شنبه 29 مرداد 1384

سليمي نمين: بيانيه‌ي انصار حزب‌الله توسط عناصر مشكوك نوشته شده است، اشك ‌تلخ: خواب حذف انصار حزب‌الله هيچ‌گاه تعبير نمي‌شود، ايسنا

صبح روز شنبه، مناظره‌اي بين «عباس سليمي نمين» مدير دفتر مطالعات تاريخ ايران و « صادق اشك‌تلخ» عضو شوراي مركزي انصار حزب‌الله در ارتباط با بيانيه اخير اين تشكل و نقد‌هايي كه سليمي نمين در اين ارتباط داشت، برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين مناظره، اشك‌تلخ در ارتباط با بيانيه صادر شده از سوي انصار حزب‌الله اظهار داشت: عده‌اي در ارتباط با اين بيانيه بزرگ‌نمايي كردند و شيوه تخريب را در پيش گرفتند؛ چنان‌كه تاكنون شاهد نقدي منصفانه و عاقلانه در ارتباط با اين بيانيه نبوده‌ايم. من تخريب‌هايي را كه در ارتباط با اين بيانيه صورت گرفت در ادامه تخريب‌هايي مي‌دانم كه در مورد دولت احمدي‌نژاد كه قصد دارد دولتي عدالت‌خواه ايجاد كند، انجام گرفته.

وي ادامه داد: خطاب ما در اين بيانيه جريان نفاق بوده كه اكنون با شكلي جديد به عرصه سياسي كشور وارد شده است و حساب آن از توده مردم جداست. انصار حزب‌الله در سال‌هاي اخير به دنبال جريان‌شناسي كه انجام مي‌داد در اين بيانيه به جريان‌شناسي نفاق پرداخته و نسبت به آن هشدار داده است. در اين بيانيه بر امر به معروف و نهي از منكر تكيه داشتيم و در اين راستا پافشاري كرديم. همچنين انصار حزب‌الله استقلال فكري دارد . حتي در انتخابات رياست‌جمهوري بخشي از جريان اصول‌گرا دوست نداشت ما از احمدي‌نژاد حمايت كنيم اما نسبت به اين امر ما پافشاري كرديم و بخشي از موضع‌گيري‌هايي كه عليه اين بيانيه صورت مي‌گيرد در راستاي استقلال فكري انصار حزب‌الله است. در واقع تلاش مي‌شود انصار حزب‌الله از صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي خارج شود؛ اما ان‌شاء‌الله اين خوابي است كه هيچ‌گاه تعبير نمي‌شود.

اشك‌تلخ گفت: البته لازم مي‌دانم گوشزد كنم انصار حزب‌الله بيشتر يك فكر و انديشه است تا يك جريان سياسي .

وي در ادامه با بيان اين‌كه ما در اين بيانيه سعي كرده‌ايم از اوضاع جديد ترسيم كلي داشته باشيم اظهار داشت: در دوران جديد ان‌شاءالله مطالبات به حق مردم عملياتي مي‌شود. اميدواريم آب زلال مطالبات مردم كه در سال‌هاي قبل به طرف شوره‌زار حركت كرده، در دولت جديد به سمت مزرعه‌اي مساعد حركت كند.

اشك‌تلخ گفت: معتقديم در حال حاضر جريان جديد نفاقي در حال شكل‌گيري است كه صورت خود را نسبت به قبل عوض كرده و سعي مي‌كند حضورش را در حاكميت در رده‌هاي پايين حفظ كند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، سليمي نمين نيز طي سخناني با اشاره به بيانيه انصارحزب‌الله اظهار داشت : اين بيانيه بيشتر باعث برانگيخته شدن دغدغه نيرو‌هاي حامي دولت جديد شد و من از همين بابت از دعوت نيرو‌هاي حزب‌الله به مناظره استقبال كردم كه جلو تجربه‌هاي تلخ گذشته را تا حدودي بگيرم تا مجبور نشويم هزينه‌هايي را كه در گذشته به علت بعضي از عملكرد‌ها پرداخته‌ايم، دوباره تكرار كنيم.

مديرمسوول سابق روزنامه تهران‌تايمز با اشاره به اين‌كه نقد‌هاي وي به اين بيانيه نقد از درون است و به عنوان يك برادر دلسوز اين نقد‌ها را بيان كرده، اظهار داشت: اگر ما آماده باشيم و خود را نقد‌پذير بار بياوريم، اين امر باعث جلوگيري از بسياري از لغزش‌ها و انحرافات مي‌شود.

وي گفت: اشكال دوم خرداد اين بود كه خودش را نقد نمي‌كرد. اگر در قضيه شوراي شهر اول در روزنامه‌هاي دوم خردادي اين شورا مورد نقد قرار مي‌گرفت به اين اندازه در ذهن مردم به عنوان يك مورد تلخ جا نمي‌گرفت. اگر ما به اصلاحات معتقديم بايد اصلاحات را از درون خود شروع كنيم. نبايد اجازه دهيم كه ديگران سوءاستفاده كنند كه متأسفانه در اين ماجرا نيز مشاهده كرديم كه برخي از جريان‌ها از برخي از موارد سوءاستفاده كردند.

سليمي نمين با اعتقاد به اين كه تاريخ هميشه تكرار مي‌شود اظهار داشت: از ابتداي انقلاب برخي از جريان‌ها تداوم و حيات خود را در گرو تندروي‌هاي گروه‌هاي رقيب مي‌دانستند و من نيز اين خطر از احساس كردم كه برخي از گروه‌ها بخواهند با توجه به لحن اين بيانيه در جهت مظلوم‌نمايي تلاش كنند و به حيات خود ادامه دهند. با اين بيانيه و با توجه به لحني كه داشت، اين افراد اين طرز تفكر را در جامعه رواج دادند كه « آي مردم ببينيد همان هشدار‌هايي كه ما قبل از انتخابات به شما مي‌داديم و مي‌گفتيم كه دولتي تندرو در حال روي كار آمدن است اكنون در حال تحقق است. نمونه آن بيانيه انصار حزب‌الله است». اين جريان حساب‌گرانه قصد داشت از اين بيانيه و لحن آن به نفع خود استفاده كند و من به عنوان يك برادر دلسوز وظيفه خود مي‌دانستم كه از اين سوءاستفاده جلوگيري كنم؛ گرچه دوستان انصار حزب‌الله برخورد‌هاي ناصواب با من داشتند ولي اين برخورد‌هاي ناصواب باعث نقد من نمي‌شود.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر جامعه به آرامش نياز دارد، گفت: دوستان انصار‌حزب‌الله در بيانات خود ادعا مي‌كنند كه روح حاكم بر اين بيانيه برگرفته از آيات قرآن و نهج البلاغه است. من از اين دوستان تقاضا مي‌كنم كه خود را منتسب به ارزش‌ها نكنند و اين‌قدر راحت از دين خرج نكنند. چرا به صورت صريح نمي‌گوييد كه اين بيانيه زاييده ذهن شماست؟. اين‌قدر نگوييد كه اين بيانيه استخراج‌شده از متون دين است كه ادعاي بزرگي است.

مدير دفتر مطالعات تاريخ ايران تاكيد كرد: بيانيه اخير يكي از مصاديق بارز در تاييد حملات به دولت احمدي‌نژاد است و اين بيانيه زمينه تبليغات سوء را عليه وي فراهم مي‌كند. شما مي‌گوييد بيانيه در راستاي امر به معروف و نهي از منكر است. در صورتي كه بيانيه شما هيچ وجه مشتركي با ارزش‌هاي اسلامي در باب امر به معروف و نهي از منكر ندارد. شما در اين بيانيه از كلمات مشمئزكننده‌اي همچون «استفراغ مسموم» استفاده كرده‌ايد كه اين خود باعث مي‌شود نه تنها فرد ارشاد نشود بلكه گريزان نيز بشود.

وي خطاب به انصار حزب‌الله گفت: امر به معروف را تعريف كنيد. اين چه امر به معروفي است كه شما بيان مي‌كنيد؟. امر به معروف هدفش تاثيرگذاري است، در صورتي كه بيانيه ‌شما هيچ‌گونه تاثيرگذاري ندارد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين جلسه، مجري برنامه كه در خبرگزاري فارس برگزار مي‌شد از اشك‌تلخ خواست كه تعريف خود را از نفاق و مصاديق آن بيان كند.

اشك تلخ نيز با تاكيد بر اين‌كه تمام فصل‌هاي بيانيه انصار حزب‌الله برگرفته از قرآن و احاديث است اظهار داشت: همان طور كه تاكيد كرديم اين بيانيه ربطي به مردم نداشت و فقط قصد داشتيم جريان نفاق را در كشور گوشزد كنيم، بحث ما روي مردم نيست. احمدي‌نژاد در ارتباط با مردم بحث مهرورزي، محبت، تعالي مادي و معنوي و عدالت گستري را مطرح كرده. ما كجا در اين بيانيه گفته‌ايم كه با مردم برخورد مي‌كنيم. در باب امر به معروف و نهي از منكر نيز بگويم كه دقيقاً بيانيه ما در باب بازدارندگي است و قصد نهي كردن دارد. ما از موضع تكليف‌گرايي اين بيانيه را صادر كرده‌ايم و مامور به تكليف هستيم نه اين كه ببينيم چقدر تاثيرگذاري دارد.

وي در تعريف نقاق گفت: تعريف ما برگرفته از آيات اسلامي است. شهيد مطهري كه يك تئوريسين اسلامي است در كتاب آشنايي با قرآن در تعريف نفاق مي‌گويد- نفاق يعني اينكه انساني به گونه‌اي صحبت‌هاي خود را بيان كند و به گونه‌اي ديگر عمل كند و در رفتار خود دوگانه باشد. براي نمونه ما در طول اين هشت سال مشاهده كرديم كه مسوولان از مردم دم مي‌زدند ولي حقيقتاً چيز ديگري را مطرح مي‌كردند. آنها به دنبال مردم نبودند؛ بلكه پشت خاكريز مردم‌سالاري پنهان شده بودند. حالا كه 27 ميليون از مردم در انتخابات شركت كرده‌اند اظهار مي‌دارند ده ميليوني كه متعلق به جريان ماست راي نخبگان و انديشمندان است و 5/ 17 ميليوني كه متعلق به احمدي‌نژاد است متعلق به توده‌ و فقيران است و اين 5 / 17 ميليون نفر در اعتراض به نظام راي داده‌اند؛ اينجاست كه نفاق چهره‌ي جديدي از خود نشان مي‌دهد.

در ادامه اين جلسه، سليمي نمين با اشاره به تعريفي كه اشك‌تلخ از منافق ارائه داد از وي خواست كه تعريف خود انصار حزب الله را با توجه به محتواي بيانيه ارائه دهد.

اشك تلخ تاكيد كرد: تعريف ما همين است كه گفتم .ما با توجه به آيات قرآن اين تعريف را ارائه مي‌دهيم.

سليمي نمين نيز در ادامه در پاسخ به اظهارات اشك‌تلخ كه گفته بود هيچ نقد منصفانه‌اي در ارتباط با اين بيانيه صورت نگرفته، اظهار داشت: اين از كم‌لطفي دوستان است. اين دوستان در مجله ياالثارات خود و در قسمت هم‌ولايتي تخريب‌هاي زيادي را نسبت به من روا داشته‌اند. آيا اين دوستان به نقد‌هاي عقلاني كه نسبت به بيانيه‌شان صورت گرفته نگاه منصفانه‌اي داشته‌اند. اين دوستان در مجله خود در مورد من و باهنر گفته‌اند اگر اين دو فرد به حكومت برسند ديكتاتوري‌شان مستبدتر از رضاخان خواهد بود. آيا اين برخوردي عقلاني و منصفانه با يك منتقد است؟. همين دوستان انصار‌حزب‌الله كه از كشف منافق جديد صحبت مي‌كنند در بسياري از موارد به گونه‌اي گفته و به گونه‌اي ديگر عمل كرده‌اند. تعريف اين دوستان از منافق حتي دايره خود آنها را نيز دربرمي‌گيرد.

وي ادامه داد: شما كه در بيانيه خود مي‌گوييد ما از متون اسلامي تمام فصول بيانيه ‌را برداشت كرده‌ايم آيا توجه داشته‌ايد كه حضرت علي (ع) خطاب به چه كساني و به خاطر چه امري لفظ استفراغ مسموم را به كار برده‌اند كه شما از اين لفظ استفاده مي‌كنيد؟ آيا به شان نزول‌ها توجه كرده‌ايد. من همانطور كه گفتم از شما برادران عزيز درخواست مي‌كنم كه از دين و ائمه خرج نكنيد. شما كه در تعريف خود از منافق به بيانات شهيد مطهري استناد مي‌كنيد، شهيد مطهري در طول زندگي خود با كساني ارتباط داشتند كه شما اين افراد را كافر مطلق مي‌دانيد. شما نسبت به مساله فرهنگ و خيلي از مسائل ديگر به اندازه شهيد مطهري سعه صدر نداريد. شما مي‌خواهيد بيانيه‌تان را به نحوي جلوه دهيد كه اگر كسي از بيانيه‌تان انتقاد كرد گويي اعوذبالله به قرآن و نهج البلاغه توهين كرده است. شما كه ادعاي پيروي از ولايت را داريد در بسياري از مواقع از دستورهاي صريح ايشان سرپيچي كرده‌ايد. شما به چه حقي به خود اجازه مي‌دهيد كه هر كسي را در فاز منافق‌شناسي قرار دهيد و هر كس كوچكترين حرفي زد به بهانه منافق بودن به وي اهانت كنيد و حتي وارد عرصه عمل شويد. بند شش بيانيه شما دقيقاً القا مي‌كند كه در حال حاضر زمان آن رسيده كه افراد به صورت خودسرانه با افرادي كه ظاهرشان به نظر منافق مي‌رسد، برخورد كنند.

سليمي نمين گفت: بيانيه شما با شعارهاي احمدي‌نژاد كاملاً ناسازگاري دارد. شما در اين بياينه به دوستان خود تكليف كرده‌ايد كه ليست منافقان را دربياورند و زماني كه لازم شد به ميدان بياورند. اينجوري هر كسي همسايه خود را به ظن خودش منافق تشخيص مي‌دهد مي‌تواند وارد عرصه عمل شود. در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري، سال همبستگي ملي اعلام شده، شما چنين بيانيه‌اي صادر مي‌كنيد.

در ادامه اين جلسه، اشك‌تلخ با اظهار تاسف از بيانات سليمي نمين از وي خواست كه در مورد بند بند بيانيه با يكديگر مناظره كنند و خطاب به سليمي نمين اظهار داشت: شما اين جلسه را مصادره به مطلوب كرده‌ايد و فقط قصد دفاع از خود را داريد. من از شما مي‌خواهم كه در مورد بيانيه صحبت كنيد و در مورد مسائل شخصي و خانوادگي‌تان صحبتي نكنيد.

سليمي نمين نيز در پاسخ به اشك‌تلخ گفت: من از خود دفاع نمي‌كنم. من به اتهاماتي كه شما به من زده‌ايد جواب مي‌دهم.

وي ادامه داد: مي‌خواهم از شما سوال كنم كه آيا فكر مي‌كنيد كه محتواي بيانيه‌تان با ادبيات ديني ما تطبيق دارد و يا اينكه بيانيه‌اي پرده‌درانه، توهين‌آميز و مشمئزكننده است و هيچ سنخيتي با اسلام ما ندارد.

سليمي نمين اظهار داشت: لحن ادبيات شما در حال حاضر با خط مشي رهبري هيچ سنخيتي ندارد زيرا رهبري مي‌خواهد كه فضاي جامعه آرام باشد. بيانيه شما باعث مي‌شود كه فضا به شدت دو قطبي شود و تضاد‌هايي در جامعه نمود پيدا كند. خيلي از نيرو‌هاي مخالف هنگامي كه دولت جديد سر كار مي‌آمد، اعلام مي‌كردند كه صداي پاي فاشيسم و اعمال غير قانوني مي‌آيد و در آينده شاهد برخورد‌هاي طالباني خواهيم بود. اين بيانيه شما دقيقاً بعد از روي كارآمدن دولت جديد منتشر شد و مخالفان اين دولت در جهت اثبات حرف‌هاي خود بسيار به آن استناد كردند. چرا شما اين بيانيه را در زمان خاتمي انتشار ندايد. مگر دولت احمدي‌نژاد خود نمي‌خواهد در يك فضاي آرام با نفاق مبارزه كند؟. شما چرا شيوه‌هاي طالباني را مطرح مي‌كنيد؟.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اشك‌تلخ، عضو شوراي مركزي انصار حزب‌الله در ادامه مناظره با عباس سليمي نمين در پاسخ به اظهارات وي كه گفته بود لحن بيانيه انصار حزب‌الله و مفاد آن با ادبيات اسلامي همخواني ندارد، اظهار داشت: دقيقا يكي از منابعي كه ما در بيانيه‌ي خود در ارتباط با جريان نفاق استفاده كرديم، دعاي افتتاح بود. در دعاي افتتاح، دو ويژگي را براي دولت كريمه برشمرديم؛ يكي عزت اسلامي و يكي هم ذلت منافقان. امام بزرگوار هميشه نسبت به خطر منافقان هشدار مي‌دادند و همين منافق‌صفتان بودند كه قضيه‌ي 18 تير را ايجاد كردند. مقام معظم رهبري بارها اعلام كرده‌اند كه بسياري از روزنامه‌هاي زنجيره‌يي پايگاه نفاق شده‌اند. من از آقاي سليمي‌نمين درخواست مي‌كنم كه بگويد آيا ايشان به جريان نفاق معتقد هستند يا نه؟. آيا به نظر ايشان جريان نفاقي در كشور ما وجود دارد يا نه؟

وي در مورد بخش ديگري از اظهارات سليمي‌نمين كه گفته بود بيانيه‌ي انصار حزب‌الله دقيقا در جهت تخريب دولت جديد است، گفت: ما از همان ابتدا بر روي مبحث عدالت‌خواهي پافشاري مي‌كرديم و دولت جديد نيز روي همين مبحث پافشاري كرد. ما هيچ سهم‌خواهي از دولت نكرديم، به ما نيز نگفتند كه فلان خبرگزاري را به ما مي‌دهند. ما سهم‌خواهي نكرديم. احمدي‌نژاد نيز در تفكرات خود به مساله‌ي نفاق اعتقاد دارد. از اين رو اگر كسي اعتقاد داشته باشد كه از بيانيه‌ي ما صداي فاشيسم بلند مي‌شود كج‌فهمي است. ما در اين بيانيه فقط به خطر نفاق اشاره كرديم و در هيچ جا از شيوه‌هاي مبارزه با نفاق استفاده نكرديم.

سليمي‌نمين در اعتراض به اظهارات اشك‌تلخ گفت: اگر منظورتان از پذيرفتن مسووليت فلان خبرگزاري، من باشم، من در دولت جديد هيچ مسووليت دولتي را نپذيرفته و نخواهم پذيرفت. ولي بيانيه‌ي شما مصداق بگير و ببند است.

اشك‌تلخ نيز در ادامه گفت: جريان نفاق از همان ابتدا با مطبوعات وارد عرصه عمل شد و فضاي تساهل و تسامح را در كشور ما حاكم كرد. ما نيز مي‌گوييم به همان شيوه بايد با آنها مبارزه كرد و از عرصه‌ي مطبوعات در مقابله با آنها برآمد. آيا مي‌خواهيد واقعه‌ي 30 خرداد 1360 يك بار ديگر تكرار شود؟ مگر همين واقعه را منافقين ايجاد نكردند؟ مگر همين منافقين و منافق‌صفتان نبودند كه از شهريور 59 براي ايجاد فاجعه‌ي خرداد 1360 تلاش كردند.

وي ادامه داد: در بيانيه‌ي ما هيچ مبحثي در ارتباط با برخوردهاي اجتماعي و بگير و ببند نيست. ما در زمينه‌ي نفاق بارها هشدار داده بوديم كه نمونه‌ي آن تيتر هفته‌نامه‌ي يالثارات در سال 78 است. ما در سال 78 به صورت صريح به وزارت اطلاعات نسبت به اتفاقاتي كه در اين وزارتخانه رخ مي‌داد اعتراض كرديم و هشدار داديم. هشدار دادن يكي از كاركردهاي ماست. وزارت اطلاعات بعد از روي كار آمدن دولت خاتمي پوكيد. در روزنامه‌ها دائم درج مي‌شد قتل مشكوك ائمه جمعه سني، فلان روشنفكر و اينها همه هجمه بود و وزارت اطلاعات هيچ واكنشي نشان نمي‌داد. مگر قضيه‌ي كوي دانشگاه در اثر انتشار سند محرمانه‌ي وزارت اطلاعات در روزنامه‌ي سلام رخ نداد؟ در دوران اصلاحات، شاكله‌ي انقلابي وزارت اطلاعات پوكيده شد و من اميدوارم وزارت اطلاعات جديد شاكله‌ي انقلابي خود را به دست آورد.

اين عضو شوراي مركزي انصار حزب‌الله با اشاره به بند «م» وصيت‌نامه‌ي امام (ره) اظهار داشت: در وصيت‌نامه‌ي امام (ره) خطاب به جوانان حزب‌الهي و مردم آمده كه در صورتي كه ديديد كه در كشور نفاق حاكم شده در ابتدا به مسوولان تذكر دهيد و بعد از اين‌كه تذكر داديد و آنها گوش ندادند، خود وارد عرصه‌ي عمل شويد. امام خميني اين مسووليت را بر عهده‌ي مردم و حزب‌الهي‌ها گذاشته‌اند، ولي هيچ‌كس مشخص نكرد كه بند «م» بايد چگونه اجرا شود و همه‌ي مسوولان از تفسير آن خودداري كردند. به ما نگفتند كه چگونه نسبت به تكليفي كه امام شما به شما واگذار كرده عمل كنيد. اينها را بايد تفسير كرد. چه‌طور در مورد بيانيه‌ي انصار حزب‌الله، سخنگوي قوه‌ي قضاييه يا فلان مسوول قضايي در پاسخ خبرنگاران در اين ارتباط اظهارنظر مي‌كند، ولي هيچ‌كس از اين افراد در مورد بند «م» وصيت‌نامه‌ي امام پرسش نمي‌كند؟ نقش انصار حزب‌الله در اين‌جا طرح موضوع است. ما در بيانيه‌ي خود به شيوه‌هاي اجرا اشاره نكرده‌ايم. در بعضي مواقع با توجه به اين‌كه مسوولان به هشدارها و بيانيه‌ها توجهي نمي‌كنند، خود جوانان و دانشجويان وارد عرصه‌ي عمل مي‌شوند كه براي نمونه مساله‌ي كارتن‌خواب‌ها بود. همچنين در بسياري از شهرستان‌ها دگرانديشان مي‌خواستند تجمعاتي برگزار كنند، ولي با يك نامه‌ي انصار حزب‌الله، شوراي تامين اين جلسه را لغو كرده است. در اين نامه‌ها انصار حزب‌الله از مسوولان استاني مي‌خواستند كه به آنها تضمين دهند اين دگرانديشان خطوط قرمز را رعايت مي‌كنند و به امام و اسلام اهانت نمي‌كنند، ولي هيچ‌كدام از آنها نمي‌توانستند چنين تضميني را به ما بدهند. از همين بابت جلسات را لغو مي‌كردند و اين در زماني بود كه ما با {دولت} داراي تعارضات جدي در حوزه‌ي اجرا بوديم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اشك‌تلخ در ادامه‌ي سخنانش گفت: من تاكيد مي‌كنم كه ما در هيچ جا صحبت از بگير و ببند نكرديم و مرز منافق با مردم عادي براي ما مشخص است.

در ادامه‌ي اين جلسه سليمي‌نمين در پاسخ به سوال اشك‌تلخ كه از وي پرسيده بود آيا جريان نفاق را قبول داريد؟ گفت: بله من جريان نفاق را قبول دارم و در صحبت‌هاي خود نيز به جريان معاند اشاره كرده بودم. من معتقدم كه منافق وجود دارد ولي با تعريف آقاي اشك‌تلخ اين امر فاجعه‌آميز است. چرا الان دعوت به مبارزه با منافق مي‌كنيد؟ مگر نه اين‌كه شما معتقديد اوج نفاق در دولت خاتمي بود؟ چرا در زمان خاتمي اين بيانيه را صادر نكرديد؟ چرا در زمان خاتمي وارد عرصه‌ي عمل نشديد؟ منافقان كه بيشترين تحرك را در زمان خاتمي داشتند. شما كه در بيانيه‌ي خود مي‌گوييد در دوران نفاق، خار در چشم و استخوان در گلو بوديد، چرا اكنون كه دولت احمدي‌نژاد بر روي اصولگرايي تاكيد مي‌كند اين بيانيه را انتشار داديد و اين صحبت‌ها را مي‌كنيد؟ اين جا تناقض دارد. شما در بيانيه‌ي خود راه عمل را به دوستانتان نشان داده‌ايد. شما اشاره به بند «م» وصيت‌نامه‌ي امام داريد كه امام، جوانان و مردم را دعوت به عمل كرده است، ولي گويي دقت نمي‌كنيد كه هر چيزي داراي سلسله مراتب اداري است. شما بايد در مورد هر جريان و اتفاقي در ابتدا سلسله مراتب اداري را رعايت كنيد. خوب است كه در زمان خاتمي عمل نكرديد؛ چون در آن زمان اگر عمل مي‌كرديد، به مظلوميت بيشتر آنها منجر مي‌شديد و خار در چشم و استخوان در گلو باقي مانديد.

اشك‌تلخ در ادامه گفت: ما در زمان خاتمي نيز ساكت نشديم و بارها نسبت به انحرافات از جمله در وزارت اطلاعات و خطر نفاق هشدار داديم. بارها گفتيم كه مطبوعات پايگاه دشمن هستند. فضاي تساهل و تسامح در وزارت اطلاعات حاكم شده و در حال حاضر نيز اظهار اميدواري مي‌كنيم كه شاكله‌ي انقلابي بر وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌ي اطلاعات حاكم شود. ببينيد وقتي مجلس ششم بود چه‌قدر در اين مملكت نفاق وجود داشت و جريان نفاق رقص و پايكوبي مي‌كرد. ما در بيانيه‌ي خود گفته‌ايم كه دوران رقص و پايكوبي جريان نفاق تمام شده است. وقتي جريان نفاق حاكم بود، ببينيد در واقعه‌ي 18 تير در اين كشور چه اتفاقي افتاد؟. ولي با آمدن مجلس هفتم ديگر مشاهده مي‌كنيم كه اتفاقي در سالگرد 18 تير رخ نمي‌دهد و اين يك نوع رجاء است. من مي‌گويم كه زمان رقص و پايكوبي منافق تمام شده است و ديگر ان‌شاءالله جريان حزب‌الله خون به دل نمي‌ماند. ما اظهار اميدواري مي‌كنيم كه در وزارت اطلاعات فضاي انقلابي حاكم شود.

اشك‌تلخ در بخشي از سخنان خود به سوابق سليمي‌نمين اشاره كرد و گفت: آقاي سليمي‌نمين! همه مي‌دانند كه در طول فعاليت خود از وزارت اطلاعات خط گرفته‌ايد و طرز تفكر وزارت اطلاعاتي بر شما حاكم بوده است كه در اين موقع سليمي‌نمين اظهار داشت: شما به من تهمت روا مي‌داريد. از شما خواهش مي‌كنم مشخص كنيد كه چه كساني اين بيانيه را نوشته‌اند و چه افرادي پشت اين بيانيه هستند؟ مگر نه اين‌كه يكي از اعضاي شوراي مركزي شما با كارگزاران ارتباط دارد؟ مگر نيست كه اين عضو شما از مجموعه‌ي شما سوءاستفاده كرده و باعث مظلوميت و قهرماني كساني مانند مهاجراني شد؛ كساني كه در نزد مردم هيچ چهره و وجهه‌اي نداشتند. آقا همين افراد بودند كه شما را تحريك و از شما به منزله‌ي اسباب و ابزار استفاده مي‌كردند.

سليمي‌نمين در ادامه با اشاره به بند 6 بيانيه‌ي اخير انصار حزب‌الله اظهار داشت: شما در اين بيانيه به گروه‌هاي خودسر دستور داده‌ايد كه وارد عمل شوند. من به افرادي كه در جبهه حضور داشتند ارادت دارم. اين افراد افراد غيرتمندي هستند ولي متاسفانه نمي‌توانم اين مساله را ناديده بگيرم كه برخي به دليل ناپختگي مطامع سياسي برخي را فراهم كرده‌اند.

به گزارش ايسنا در اين‌جا دوباره اشك‌تلخ اظهارات خود را در مورد گذشته‌ي سليمي‌نمين تكرار كرد و گفت: شما از وزارت اطلاعات خط مشي مي‌گرفتيد.

سليمي‌نمين گفت: عملكرد من روشن است.

اشك‌تلخ گفت: چرا شما پرخاشگري مي‌كنيد؟

سليمي‌نمين گفت: شما وارد مسائل حاشيه‌اي مي‌شويد.

اشك‌تلخ گفت: از شما ياد گرفته‌ايم. شما وارد مسائل حاشيه‌اي شده‌ايد. مگر ما قبل از جلسه توافق نكرده بوديم كه وارد مسائل حاشيه‌اي نشويم و فقط در مورد بيانيه صحبت كنيم؟

سليمي‌نمين خطاب به مجري برنامه گفت: من مي‌خواهم از وقت خود استفاده كنم. بيانيه‌ي شما (انصار حزب‌الله) توسط عناصر مشكوكي نوشته شده است. لطفا در مورد اعضاي شوراي مركزي انصار حزب‌الله توضيح دهيد و بگوييد كه پشت انصار حزب‌الله چه كسي است؟ منتقدان شما در جريان اصلاحات نيز بارها اتهاماتي مانند اتهامات شما به من وارد كردند. من در مقابل تمام اين اتهامات مي‌ايستم. من تنها كسي بودم كه در مقابل نامه‌اي كه نمايندگان مجلس ششم به رهبري نوشتند مي‌ايستادم و قلم مي‌زدم. بنده جواب اتهاماتي مانند آنچه كه شما به من وارد كرده‌ايد را با قلم خود داده‌ام.

اشك‌تلخ گفت: من حاضرم با شما در جلسه‌اي شركت كنم و در مورد انصار حزب‌الله بحث و گفت و گو كنم و هم‌چنين در مورد عملكرد شما. ولي قرار نبود در اين‌جا در مورد مسائل حاشيه‌اي صحبت كنيد.

اشك‌تلخ در ارتباط با صحبت‌هاي سليمي‌نمين نيز گفت: در ارتباط با نوشتن اين نامه، خود من نيز دخيل بوده‌ام و من مي‌دانم چه كسي اين بيانيه را نوشته است. آن فردي نيز كه مورد نظر شماست، هم عضو شوراي مركزي انصار حزب‌الله است و هم عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران . شما علاوه بر اين‌كه به انصار حزب‌الله افترا مي‌زنيد، به جمعيت ايثارگران نيز توهين مي‌كنيد. شما اگر دليل و مدركي داريد كه اين عضو ما نزديك به كارگزاران است و از آن خط مشي مي‌گيرد، دليل و مدرك بياوريد. زماني وقتي كه ما خطر منافقين را مطرح مي‌كرديم به ما مي‌گفتند «فالانژها» و اكنون نيز به ما مي‌گويند «طالبان». حزب‌الله هميشه مظلوم بوده.

سليمي‌نمين در اين ميان در اثبات گفته‌هاي پيشين خود، نمونه‌اي از كتابي را آورد كه توسط يكي از مجاهدين خلق نوشته شده بود و در آن شيوه‌هاي خودزني كه اين افراد براي مظلوميت خود استفاده مي‌كردند آورده شده بود.

اشك‌تلخ در اين ميان با توجه به صحبت سليمي‌نمين گفت: اين سند مظلوميت حزب‌الله است.

سليمي‌نمين در پاسخ به خواسته‌ي اشك‌تلخ كه گفته بود اگر مدركي داريد كه اثبات كنيد عضو شوراي مركزي انصار با كارگزاران در ارتباط است، آن مدرك را ارايه دهد، سليمي‌نمين گفت: شما بايد در ابتدا اسنادي كه ثابت مي‌كند من با وزارت اطلاعات ارتباط دارم را بياوريد كه من براي شما مدرك بياورم.

سليمي‌نمين خطاب به عضو شوراي مركزي انصار حزب‌الله گفت: شما به دنبال آنارشيسم هستيد. در دولتي كه به نظرتان مطلوب است.

به گزارش ايسنا در اين جلسه دو فرد مناظره‌كننده قبول كردند كه در جلسات ديگري با يكديگر مناظره داشته باشند تا حقايق روشن شود.

Copyright: gooya.com 2016