پنجشنبه 3 شهریور 1384

مناظره جنجالي فقيهي و سحرخيز در مورد كابينه احمدي نژاد، انتخاب

سحرخيز: چرا براي آقاي مصباح يزدي پول وي‍ژه مي گذارند براي ديگر علما نمي گذارند؟ فقيهي: اگرهم چنين مواردي پيش امده در دوران و دولت حضرات موسوم به اصلاح طلب رخ داده. خب مي خواستيد جلو اين چيزها را بگيريد دست كم دولت كه دست شما بود. چرا كوتاهي كرديد؟
سايت خبري تحليلي انتخاب: تلويزيون ماهواره اي «هما» دوشنبه، چندين بار گفت و گوي داريوش سجادي با محمد مهدي فقيهي و عيسي سحرخيز در مورد كابينه احمدي نژاد را پخش كرد. اين گفتگو كه بلافاصله پس از شروع به مناظره اي جنجالي تبديل شد حاوي نكاتي است كه سايت خبري تحليلي «انتخاب» تلاش دارد مردم شريف ايران را در جريان كامل آن قرار دهد.


داريوش سجادي: پس از معرفي كابينه از سوي اقاي احمدي نژاد؛ انتقادهاي بسياري متوجه ايشان و كابينه پيشنهادي شد. عناصري از جناح هاي داخل ايران و برخي از فعالان سياسي بيرون از كشور و همينطور رسانه هاي خارجي هريك انتقادهايي را متوجه فهرست اقاي احمدي نژاد كردند . به هر جهت بسياري مي گويند كه حداقل در حوزه ها اقتصادي ، افراد سرشناس تري استاده شود.برا همن هم هست كه مي خواهم نظرات شما را بشنوم.
به طور كلي تصور مي كنيد كابينه پيشنهاد شده از سوي ايشان - با توجه به شعارهايي كه ايشان دادند - توانايي اين را دارد كه اين شعارها را عملياتي كند . ابتدا از اقاي سحر خيز مي پرسم
سحر خيز :.ببينيد ما بايد بدانيم كه احمدي نژاد از چه جايگاهي وارد شده و‌آيا او هست كه كابينه را مي چيند؟ يا كساني كه‌ آقاي احمدي نژاد را آوردند؛ كابينه را به ويژه پستهاي كليدي رامي چينند ومي خواهد اين پستها در اختيارو تحت فرمانش باشند.
اگر ما برايند انتخابات را ناشي از فرايند "پادگاني" بدانيم؛ طبيعي ست كه وزاري چنين پادگاني افراد اطلاعاتي و نظامي هستند. بنابراين به خاطر معرفي چنين كابينه اي نبايد شگفت زده شد. انهاابتدا بايد سكوت و سكون را برقرار كنند و بعد برنامه هاي اقتصادي خود را عمل كنند.بايد چهره هاي دوم و سوم را چهره هاي اقتصادي مي چيند كه آنها را هم اگر نگاه كنيد اين اطلاعاتي و امنيتي را دارند و طبيعاتا بحث شعارها را نبايد جدي بگيرند.
در واقع انتخابات ومسائل پس از ان همان چيزي است كه در مجمع تشخيص مصلحت تصميم گرفتند و مي خواهند عمل كنند .طبيعي ست كه وقتي كه جريانهايي كه توانايي حركت ملي را نداشتند و به اصطلاح كوتوله هاي اقتصادي و سياسي تلقي مي شوند از همان ها به اندازه توانشان بايد انتظار داشت و من بعيد مي دانم كه حتي نمايندگان مجلس هفتم و جرياني كه راهيافته اند با همين حركت به قدرت رسيده اند.........چهره هايي در واقع راي بدهند كه خودشان مي دانند توانايي دارند و طبيعي ست كه افراد زير دست آنها نيز نتواند در حدي باشند كه با آنها كار كنند و آنها هم با چهره هاي ناشناخته شده اي قرار بگيرند و طبيعي ست كه چنين تركيبي اگر بخواهد موفقيت آميز باشد بايد ما يك شگفتي را شاهد باشيم.
سجادي:بسيار خوب حال شما جناب آقاي فقيهي.من ضمن اينكه همين سوال را از شما دارم.همانطور كه توجه فرموديد آقاي سحرخيز مطالبي را مطرح كردند كه يك مقدار لازم است اگر صلاح مي دانيد كمي پاسخ بدهيد.ايشان احمدي نژاد را مسلوب الاختيار در تعيين كابينه مطرح كردند و برخواسته از يك جريان پادگاني دانستند.
فقيهي:همانطور كه مشاهده كرديد، بخش اول سخنان ‌آقاي سحرخيز به آمدن احمدي نژاد و اينكه اقاي احمدي نژاد را چه گروهي يا كساني آورده اند اشارت داشت . در اين مورد مي توان چنين پاسخ گفت كه اولا : من نمي دانم چگونه وبا چه مجوز عرفي وقانوني واخلاقي جناب سحر خيز اين قدر محكم ادعاهاي چنين عجيب خلاف واقع ودر واقع ادعانامه وكيفرخواست را عليه مجموعه اقاي احمدي نژاد ؛ مراكز سپاه وبسيج وبه قول ايشان پادگاني وحتي حوزه راهبرد سازي كشور صادر كردند . انهم بدون ارائه حتي نيم دليل.

در نگاه بنده هماطور كه بعدا توضيح خواهم داد سخنان اقاي سحرخيز نادرست ونوعي ادعا واتهام به مجموعه دولت وجاهاي ديگر است . وهم حاوي مواردي از توهين . كه هر كس اندكي به اين سخنان توجه كرده باشد خواهد ديد تاچه اندازه در سخنان دوست محترم ما اقاي سحر خيز تناقض يا پاردوكس هست وهر كس اندك شناختي از جامعه ايران داشته باشد غبطه مي خورد كه چرا پاره اي از دوستان ما به خاط ناراحتي هايي كه دارنر چنين بي باكانه همه مصالح ومنافع را زير پا مي گذارند وهر چه از خلاف واقع دارند درلباس واقع جا مي زنند.
بنده قبول دارم كه بسياري افراد وموسسات از اقاي احمدي نژاد حمايت كردند وفكر نمي كنم نظر اقاي سحر خيز اين باشد كه رئس جمهور نبايد از سوي افراد يا گروههايي حمايت شود . اين نكته هم طبيعي است كه هركس رئيس جمهور شود متكي به تيمي است كه اورا در انتخاب افراد كمك مي كند . آقاي احمدي نژاد هم مثل روساي جمهورقبلي متكي به يك سري تيم هايي ست كه از او حمايت مي كنند .مگر آقاي خاتمي چند نفر از وزرايش را خودش انتخاب كرد ه وطبيعتا با حاميان ومعتمدانش هم مشورت ورايزني داشته است .
مگرجناب اقاي خاتمي خود به خود امدند ؟ قطعا ايشان هم باحمايت افراد واحزاب واموالي به قدرت رسيدند .آقاي خاتمي در همان دوره نخست، در معرفي كابينه در همان روزهاي نخست وهنگام معرفي كابينه دوره اول تصريح داشتند كه اين كابينه يك كابينه سياسي ست. ودرواقع كاركرد سياسي دارند و طبيعي ست كه يك چنين نگرشي از آقاي خاتمي تنها نمي توانست باشد.. ، بلكه نتيجه جمع بندي هوشهاي متفاوت ونيز راهبرد سازي سياست پردازي واجراي موفق همفكران يا حاميان يا متخصصين ويژه اين امور است . كه همين اقدامات موجب پيچيده تر شدن يك سري از مشكلات،حل نشدن مشكلات مردم و شايد افزوده تر شدن در بخش خاصي شد.شايد تعدادنه چندان اندك اقدامات اين هشت ساله ازهمين نوع نگاه ناشي شده باشد . خوب طبيعي است كم توجهي به مردم ونيازهاي واقعي انان واكتفا به شعار هاي قشنگ اماخالي ومايوس كردن مردم از اصلاحات است .
اقاي سحر خيز در مورد حاميان رئيس جههور جديد آدرس هم دادند و در واقع نشان پادگان دادند . تصورم اين است كه اين ادعاها،ادعاهايي ست تنها از روي عصبانيت كه دست كم بنياد خاصي نمي توان براي آن جستجو كرد.
بنده عرضم اين است كه خوبست ايشان ودوستانشان در كاركرد هشت ساله خود نظر كنند ببينند چه كرده اند كمردم يعني همان مردم دوم خرداد 76 چنان از اين حضرات وكاركردشان ناراضي بودند كه در انتخابات اخير به رغم تلاش امريكا وغرب وهمين دوستان در داخل به كس مثل اقاي احمدي نژاد يعني درست اخرين نقطه اين طرف منحني راي بدهند ؟ چه كرده اند كه 17 ميليون نفر.به يكباره به آقاي احمدي نژاد راي بدهند . مسئله خيلي هم ساده نيست و اينقدر گفتن آن آسان نيست.
.بنده ترديدي ندارم كه آقاي احمدي نژاد متكي به تيمي هست كه بسياري از آنها هم شناخته شده هستند و قبول ندارم كساني كه در تعيين وزرا به ايشان مشورت مي دهند پادگاني باشند.
نكته بعدي چون ايشان گفتند وزرا ومسولان د دولت اينده اطلاعاتي و امنيتيند . اولا من اين ادعا را هم مثل ادعا هاي ديگر ايشان نادرست مي دانم . و به فرض قبول كه چند نفر هم در سابقه شان حضور دوزارت اطلاعات باشد.من ادعا م كنم در هشت سال گذشته حضور جريانهاي امنيتي و اطلاعاتي در هرم قوه مجريه كشور،بيش از امروزبوده است .
دست كم اين راكه مي توانم عرض كنم آقاي حجاريان كه به عنوان تئوريسن جريان اصلاح طلب معرفي شده است،از اطلاعاتي ها و امنيتي ها با سابقه از مديران ارشد وزارت اطلاعات است.خيلي هاي ديگر را هم مي توانم بگويم اما ممكن است ضايعاتي در پيش داشته باشد.
اين .نكته راهم بگويم كه همان طور كه جناب سحر خيز هم اذعان دارند بنده سعي كرده ام كه ان چنان در يك جناح ذوب نشوم كه زشتي ها و ناروايي هاي آنها را نتوانم ببينم.بنده از برخي افراد يا اقدامات، شايد ناخشنود باشم اما اين به معناي اين نيست كه غير منصفانه وبه دور از موت هم باشم وحتي با كليات يك فضا و يك جريان به جدال اينگونه برخيزم.
اطمينان دارم كه در اين دوره بهر دليلي كه شما تصور كنيد يا آقاي سحرخيز بگويند؛ اولويت اساسي توجه به حل مشكلات لاينجل و پيچيده مردم خواهد بود.اگر جريان اصولگرا معتقد باشد كه بايستي بماند، بايد براي مردم كار كند اگر به اصول معتقد باشد بايد خدمتگذار مردم باشد و درك درستي از مسائل مردم داشته باشد.واز آنجا كه مي دانم از مدتها قبل و براي انتخابات گروه هاي مختلفي در حوزه هاي گوناگون كا كارشناسي كرده اند و در شناسايي وفهم مشكلات، ، اولويت بندي مشكلات و زمان بندي آنها و حل درست انها در دستور كار هست.امروز اولويت جريان اصولگرا، حل كارشناسي و دقيق مشكلاتي ست كه مردم ما را رنج مي دهد.اطمينان دارم كه اين كار انجام مي ش! ود.با توجه به اطلاعاتي كه دارم و با توجه به برنامه ريزي اي كه شده است.
سجادي: صرف نظر از مسائلي كه مطرح شد ؛ مشاهده كرديم كه كريدورهاي داخلي و خارجي البته نسبت به اعضاي كابينه جديدوبه ويژه نسبت به آن چهار حوزه اطلاعات، كشور، خارجه و ارشاد فوق العاده فضاي تندي در رسانه هاي خارج از كشور صورت گرفت.حتي من در سايتي منسوب به يك گروه چپ ماركسيستي ، سابقه اي از آقاي پور محمدي ديدم كه انها مطرح كرده بودند؛ كه راست يا دروغ آن را نمي دانم.ولي فضايي ساخته شده كه اين افراد، افرادي عمدتا امنيتي،اطلاعاتي با سابقه اي بد. حالا ببينيم ديدگاه آقاي سحرخيز در مورد اين چيست؟ جناب سحرخيزديدگاه شما به طور كلي در اين مورد چيست؟ با توجه به فضاي سنگيني كه ساخته شد با چنين پيشينه اي چه اندازه خوش بين هستيد كه ان دولت بتواند كارهاي خودش را عملي كند.بخصوص در حوزه ها خارجي كه درگير هستيم با مسئله عراق و انرژي هسته اي.
سحرخيز: من تعجب مي كنم " آقاي فقيهي به نظر من" هيچ گاه خودشان را درشرايطي نمي بييند كه بخواهند عملكرد ‌آقاي سعيد حجاريان با آقاي پورمحمدي مقايسه كنند.همانطور كه شما اشاره كرديد و همانطور كه اطلاعاتي طي چند روز گذشته منتشر شده در مورد افرادي كه اين 4 پست را در اختيار مي گيرند، بحث هاي اعدام در سيستان و بلوچستان و خراسان و دوران سفارت‌اقاي متكي در تركيه و مسائلي كه در آنجا مطرح شده و برخوردهايي كه آنجا صورت گرفته است و اگر يادتان باشد زماني كه شما خودتان(سجادي) در ايران بوديد مي گفتند هر روز چند نفر گرفته و در صندوق عقب انداخته و برده اند.فكر نمي كنم كسي اگر صحبتي كند بتواند آقاي پورمحمدي معاون وزير اطلاعات را با آقاي سعيد حجاريان مقايسه كند.
بگذريم. بحث اين است كه آقاي احمدي نژاد را از صندوق بيرون آورده اند .
"احمدي نژاد" نمي تواند جايگاهي بيش از يك رئيس دفتر داشته باشد.بنابراين آقاي احمدي نژاد نمي تواند در اين وزراي سياسي،امنيتي، فرهنگي خود هيچ گونه دخالتي داشته باشد و در مورد وزاري ديگر مي تواند با شدت و شعف دخالت كند و بتواند اين گوشت قرباني را پخش كنند.
آقاي خاتمي نگاهش به توسعه فرهنگي و سياسي بود . خود آقاي فقيهي كه در آن دوران قلم زده اند فكر مي كم كه حسرت آنروزها را خواهند خورد كه آزادي بيان داشتند و جريان اقتدار گرا و قوه قضاييه جلويشان را نمي گرفت.
از طرفي آقاي خاتمي بهترين دستاوردها اقتصادي را نيز داشته ؛ اگر سالهاي آخر رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني را نگاه كنيد كه ميزان تورم-50-40 درصدي ان سالها را با دوران خاتمي كه رسيد به 13 درصد ملاحظه كنيم و ما مي بينيم كه بدهي هاي خارجي 40 ميليارد دلاري رسيده به جايگاهي كه ما، الان مازاد ارزي داريم.
شمامي بينيد كه سرمايه گذاريهاي خارجي ما براي 4 يا 20 يا 30 هزار دلاري بايد گدايي مي كرديم و كاسه گدايي را سفراي ما بر ميداشتند........به كشور هاي ديگرمي رفتد و الان كشورهاي ديگر در زمان آقاي خاتمي به دنبال اين بودند كه با ايران وارد معاملات اقتصادي شوند.اما فارغ از مسائلي كه در سياست خارجي اتفاق افتاد.
آنحل سياسي كه ايران با عربستان كرد و الان همكاري تهران - رياض هست كه اوپك را به جايگاهي رسانده كه چنين قيمتي را در دنيا مي توانند تثبيت بكنند.اين فضاهاي امنيتي و سياسي هست كه مباحث اقتصادي راپيش مي برد و اگر امنيت اقتصادي و شغلي نبود، همان مسئله اي مي شد كه الان وجود دارد
بورس كشور .يك چهارم قيمت را از دست داده .سرمايه گذاران را ببينيد.همه منتظر اين هستند كه ببينند چه اتفاقي مي افتد و بسياري از پولهاي ما منتقل شده به دوبي.همين الان، همين اطلاعات ديروز و امروز بود كه ايران دوباره در بالاتري جايگاهي كه كشوري كه به امارات صادر مي كند قرار گرفته.
همه اينها نشان مي دهد كه كه در زمان آقاي خاتمي دستاوردهاي اقتصادي بوده، ولي فضاي اطلاعاتي و امنيتي چارچوب اقتصادي كشور را تحت الشعاع قرا دادهاست .
طبيعتا جرياني كه خودي و غير خودي مبناي همه كارهايش هست و نمي تواند شعار «ايران براي همه ايرانيان» را گردن بگذارد و آن را اجرا كند و حتي در دايره خودي ها ، دعوا و مناقشه و حتي گروكشي وجود دارد و پشت پرده الان با اينكه ت! لاش مي كنند ان دعوا بيرون درز نكند و در مرحله رياست جمهوري نيز، معلوم شد تا آنجايي كه آن نقطه كه ديديد تصميم نگرفت و از آقاي قاليباف شيفت بكند به آقاي احمد نژاد و نتوانسته دعواهاي خودشان را كنار بگذارند و الان هم اين دعواها در پشت پرد دارد شكل مي گيرد و طبيعتا اين مسائل خودش را در جايگاه قرار دادها و نوع روابط اقتصادي،رانت خواري ها نشان خواهند داد، پيشينه اين افراد هم اميدواريم كه مصداقش هم كم كم بيرون مي آيد، نباشد و آنها هم در پي كمك به مردم و در واقع اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي باشدو در كارش طبيعتا هر جاي كه مي خواهد پيش برود و با شعار و برنامه هاي خودشان پيش بروند.
اما چيزي را كه به سوال اول شما هم برگردد «از كوزه همان برون تراود كه در اوست»
با نيروهايي كه انديشه داشته باشد ايران را براي همه ايرانيان بدانند.
ايران را از لحاظ جنسيت تقسيم نكند
.زنان را كنار نگذارد.
ايران خارج از كشور را افراد نجس و ناپاكي ندانسته كه با آنها نمي شود كنار آمد.
فضاي برگشت انها به كشور رفراهم كنند.
اجازه ندهند نمايندگان سياسي وغيرسياسي كشور در خارج وارد تجارت شوند وبه كارهاي تجاري و اقتصادي بپردازند.
پول نفت راكه قول دادند سر سفره مردم بياورند به دليل اينكه ساختارهاي توليدي را نمي توانند جواب گو باشند مجبور خواهند بود به ست واردات بروند و چون واردات هم پايانه ها و امكانات لازم نيست ما در كوتاه مدت شاهد يك مورد تورم زا خواهيم بود.آنچيزي را كه در سفره مردم فراهم شده بود و آنچيزي را كه در زير ساختهاي اقتصادي به صورت راه جاده و امكانات ترانزيتي و پايانه هاي ورود و خروج كالا انجام شده بود آنها در اختيار جرياني قرار خواهند گرفت كه پول نفت را مي خواهند خرج روزانه مردم كنند و پول ملت و آينده را هزينه هاي جاري مي كنند ك در كوتاهت! رين مدت شايد مشكلات را حل كند ولي در بلند مدت وميان مدت غير از ضرر و زيان به اقتصاد چيزي نخواهد داشت.
سجادي: با اجازه جناب اقاي فقيهي چون اقاي سحر خيز سخناني گفتند يك پرسش ديگر هم از ايشان داشته ياشم :
آقاي سحرخيز! در عمق كلام شما نوعي بدبيني مشهود بود ؛ كه چندان خوش بين نيستيد به تحقق شعارهاي ايشان. اين مورد گذشته از آنكه از لابه لاي سخنان شما استنتاج مي شد ؛ ضمنا شما يك كيفر خواستي نسبت به ايشان و كابينه صادركرديد .آنجايي كه گفتيد « ايشان نقش يك رئيس دفتر را نميتوانند بيشتر ايفا كنند »‌ يا عنايتي به شعار ايران برا همه ايرانيان ندارند و غيره و ذلك.
از مجموع اين سخن، را مي توان فهميد كه شما يعني جريان اصلح طلب در تحليل نهايي، همدلي وهمكاري خاصي با رئيس جمهور و دولت - كه قطعا هر چه بيشتر به پشتوانه و همت هر جن هاي سياسي مستحضر باشد.در برخورد با چالش هاي داخلي و بين المللي خيل بهتر مي توانند مديريت كنند.- نخواهيد داشت . وچندان اميدي به حمايت جناح اصلاح طلب با توجه مسائلي كه شما مطرح كرديد از آقاي احمدي نژاد، در چهار سال آينده توقع نمي رود.
سحرخيز: اجازه بدهيد طبيعتامن صحبتي را كه مي كنم از جايگاه خودم به عنوان يك روزنامه نگار اصلاح طلب هست و طبيعتا احزاب و گروههاي اصلاح طلب ديگاههاي خود را مطرح مي كنند و اجازه بدهيد كه آنها با قضاوت خودشان به اين مسئله بپردازند.
چيزي كه من مطرح مي كنم اين هست كه آقاي احمدي نژاد در يك جريان سالم انتخاباتي به قدرت نرسيد
.ايشان فرايند يك حركت پادگاني ست.مي خواهد حكومت اسلامي را در كشور حاكم بكنند.يعني جمهوريت نظام را مي خواهند زير پاي بگذارند و طبيعتا كسي كه به جمهوريت نظام اعتقاد نداشته باشد ضرورتي نمي بيند كه در فرايند يك حركت دموكراتيك به قدرت برسد و طبيعتا كسي كه تمام نامزدهاي انتخاباتي آن به ويژه نامزدهاي اصلاح طلب در مورد به قدرت رسيدن احمدي نژاد به ويژه در مرحل اول انتخابات بحث دارند از فردي كه رئيس تشخيص مصلح نظام است تا از كسي كه در جايگاه نمايندگي آيت الله خميني نشسته بوده و در رياست مجلس و عضو تشخيص مصلحت نظام.
پس ديگران هم مي گويند كه اين انتخابات مسئله داشته .آخرين تجربه و تحليل آماري مربوط به انتخابات را اگر ديده باشيدهمه اين صحبت را دارند كه ‌آيا آقاي احمدي نژاد واقعا منتخب ملت هستند يا يك جريان پادگاني آن را حاكم كرده است و طبيعتا او تنها يك راهيافته به كاخ رياست جمهوري است . و طبيعتا و اگر آمار را ما بخواهيم ملاك قرار دهيم فرايند اين آمار سازي را‌آقاي خاتمي با عبارت ها خاص خودشان مطرح كردند و به گونه اي ايشان هم تاكيد داشتند كه حادثه اي اتفاق افتاده در انتخابات . ما نبايد اين دومسئله را يكي بدانيم .
براي آقاي احمدي نژاد جايگاهي بيش از رئيس دفتري ويا بهتر بگويم" رئيس دفتر رئيس دفتري" نمي توان در نظر گرفت . طبيعتا چنين جرياني نمي تواند در وضعيتي قرار گيرد كه نمايندگي كند . ايشان نماينده اكثريت ملت نيستند
.ولي بهر حال اميدوارم كه نگاه خودي و غير خود را كنار بگذارند.بپذيرند ايران براي همه ايرانيان است و همين الان در برگه هايي كه داده اند مبناي آخر را تخصص بگذارند و اخلاص مبناي اولشان هست د و طبيعتا مخلص بودن و مدير گفتن معلوم است به چه كسان جريانهايي است.وقتي اين مبناها را قرار دهيم طبيعتا نمي توانيم خوش بين باشيم.ولي طبيعت ما به عنوان جريان اصلاح طلب اين است كه اگر در جهت منافع مردم ، كسي كاري مي كند ما بايد از او حمايت كنيم.
سجادي: جناب اقاي فقيهي ! در مورد كابينه جديدي كه معرفي شد طي روزهاي گذشته فضاي سنگيني در داخل و خارج ايچاد شد.چه اندازه اين فضا را مبتني بر واقعيت مي دانيد.يعني ايرادهايي كه به اعضاي كابينه،خصوصا اين 4 وزير وارد شد تا چه اندازه اينها رامبتني بر واقعيت مي دانيد.ضمن اينكه مي توانند صحبتهاي آقاي سحرخيز را هم نقد كنيد.
فقيهي: شما هم در مورد سخنان اقاي سحر خيز از يك تعبير دقيقي استفاده كرديد . شما گفتيد اقاي سحر خيز در واقع يك كيفر خواست عليه بسياري وازجمله اقاي احمدي نژاد صادر كردند . بنده هم تنها يك نكته بر اين تعبير اضافه مي كنم : من مي گويم انچه ايشان گفتند واقعا يك كيفر خواست بود با اين فرق كه به عكس كيفرخواست كه در ان مستندات و هم قوانين مورد توجه قرار مي گيرند ؛ كيفر خواست نوع اصلاح طلبانه اقاي سحر خيز پس از توسعه سياسي تنها حرف اتهام وتحريك وتوهين بود ان هم بدون حتي يك نيم دليل .
اما جواب پرسش شما دمورد فضاي سنگيني كه در خارج ايجاد شده ؛ ببينيد اگر فضايي در بيرون ايجاد مي شود واخبار وتحليلهايي . اينها قطعا ناشي از اخبارو اطلاعاتي ست كه از داخل كشور وتوسط افراد خاص يا جرياتهاي خاص به انها منتقل شده . ملاحظه كنيد كه اين صحبتها در روزهاي اول بلافاصله پس از معرفي كابينه رئيس جمهور، از زبان چه چهره هايي شنيده شد. حالا شما ملاحظه كنيد همان حرفها امروز كاملا منتقل شده است به فضاي بيرون. حالا به چه دلايلي ؟ روشن است به اين دليل كه اين گونه تبليغات براي آنها منفعت دارد . اصولا تمام كنشها وواكنشها واقدامات غربيها – به معناي عام ان - حتي خصلتهاي اخلاقي شان هم از مكتب اصالت منفعت سر چشمه مي گيرد ..مسلما بيگانگان به دنبال اين نيستند كه به ملت ايران نفعي برساند.اگر در پي تخريبي هستند آن تخريب برايشان نفعي دارد.اين سخنان و ان اتهامها كه عليه بخشي از افراد مطرح شد؛ خصوصا اين چهار نفري كه شما فرموديد، همان حرفهايي ست كه دوستان اصلاح طلب ما در روزهاي اول گفته اند و بعد هم به شكلهاي مختلف به بيرون س! رايت كرد.نكته اي كه قابل توجه است و ما از گذشته به آن اذعان داشتيم اين است كه دوستان اصلاح طلب ما هميشه در حوزه هاي كارهاي تبليغاتي و بازي افكار عمومي ودادوستد هاي خاص در حوزه كارهاي رسانه اي داراي روابط بسيار توسعه يافته اي هستند . و خيلي راحت مي توانند يك خبر را از صدكانال خبري منتشر كنند. در اين حوزه ها به دليل اينكه اين حضرات متكي بودند به برنامه ريزي وطراحي يك تئوريسين خاصي به نام آقاي حجاريان - كه ايشان الحق والانصاف به ويژه در حوزه راه اندازي جنگ هاي رواني انسان كارشكته و مسلطي هستند - وانچه انجام مي شود تروشات ذهن وقلم مبارك ايشان است ؛ اين اتفاقات شكل مي گيرد و اين قضيه طبيعي ست.
سحرخيز: آقاي سجادي! من مي تونم يك سوال از آقاي فقيهي بپرسم؟
((حرف تو حرف))).....
..ببينيد شما يك صحبتي كرديد..
.فقيهي:.ببينيد من كاملا در بين سخن شما كه هرچه دل تنگتان خواست گفتيد ساكت ماندم واداب به جا اوردم ؛ شما هم اجازه بفرماييد بنده صحبتي بكنم بعد شما سوالتان را بكنيد....
...صحبت اقاي سحرخيز نامفهوم ....
فقيهي :آقاي سجادي ! بنده دست كم 15 دقيقه سكوت كردم و هيچ نگفتم...شما در اداره بحث خيلي كوتاهي نفرماييد .
سحر خيز :من مي خواهم بپرسم.

(حرف تو حرف ادامه دارد...)

سجادي: اگر بگذاريد مديريت جلسه را بنده به عهده بگيرم.
اقاي سحرخيز.اگر لطف كنيد سوالاتتان را ياددشت كنيد مطمئن باشيد ن وقت به شما مي دهم كه آقاي فقيهي هم رشته كلام از دستشاان در نرود.سپس بازگشته و مسئله را ازسر مي گيريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فقيهي: بسياري مي دانند وقطعا جناب سحر خيز بيش از ديگران . بنده شخصا با خشونت مخالفم واين مخالفت نه دلبخواهي كه براساس همان" اصول " است . اعتقاد دارم استرات‍ژي حاكم و راهبرد اساسي ديانت محمدي (ص) بر تساهل وتسامح استوار است.بنابراين همين جا صفم را بار ديگر از افرادي كه به هر نام وپوشش با خشونت ورزي با برخوردهاي زمخت و خشن مي خواهند دين را در قلب مردم فرو بنشاند ؛جدا بكنم . پيامبربزرگوار وعظيم اشان اسلام همانطور كه فرمودند: " بعثت لاتمم مكارم الاخلاق " همان طر هم فرموده اند : " بعثت بالحنفيه السهله السمحه " من مبعوث شدم به شريعتي كه آسانيگر ومدارا گر است.
نكته بعدي: اين نكته را نمي خواستم بگويم اما سخنان جناب سحر خيز مرا واداشت كه عرض كنم : بنده براين باور و اعتقادهستم كه بنيان خشونت را در ايران كساني گذاشتند كه امروزخودشان مدعي دموكراسي شده اند و امروز به ترويج سكولاريزم ويا فراتر از آن لائيسيزم در ايران همت كرده ومي كنند ..
بنده با جرات تمام اين را ادعا مي كنم وهر جا وبا هر كس ودر هر محكه اي هم حاضرم ان را اثبات كنم . بنده مدعي هستم كه اگر امروز فلان آقا به مد روز تنها به اين دليل كه كمي تند حرف مي زند؛ وبي پروا به اين وان اتهام نثار مي كند اين الزاما دمكرات نيست بنده چه بگويم از برخي از اين حضرات !
به قول جناب حافظ :
مدعي شيخ شد وفسق خود از ياد ببرد
قصه ماست كه برهر سر بازار بماند
كساني كه بنده شلاق ، دستشان ديده ام وديده ام كه بسياري ازسران وپيشتازان مدعي اصلاحات ومدعي مخالفت با خشونت ؛ خلق خدا را چگونه و وهرنفر راتا چه اندازه شلاق مي زدند وچون بنده اين كار رانكردم چون از من نمي امد چگونه باخشم مرا ! به چوب اتهام بستند و.... . من اين چيزها را ديده ام .
الان هم همانها مدعي اصلاح طلبي هستند و خيلي هم پيشتاز هستند و تندرو هم هستند . من مي گويم اگر اقاي پور محمدي چون كمتر از نصف اقاي حجايان در وزارت كار مي كرده ( وحتي به اذعان همين حضرات اصلاح طلب چون كار پور محمدي در مورد مسائل خارج ايران بوده از ديگران به مراتب خوشفكر تر بوده ) به خاطر اينكه ده سال پيش مدتي با اطلاعت كار كرده نبايستي مطرح شود واجازه خدمت پيدا كند چگونه اقاي حجاريان كه بيش از دوبرابر اقاي پور محمدي ( انهم در حوزه هاي بسيار خوفناكتر ) در اين وزارت كار مي كرده وتا به حال هم نفوذش را در ان مجموعه روز به روز گسترده تر كرده چطور ايشان انسان وارسته دمكرات باشد واقاي پور محمدي چنين وچنان ؟! .
چرا وچگونه تيم مورد اعتماد و انتخابي اقاي حجاريان براي بازجويي از متهمان ( متهمان كه چه عرض كنم ! ) قتلهاي زنجيره اي ان كارها را مرتكب شدند كه مردم بيرون ان فيلمي راكه ديده اند وقطره اي از درياست ۀ اين هنر كيست ؟ مگر اين بازجويان واين تيم كه انيكي ر! ا چه ..خورد ومرد وهمسر او را بگيرند وروزانه ... كه بگو چنين وچنان كردم ... اينها هم از اصلاح طلبان ما هستند ....
انگار هچ كس نمي داند چه گذشته است.خدمت شما عرض كنم اگر بخواهيد در حوزه بنيانگذارن خشونت در ايران پس از انقلاب صحبت كنيم بنده يكايك فهرست كساني كه ادعا مي كنند ، خدمت شما عرض مي كنم.

نكته بعد : بنده از كساني هستم كه به شدت وبه دلايل بسيار به جناب آقاي خاتمي احترام مي گذارم وبه ايشان ارادت مي ورزم .اما يكي از دلايل ناكامي جريان اصلاح طلب و شخص سرور بنده جناب اقاي خاتمي، اتكاء ايشان به حاشيه اي بود كه اين حاشيه افكار عمومي وكشور ما را به اين روز انداخت وموجب اين فرايندد شد... و اگر اين جريان اصلاح طلب بعد از 8 سال هنوز متوجه نشده اند مشكل مردم چاپ فلان رمان سكس است .. مشكل اساسي مردم عزيز ما نهاد هاي انتصابي وانتخابي – كه تقسيم بي محتوا وفاقد بنياني است – مشكل ملت شوراي نگهبان است يا نان سر سفره مشكل آنهاست.مشكل اساسي واولويت دار مردم ما نظارت استصوابي است يا تحقير مردم؟!يا تبعيض بين مردم يا جريان سالاري به جاي مردم سالاري ؟
بنده اعتقاد دارم بسياري از مشكلات در اينجا، در دوره هاي گذشته آدرس غلط داده شده.
اگر راست باشد كه مردم ايران در دوم خردادبه ناراحتي هايشان راي دادند. در اينجا هم پس بگوييم به ناراحتي شان راي دادند ناراحتي ازآقايان اصلاح طلب!
چون هشت سال كشور در اختيار اصلاح طلبان بود و هر چه حرف قشنگ وشعر زيبا هم بود مصادره شد واز سوي اينها استفاده شد مثل همين شعاري كه اقاي سحر خيز گفتند : " ايران براي همه ايرانيان " اقايان اين شعار را هي تكرار كردند اما حتي يكي از مديران رده دهم غير مشركتي و...را تحمل نكردند ودامنه تصفيه اين حضرات تا تعويض بخشدار يك بخش كوچك در بلوچستان هم ادامه يافت اين حضرات كه خودي وغير خودي را قبول ندارند حتي تا بخشدار - به تعبير بنده "چلغوز اباد"راهم عوض كردند.پس اين چه جور ايران راي همه ايرانيان است؟
بخشهايي از اين دوستان يعني بسياريشان اسم بعضي ديگر را هم نمي تواند تحمل كنند.عرض بنده،اين است كه اگر جريان اصولگرا راست بگويد و اصولگرا باشد بايد معتقد باشد براساس اصولش كه: ايران براي همه ايرانيان است . مگر اصل ما غير از اين است كه حضرت امير المومنين (ع)به مالك اشتر مي فرمايند: به "مردمي كه مي خواهي بر انها حكومت كني ياخواهر و برادر ديني تو هستند يا مانند تو انسان هستند.بنابراين مراقب باش مثل گرگ با آنها برخورد نشود ".
بنابراين بنده هم معتقدم ايران برا همه ايرانيان است.حتي بنيانگذاران مساله خودي و غير خودي هم منكر اين نيستند كه ايران براي همه ايرانيان است.آنها معتقد اند كه براي " خودي" تكليفي شاق تر و مسئوليتي بيشتر است.آنها معتقدند اگر خودي مشكلي داشته باشد و اتهامي بر آن باشد و كار زشتي بكند، به كسي كه مدعي اسلام و انقلاب است اين به مراتب خطرناكتر ضدانقلاب تر ودين ستيز تر از ديگري است.معناي آن نيست اگر چيز ي تقسيم شود به آو بدهيد، به ديگري ندهيد.ايران براي همه ايرانيان است و منابع و منافع آن هم، نيز متعلق به همه است...
نكته بعدي: در دوره‌آقاي خاتمي اولويت به توسعه سياسي داده شد ونه توسعه فرهنگي وسياسي چنان كه اقاي سحر خيز گفتند . ما در حوزه فرهنگ دچار توسعه نايافتگي هستيم والبته هزاران مشكل .... داريم.
در حوزه اقتصاد، اشاره به توفيق هايي كردند كه بنده انكار نمي كنم.منتها چقدرانصاف خوب است . اقاي سحرخيز بايستي بخشي از توفيقات را به دوره جناب اقاي هاشمي مربوط مي كردند كه بنيان اين قضايا را گذاشته بودند و بسياري از مسائل راكه اين دوره به نتيجه رسيد، بنيان آن را ايشان گذاشته بود و مسئله بعد اينكه ايشان نرخ تورم را در اخر زمان اقاي هاشمي چيزي حدود من تورم 50 در صد گفتند تعجب اور
است ( گفتند: طرف يا عدد نميداند ). طبيعتا آقاي سحرخيز پيش خودشان گفته اند اگر 50 درصد بود بهتر بود تاحداكثر مثلا 17 درصد .
،مسئله بعدي در اين دو دوره كه اصلاح طلبان ما بر مدار بودند ؛ تنها سه راهبرد كاملا متفاوت اقتصادي اجرا شده است اگر شما از مردم ايران و كساني كه در مسائل اقتصادي كار كرده اند و رصد مي كنند راهبرده وسياستهاو پديده هاي اقتصادي را بپرسيد كسيتوانسته آجري روي آجر بگذارد و مطمئن باشند نسبت به فردا .يكبار متكي مي شوند به الگوي سوسياليستي كه بعد از تنظيم با در شما شاهد آن بوديد ، قبل از آن شا! هدحاكميت نوعي ليبراليسم اقتصادي بوديم و اينها فضايي ست كه ما شاهد آن هستيم و اگر از ود دوستان هم سوال كنيد به اين مسئله اذعان مي كنند به انضمام اين كه در خود تيم اقتصادي دولت گذشته، شما اتحاد و انسجام خاصي را نمي بينيد.هر كسي با يك روشي قضيه را به يك سمت مي كشاند.
نكته ديگر كه حتما بايد به آن پاسخ داد:و به كم لطفي آقاي سحرخيز برمي گردد . كيست كه نداند بنده به اقاي احمدي نژاد راي ندادم ؛ وبه اقاي دكتر لايجاني راكه از هرجهت مناسب بودند راي دادم . اما عرض من اين است كه نگوييم 17 ميليون راي ساختگي ست.مگر وزير كشور كه در شمار ارشدهاي حوزه اصلاح طلبان است نگفتند اشكالاتي بوده اما در نتيجه انتخابات هيچ تاثيري نمي كند . شخص جناب آقاي خاتمي هم همين را فرمودند .اين طوري انتخابات را زير سوال بردن و اينكه بگوييم كسي كه چيزي حول وحوش 17 ميليون راي آورده نماينده مردم نيست بي انصافي واز اتهامهاي سخت است . من نمي دانم چگونه اقاي سحرخيز اينگونه راحت همه را حتي مردمشان را متهم مي كنند ؟ را چگونه آقاي سحرخيز مطرح مي كنند . و اينگونه سخنان بي مدركي را چگونه مي گويند.
اقاي سحر خيز در مورد رئيس جمهور وكابينه اش تعبيري هم داشتند " كوتوله سياسي "، من نمي دانم جواب اين حرف را چه بگويم.من نمي دانم آقاي خاتمي وقتي امدند و دولت خود را معرفي كردند چند نفرانها را مردم مي شناختند.وچند نفرشان سابقه مديريت هاي كلان را داشت .؟.بند! ه عرضم اين است در مورد بعضي از اين آقايان كه من آنها را مي شناسم مخصوصا چهارنفري كه شما فرموديد:پورمحمدي،محسني اژه اي و... حداقل اگر قوي تر نيستند ضعيفتر نيستند.هيچ كس در جريان اصولگرا به ادعاهاي اقاي سحر خيز معتقد نيست - اينها تاول وتفسيرهاي ما لايرضي صاحبه است .
از ايشان مي پرسم چه كسي گفته است كه ايرانيان خارج از كشور وكذا وكذا...شما از كجا اين سخنان را در آورديد. احاد اصولگريان وبنده كمترين، دست يكايك هموطنان عزيز و شريفمان را در خارج از كشور مي بوسيم وبراين بوسه افتخار هم مي كنيم . و مشتاق زيارت همه آنها هستيم؛ مشروط به اينكه جرم سنگيني مثل قتل را مرتكب نشده باشند.يكي از چيزهايي را كه در اين دوره در دستور كار هست مسئله تسهيل رفت و امد ايرانيان خارج از كشور است؛ ما ايران را براي همه ايرانيان مي خواهيم .و..
سجادي: متشكرم از شما ‌آقاي فقيهي. از آقاي سحرخيز هم مي خواهم كه به طور خلاصه سخن خود را بگويند.
سحرخيز: من اميدوارم كسي نباشم كه وقتي ايرانيان مي خواهند به داخل كشوربيايند و در همان فرودگاه پاسپورت‌آنها را ميگيرند از اين به بعهد هر روز به آقاي فقيهي زنگ بزنند كه فلان ايراني آمد داخل كشور و الان پاسپورت آن را گرفته اند و الان براي بيرون رفتن مشكل دارند،همانگونه كه الان پاسپورت ما را گرفته و براي خارج رفتن مشكل داريم.
.ولي من فكر مي كنم كه دوست عزيزمان آقاي فقيهي بايد خودشان همانگونه كه حمايت مي كنند در جايگاه يك روزنامه نگار باسابقه حداقل در حوزه اي كه فعاليت دارند، منتقد باشند و بپذيرند كه براساس اطلاعات داخلي نيست كه فلان زنداني سياسي در داخل زندان مشهد، وقتي مي رود بيرون تجربه خودش رااز وقتي كه آقاي پورمحمدي آنجا مي رود بيان مي كند و مي گويد كه آنجا چه بوده.ايراني اي كه در تيكه بوده در زمان سفارت‌آقاي متكي مي گويد چه كساني را گرفتند،چه كساني را منتقل كردند ، افرادي كه منتقل كردند كدامها اعدام شدند و چه مسائلي پيش آمد.يا فلان فرد مي گويد در سيستان و بلوچستان، يك حركت اعتراضي در آموزش و پرورش بوده و اين افراد را اسم مي برد و اين از داده هاي موجود در داخل نيست، اگر بود اطلاعاتي بود كه من بايد مي گفتم.
همان وزيري كه ايشان مي گفتند خيلي قوي هستند قوي بودنشان در پرتاب قندان و گازگرفتن است كسي كه در حضور وزير اطلاعات و آقاي مزروعي به افراد توهين مي كند.كسي كه در حضور وزير و معاون وزير اين حركت شنيع را انجام مي دهد و اتهامهايي را به پدرومادر شهيد مي زند.
و كسي كه پرونده باز دارد و الان اگر آن را رسيدگي بكنند به استنادهمان نواري كه الان در همان جلسه است بايد در ملائ عمومي شلاق بخورد و خواهر كسي كه مجبور شده است برود خارج از ايران زندگي كند به دليل فحشها و ناسزاهايي كه اين اقا به او داده بعدهم مجبور مي شود عذرخواهي كند.امنيت مملكت را از اين فرد بپرسند.به نظر من خطرناك است بپرسند باآقاي پروازي چه برخوردي با ايشان شده؟ بپرسيد آقاي قابل چه برخوردي با ايشان شده؟از خيلي كسان كه در اتاق دربسته چه رفتاري شده و چه شكايت هايي در حقوق بشر اسلامي وجود دارد.من به حقوق بشر خارج از كشور كاري ندارم.بپرسند اين مسائل كجا است؟ چه اتفاقهايي افتاده؟ و اگر بخواهند همين 4 نفر را مقايسه كنندچه كسي فرهنگي بودن آقاي صفارهرندي را با آقاي مهاجراني مي تواند مقايسه كند؟چه كسي وزارت خارجه آقاي متكي را مي تواند با آقاي خرازي مقايسه كند و ديگر افرادي كه وجود دارد و بحث آنها است و من فكر مي كنم كه آقاي فقيهي بهتر از من مي دانند كه بسياري از وزراء، وزاري مورد اعتماد آقاي خاتمي به عنوان وزير اولشان نبودند.بعضي از اينها تا چهاردهم و پانزدهم بودند و طب! يعي ا ست.وقتي كه آقاي خاتمي نتواند از حق خود استفاده كند و اين مسائل پيش آيد يك سري ناهماهنگي ها و تنش ها هم پيش مي آيد
.ولي بحث اقتصاد كه مطرح مي كنيدبايد بپرسيد كه چه مسائله اي باعث شد كه سياست تعديل را در زمان آقاي هاشمي كنار بگذارد.غير از آن تورمي است كه پيش آمده؛اگر آقاي فقيهي رشته شان اقتصاد نيست،من رشته ام اقتصاد است و مسائل را دنبال مي كنم و اين نكات را مي دانم و خود من هم جزء كساني هستم كه عدالت اقتصادي را مي گذارم نه ليبراليزم اقتصادي را! و براي همين هم گفتم كه حمايت مي كنم اگر در جرياني به نفع ملت و رفع نابرابري ها عمل شده .
اما كسي كه خودي و ناخود مي كند، كسي كه مي آيد دور بودجه مملكت براي فلان N.G.O به نام جامعه زينب بودجه مي گذارد و براي ساير N.G.Oها نمي گذارند.
كساني كه براي آقاي مصباح يزدي پول وي‍ژه مي گذارند براي ديگرعلما نمي گذارند.كساني كه كارخانه هاي مملكت را در اختيار فقهاي قابل اعتمادخود مي گذارند و آن يكي روغن وارد مي كند و آن يكي شكر وارد مي كند و اين سهميه را دارند.اينا خودي و ناخودي هستند.اينها هستند كه بودجه بيت المال را بر اساس نزديكها ، تقرب ها تقسيم مي كنند.اينها هستند كه براي مملكت مشكل ايجاد مي كنند.آقاي خاتمي اين كارها را نكرده؛ آقاي خاتمي كاري كه كرده اين است كه جلوي اين نهادها را نگرفته.آنها را در دولت ادغام نكرده،بودجه هايي را كه به صورت كلان عمل شده جلوي آنها را نگرفته، جلوي پايانه را نگرفته،آنها را افشا نكرده،بودجه هاي قاچاق را بيان نكرده.
آراي مرحله دوم ايشان،راي نه ايست كه به نظام داده شده است؛راي نه آقاي خاتمي نيست؛ راي نه ايست كه به آقاي خاتمي داده شده است و الان هم به آقاي احمدي نژاد داده شده است. و در واقع نابرابري هايي است كه در چند سال عمل شده ؛ بودجه هاييست كه به افراد خاص داد شده و آن آقازده هايي ست كه الآن آقا شده اند و حكومت را مي خواهند در دست بگيرند.مشكل مردم با همين آقا زاده هاست.با اين پايانه هاست.با اين قاچاق هاست و با اين جريانهاست.ببينيد كه چه كساني ورم كرده اند از پول نفتي كه در جيبشان قرار گرفته.
سجادي:آقاي فقيهي! مي دانم كه شما قطعا جوابي داريد.
فقيهي: بنده در واقع اولين خواهشم از شما جناب اقاي سجادي ودوستان محترمتان اين است كه ترتتيبي اتخاذ فرماييد تا يك نحوه اي از عدالت بين شركت كنندگان در بحث رعايت شود. به انضمام انكه مي دانيد مناظره يا بحث دوجانبه ادابي دارد كه خوب است حضرتعالي به عنوان گرداننده اين برنامه وروزنامه نگار باسابقه طرفين بحث را به ان اداب واقف كنيد .به هر صورت چون اقاي سحر خيز خيلي صحبت كردند كه بسياري از انها نياز به جواب دارد در غير اينصورت ممكن است بعضي از ابهاماهاي ناشي از سخنان ايشان در ذهن بينندگان عزيز وهموطنان بماند. بنا براين بايستي در اين وقت بسيار اندكي كه به من داده شده .چند نكته راخدمت دوستان وهموطنان عزيزم در پاسخ به جناب سحر خيز عرض كنم :
ايشان از افرادي نام بردند ومدعي شدند كه به انها ظلم و اجحاف شده است . اولا بنده قاضي نيستم از طرفي هم ميزان صحت وسقم اين ادعاها را نمي دانم اما اين رابه خاطر باورم به اصول مي دانم ظلم ازناحيه هر كس وهرسازمان كه باشد محكوم است؛ چه ! اين طرف باشد و چه آن طرف باشد.و يكي از وظايف رئيس جمهور و مجموعه ايشان، وهر كس كه به واقعا اصولگرا باشد ؛ هم از طرف ملت و هم از طرف خداي اين ملت موظفند كه جلوي ظلم را بگيرند و جلوي تبعيض را بگيرند - چيزي را كه رهبر انقلاب بارها و بارهادر اين ساليان به ان اشاره كرده اند كه يكي از بزگترين مشكلات مردم، تبعيض است تحقير است، فقر است. فساد هست - اگر تبعيضي در توزيع درآمدها بوده است و كساني به قول ايشان - آقازاده هايي كه اقا شده اند - وكساني كه بودجه هاي آنچناني را چنين وچنان كردند . طبيعي است من نه مفتش بود ه ام كهاز اين مسائل بدانم ونه قاضي . اما ماشالله اقاي سحر خيز هم مدعياست وهم خودش قاضي وصادر كننده حكم وحتي مجري حكم . اما بنده نمي دانم چنين چيزهايي بوده يا نبوده است - كه معمولا چنين نيست - كه البته اگرهم چنين مواردي پيش امده در دورران ودولت حضرات موسوم به اصلاح طلب رخ داده . خب مي خواستيد جلو اين چيزها را بگيريد دست كم دولت كه دست شما بود . چرا كوتاهي كرديد ؟ ماجراي اين گونه صحبت كردن كه! درعين حضور در قدرت انسان نقد قدرت كند ان هم چنان كه اپوزسيون هم حيران بمانند اين از تخصص هاي اين دوستان است مثل ماجراي ان دزدي كه ازجايي سقت كرد مردم به تعقيبش رفتند دزد وقتي ديد احتمالا دستگير بشود او هم هي مي دويد ومگفت اهاي دزد ؛ دزد رو بگيريد پدر سوخته را ؛ البته در مثل مناقشه نيست اما اين انتقادها از كساني كه نزديك به ده سال حاكميت كشور را در كف با كفايتشان داشتند وخودشان يا باعث اين خلافها هستند يا در مقابله با متعرضان كوتاهي كردند چون از خودشان مي ترسيدند و... وهر چه بوده اگر بوده در دوران حكومت حضرات موسوم به اصلاح طلب بوده است.البته من نمي دانم اينها راست است يا دروغ و آقاي سحرخيز روي چه اطلاعاتي چنين سخناني را به زبان مي آورند. اما اين نكته رايقين دارم كه قطعا اين چيزها درمورد نزديكان وابستگان ويا حتي مربوطين رهبر انقلاب هم وجود ندارد ؛ همه اگر به انصاف بروئد ؛ مي دانند كه ايشان به اين چيزها به شدت حساس هستند و اگر رانتي در اين حوزه تشكيل شده باشد ايشان شديدا برخو! رد خواهند كرد چنان كه قبلا هم در موارد بسياري برخورد كرده اند . حتي كساني كه مخالف و يا معاند ايشان هستند اگر به مروت و انصاف بروند در اين قضيه ترديد نخواهند كرد . قطعا قطعا و قطعا حوزه مربوط به رهبري دست كم اين اندازه هست كه با جاهاي ديگر بسيار بسيار متفاوت است.
نكته بعدي : تاجايي كه بنده اطلاع دارم برخي از چيزهايي كه اقاي سحر خيز گفتند مثل ماجراي همين سهميه ها ؛ مي دانم با تاكيد و پي گيري مصرانه رهبري در اين 4 سال سهمه ها قطع شده و ممنوع شده و هيچ كس نمي تواند بدون رعايت شرايط مقررات ومزايده ومناقصه از اين موارد استفاده كند . در مورد وابستگان به رهبري هم كه انها اصولا از هر گ.نه كا اقتصادي منع شده اند .
نكته بعد اقاي سحر خيز گفتندبه بعضي بودجه مي دهند و به برخي نمي دهند ؛ يا به آقاي مصباح مي دهند و به بقيه نمي دهند. شايد خيلي از بينندگان محترم ودست كم شما اقاي سحر خيز مي دانيد من به آقاي مصباح انتقادهاي فرواني داشته و دارم و از كساني بودم وهستم كه شايد شديدترين برخوردها را با آقاي مصباح داشته ام. وچه بسا مصيبتهايي كه بنده كشيد ه ام يكي به خاطرمخالفت و مقابله باجمود وتحجر وفلسفه سياسي اي بوده كه جناب اقاي مصباح منادي انست . ويكي به خاطر برخورد ومقابله با اقاي حجاريان وتيم مشاركت بوده است .

اگربه اقاي سحر خيز درمقابل تندي وخشونت زباني كه ايشان دارند وهر كس را به مقابله وا مي دارند ؛ اگر به ايشان قندان پرت مي شود يامورد توهين واقع شده اند دست كم ان اقا - كه اقاي سحر خيز در مقام مدعي وهم قاضي اورا به شلاق در ملا عام محكوم كردند - اين انصاف والتزام به اخلاتق وشريعت را داشت كه معذرت بخواهد وخود را اماده مجازات وقصاص يا هر چيز ديگر بدانند . اما در همين زمان ازسوي برخي نهادهاي انتصابي امنيتي با برخي افرادبرخوردهايي شد كه از اساس بالب شريعت متناقض بود وهم خلاف شرع وقانون . چرا وبه چه دليل شش ماه تلفن فلان فرد رابه صرف مخالفتش با حزب مشاركت واقاي حجاريان بدون هيچ حكمي وبرخلاف همه موازين شنود كنند وا ن كنند كه زندگي هاي بسياري را فرو بپاشند اينها را من ديده ام و....
امابنده به رغم مخالفتم با اقاي مصباح ؛اين را قبول ندارم كه به آقاي مصباح بودجه اي داده مي شود كه به بسياري از علماي ديگر نمي دهند. اولا تقريبا تمام مراجع وعلماي بزرگوار ما از قبول بودجه دولتي حتي اگر هديه وامثال ان باش! دد پرهيز مي كنند . وثانيا .ممكن است شورا عالي انقلاب فرهنگي موضوعي داشته باشد ومثلا عناوين پژوهشي ويژه در حوزه علوم انساني ؛ ممكن است اينهارا ارجاع بدهند به موسسه اقاي مصباح كه براي اين موارد هم بايد فكر شود .
- سحرخيز: آقاي فقيهي! سهميه روغن چه ربطي به مناقصه و اين حرفا داره؟
فقيهي:قرار نشد كه شما دائما وسط سخن بنده بياييد . اخر جناب بحث هم ادابي دارد من كه بين صحبت شما سكوت كردم
سحرخيز: نه من سوال كردم
فقيهي: بنده عرضم اين است كه اگر سهميه شكر و روغن به كسي داده اند لابد در زمان حاكميت اصلاح طلبان بوده خب اولا دولت شما مسئول ان است بايستي سهميه نمي داد ويا به وزارت بازرگاني هشدار مي داد. ونكته بعد قطعا اين افراد اگر بوده اند اندك ارتباطي با دستگاه رهبري نداشته اند .
من با حوزه كار دارم با رهبري كار ندارم.
صحبتهاي شلوغ ونامفهوم
اقاي سجادي نمي تواند بر فضاي بحث وورودهاي اقاي سحر خيز چيره شود كه مجبور مي شود بگويد من هيچ كاره ام خودتان هرچه مي خواهيد بگوييد و...
.همهمه و نامهمومي جملات...)
سحرخيز: وقتي آقاي جزايري كه به بيت رفته بوده چرا قبل از اينكه لو بره فاش نشده
فقيهي: ا جازه بده اقاي سحر خيز در كجا چنين بحث مي كنند كه شما بحث كنييد . .مگر قضيه جزايري رو دولت پي گيري وافشا كرد.؟
ورود مجدد اقاي سحر خيز
فقيهي: وقتي اين پولي رافرستاده بود براي دفتر و اقا فهميده بودند به آقاي محمدي گفته بودند كه اين مساله يك خرده بو دارد.و به آقاي مظاهري گفته بودند وپي گيري شدو..
سحرخيز« هواپيمايي كه خريدند توضيح دهيد.
(سجادي: ببخشيد ببخشيد)
فقيهي: من از آقاي خاتمي و مردم عزيز عذرمي خواهم . اما اين اقا مرا مجبور مي كند . اولا هواپيما را شركت احرار وابسته به وزارت اطلاعات اصلا ح طلبان خريداري كرده ؛ پولش راهم از بانك مركزي گرفته اند . هم وزارت در اين هشت سال كاملا ميدان تاخت وتاز اصلاح طلبان ودر خدمت منافع انان بود وهم بانك مركز ي زير نظر دولت . اين ماجرا هم مثل همه ماجراي اقا دزده است ...
نكته ديگر شما بفرماييد سرور بنده جناب آقاي خاتمي و بقيه مسئولان كشور بيشتر از تشريفات استفاده مي كنند يا رهبري؟
اين را همه مي دانند كه رهبرانقلاب در شمار زاهد ترين و درزندگي مثل ساده ترين مسئول رفتار مي كنند .
سحرخيز: اين كه زمان شاه فلان افسرفلان سرهنگ گماشته داشته؟خودش مجبور بوده هزينه كنه
اين محافظين كه هزينه كنند.اقاي احمدي نژاد مي كنند.
سجادي: وقتي هم به من بدهيد
فقيهي: آقاي احمدي نژاد از هواپيماهاي مردم كه استفاده كردند
اين چيزهايي كه مي گوييد سال 89 نبوده؟
(سجادي:يه فرصتي به مجري بدهيد لطفا.اقاي سحرخيز.آقاي فقيهي)
فقيهي: آقاي سحرخيز: بنده در طول سخنان شما من كلمه اي نگفتم اجازه بدهيد صحبت ي كنم اين چه روش بحث اصلاح طلبانه اي است ؟
سجادي تاييد مي كند.اجازه بدهيد حالا بنده هم چيزي بگويم
سحرخيز: 10 دقيقه ديگه هم به آقاي فقيهي وقت بدهيد
فقيهي : آي خدا خيرت بده
سحرخيز: در مورد حواله ها هم توضيح دهيد
فقيهي: كدام حواله ها
سحرخيز: حواله شكر و روغني كه به اين علما مي دهند در اين مورد توضيح بده.
فقيهي:اگر هر كدام از اين كارها انجام شده باشد به شدت محكوم است و اگر هم انجام شده باشد در دولت شما آقايان انجام شده است
شما مطمئن باشيد از نظر شخص رهبري.اين گونه امور مطرود و محكوم است .
اگر من هم بخواهم چنين بي پروا راجع به افراد واحزاب بگويم كه اطلاعاتم اقاي سحر خيز از شما بيشتر است اما اگر يك درصداحتما اشتباه وخطا بدهم قطعا نمي گويم تازه مگر انسان هر چيزي را كه مي داند ويقين هم دارد مجازاست ازنظر شرع وقانون كه در مراي ومنظر عموم ابرو وحيثيت افراد را در معرض تهديد قراردهد .
پس نمي گويم. چون نمي خواهم مدبون باشم.
در زمان معرفي كابينه گذشته بساري از خود شما گفتييد كه اين كابينه اقاي خاتمي ضعيف ترين كابينه بعداز انقلاب است .
نكته بعد: شما مقايسه كرديد بين اقاي مهاجراني واقاي صفار هرندي وپرسيديد
آقاي مهاجراني بهتر است يا صفاهرندي........اما اقاي مهاجراني كه خود شما ومسولان ارشد وزارت ارشاد مي گفتيد كه ضعيفترين وبي عرضه ترين وزير كابينه است مگر اينكه يك نفر دون كيشوت را خوانده باشد وكلي با ان حال كند كافي است .
در مورد اينكه اقاي خرازي بهتر است يا اقاي متكي؟
من مي گويم اقاي متكي حداقل شايد سالي يكبار بخندد . سياست ورزي كه همه اش " اخم " نيست گاهي هم لازم است ادم بخندد . (خنده داريوش سجادي)
و در حوزه هاي فرهنگي، بايستي بگويم از نزديك شناختي از آقاي هرندي ندارم .اما چيزهايي كه از ايشان وتوانايي هايش شنيدم خيلي من را نااميد نكردند( گو انكه قبلا نظر مساعدي نداشتم)
قطع تلفن اقاي فقيهي ....
سحرخيز: اميدوارم‌اقاي فقيهي در جايگاه يك روزنامه نگار پر كار وباسابقه تخلف دولت مردان را هم با حريت و شرافتي كه از ايشان سراغ دارم حرفهاي بيان كند.خداحافظ
وصل مجدد تلفن اقاي فقيهي
فقيهي: من دگر حرفي نمي زنم چون آقاي سحرخيز نيستند پس حرفي نمي زنم. كه نياز به پاسخ داشته باشد. تنها به صورت فهرست پاسخ هاي دارم
1.يك اقايي در يك سايت انتخاباتي در مورد آقاي پورمحمدي چيزهايي نوشته و اتهام هاي ناروايي زده كه چون بنده اقاي پور محمدي را از نزديك مي شناسم يقين به دروغ بودن اين اتهام ها دارم . واصولا اين ادم كه وابسته به گروه وطن فروش مجاهدين است. اينها تا دروغ باشد راست گفتن را حرام يا غير ممكن مي دانند .بزرگترين جاسوسهاي سرويس هاي خبري دنيا در ايران اينها هستند.
2 پور محمدي در ماجراي "اعدام ها" مسئوليتي نداشته.
از قضا يكي از كساني كه كمترين ضايعات رادر حوزه هاي تحت مسئوليتش داشته حوزه همين اقاي پورمحمدي بوده است. ايشان بيشتر جنبه و وجهه حلي دارد تا وجهه نقضي يا شكستني.
گفتند ايشان امنيتي هستند . اولا وظيفه اصلي وزارت كشور تامين امنيت است پس تجربه اين امر نه تنها مذموم كه پسنديده هم هست.
دوم .ايشان 10 سال پيش در اطلاعات هم بوده اند والان ده سال است كار سياسي وفره! نگي مي كند ....ر
سوم : چرا حضرات اين قضيه قتلهاي زنجيره اي كه بخش اندكي از نوارش را بسياري ديده اند و اين شكنجه هاي غير انساني را جواب نمي دهند و مگر اينها را تيم اقاي حجاريان و به اصطلاح اصلاح طلبان وزارت اطلاعات انجام ندادند؟ خود سعيد امامي را كه با واجبي خودكشي كردند. اماچرا با زن اين بد بخت ان فجايع را كردند كه ... تاريخ خجالت خواهد كشيد.
كارهايي كه با زن ان بيچاره كردند. من وقتي اين صحنه ها رو ديدم تا دو ماه نمي توانستم چيزي بخورم.
در اخر آز شما جناب اقاي سجادي و از آقاي سحرخيز تشكر مي كنم و از سرور نجيبم آقاي خاتمي معذرت خواهي مي كنم. و از همه بينندگان پوزش مي خواهم؛ از صميم دل دوستشان دارم و بزرگ و محترمشان مي دارم خدا يار ونگهدارتان .

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مناظره جنجالي فقيهي و سحرخيز در مورد كابينه احمدي نژاد، انتخاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016