یکشنبه 13 شهریور 1384

درخواست از نجات یافتگان و بازماندگان قتل عام شهریور ۱۳۶۷

ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ ماشین آدمكشی رژیم اسلامی یكی از فجیعترین محصولات خود در تاریخ بشری را آفرید. آمار دقیقی در دست نیست اما حداقل بیش از ده هزار نفر در طی مدت كوتاهی به فرمان مستقیم خمینی به دار كشیده شدند.

هیات سه نفره فرماندهی كشتار متشكل از اشراقی٬ نیری و رازینی با چند سئوال به سراغ زندانیان رفت. آیا مسلمانید؟ آیا نماز میخوانید؟ آیا سازمان سیاسی مطبوع خود را محكوم میكنید؟ آیا با رژیم اسلامی همكاری میكنید؟ یك جواب منفی مترادف با اعدام و مرگ بود؟

دسته دسته زندانیان را اعدام كردند. هزاران نفر به جرم انسان بودن٬ آزادیخواه بودن٬ كمونیست بودن٬ مخالف بودن به خاك و خون كشیده شدند. زندانهای كشور پاكسازی شدند. تابستان ۶۷ یك هلاكاست اسلامی٬ یك قتل عام اسلامی بود.

مسببین این قتل عام٬ باید به جرم جنایت علیه مردم محاكمه شوند. مردم جهان باید بدانند كه این جانیان با مردم چه كردند.

مركز پیگرد سران رژیم اسلامی از تمامی نجات یافتگان و بازماندگان قتل عام ۶۷ میخواهد كه اطلاعات و اسناد خود را از این فاجعه اسلامی برای تنظیم ادعانامه علیه مسببین و آمرین و عاملین این فاجعه در اختیار ما قرار دهند.

سران رژیم اسلامی باید به جرم جنایت علیه مردم محاكمه شوند. این خواست مردم آزادیخواه است.

علی جوادی
رئیس مركز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه مردم
۳ سپتامبر ۲۰۰۵

Email: Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: 001 310 402 6567

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست از نجات یافتگان و بازماندگان قتل عام شهریور ۱۳۶۷' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016