پنجشنبه 21 مهر 1384

شوراي مركزي جبهه مشاركت تداوم رفتارهاي خاص عليه زندانيان سياسي را محكوم كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن محكوم كردن تداوم رفتارهاي خاص عليه زندانيان سياسي به خصوص اكبر گنجي و محروميت آنها از حقوق اساسي شهروندي خود - از جمله حق ملاقات با خانواده و نگهداري در زندان انفرادي- خواستار پايان دادن به اين روند شدند.

هادي حيدري، دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به جلسه اخير شوراي مركزي جبهه مشاركت، گفت: در اين جلسه همچنين موضوعات روز و آخرين تحولات داخلي و بين‌‏المللي مورد بررسي قرار گرفت و گزارش دفتر سياسي و هيات اجرايي نيز به شوراي مركزي حزب ارايه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد: همچنين در جلسه اخير شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، نحوه اجراي مصوبات كنگره، جمع‌‏بندي بيانيه‌‏هاي تحليلي و تدوين نهايي قطعنامه كنگره بررسي شد.

Copyright: gooya.com 2016