سه شنبه 15 شهریور 1384

دکتر ابراهیم یزدی: راه اندازی شبکه های ماهواره ای امكان پذيراست، ميزان

دکتر ابراهیم یزدی در خصوص راه اندازی تلویزیون های ماهواره ای گفت: در شرایطی که مقامات مسئول در کشورمان کوچکترین انتقادی را بر نمی تابند راه برای اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر به روی مردم صاحب نظر بسته می باشد.

دبیر کل نهضت آزادی ایران گفت: قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را درسه محور مقرر داشته است.
محور اول وظیفه دولت نسبت به مردم است که مردم را به امر به معروف و نهی از منکر نماید، دوم وظیفه مردم است که با اجرای این اصل دولت را اصلاح کنند و سوم اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر در میان مردم است.
وی افزود: وقتی که دولت حقایق را واژگونه معرفی کند و از مردم پنهان دارد طبیعی است که فساد همه جا را فرا می گیرد. در چنین شرایطی که راه های عملی برای تحقق اصل امر به معروف و نهی از منکر به روی مردم بسته شده است دو راهکار وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دکتر یزدی در توضیح این دو راهکار تصریح کرد: یا خیراندیشان هزینه های سنگین امر به معروف و نهی از منکر را بپردازند و یا آنکه در عصر انقلاب الکترونیک از امکانات فراهم شده استفاده کنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دکتر ابراهیم یزدی: راه اندازی شبکه های ماهواره ای امكان پذيراست، ميزان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016