جمعه 28 مرداد 1384

موشک پرانی به کشتی آمريکايی از خاک اردن، بي بي سي

به سوی يک کشتی نيروی دريايی آمريکا که در بندر اردنی عقبه لنگر انداخته بود و همچنين فرودگاه ايلات در اسرائيل موشک پرتاب شده است.

به گفته منابع اردنی، بامداد روز جمعه، 19 اوت، از داخل خاک اردن به سوی ناوچه آمريکايی اشلند در خليج عقبه موشک پرتاب شد و همچنين، مقامات اسرائيلی نيز گزار کردند که افرادی از داخل اردن فرودگاه ايلات را هدف موشک پرانی قرار داده اند.

هيچيک از موشک های پرتاب شده به هدف اصابت نکرده است.

سخنگوی فرماندهی ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا، مستقر در بحرين، با تاييد هدف قرار گرفتن ناوچه اشلند گفته است که موشک پرتاب شده از فراز کشتی گذشت و به سقف يک انبار واقع در ساحل اصابت کرد.

به ناو اشلند و نفرات نيروی دريايی آمريکا آسيبی نرسيده است.

ناوچه اشلند همراه با چند شناور ديگر برای اجرای تمرين های مشترک با نيروی دريايی اردن به دريای سرخ اعزام شده است.

همزمان، پليس اسرائيل اعلام داشته است که شاهدان عينی شاهد پرواز يک موشک از نوع کاتيوشا به سوی فرودگاه ايلات بودند که در چند متری حصار فرودگاه فرود آمد اما منفجر نشد.

بنادر عقبه، متعلق به اردن، و ايلات، متعلق به اسرائيل، در دو سوی مرز دو کشور در شمال دريای سرخ و در فاصله حدود پانزده کيلومتری از يکديگر واقع است.

شائول مفاز، وزير دفاع اسرائيل، گفته است که حمله کنندگان هم اردن و هم اسرائيل را هدف قرار دادند.

وی گفته است که هنوز از عاملان اين اقدام اطلاعی در دست نيست اما مقامات اسرائيل و اردن برای تحقيقات در اين زمينه همکاری با يکديگر را آغاز کرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موشک پرانی به کشتی آمريکايی از خاک اردن، بي بي سي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016