جمعه 8 مهر 1384

بررسي نا آرامي هاي اخير کردستان ايران در گفتگوي راديو صداي آمريکا با پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز :سرويس سياسي :"بهروز عباسي" از راديو صداي آمريکا در گفتگو با "پيمان پا ک مهر" در گزارش زنده اين هفته به بحث و بررسي در خصوص نا آرامي هاي اخير در کردستان ايران پرداخته است.

بخش "اول" و "دوم" اين گفتگو در آدرس زير قابل دسترسي است:

http://www.voanews.com/persian/2005-09-29-voa27.cfm

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016