سه شنبه 26 مهر 1384

بحران هسته اي و راهکار خروج از آن در گفتگوي راديو آزادگان با نعمت احمدي

پيمان پاک مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس سياسي:"راديو آزادگان" در خصوص بحران هسته اي و راه کارهاي خروج از آن گفتگويي با "دکتر نعمت احمدي"حقوق دان و استاد دانشگاه انجام داده است.

با کليک اين جا گفتگو را بشنويد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بحران هسته اي و راهکار خروج از آن در گفتگوي راديو آزادگان با نعمت احمدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016