فرصت برای حضور زنان در عرصه مدیریتی کشور فراهم نشده است و دولت جدید باید بسترهای این امر را پی ریزی کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016