شنبه 30 مهر 1384

نامه سرگشاده کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) به افکار عمومی در باره توطئه رژیم برای "سامان‌دهی" گلزار خاوران

بنا به گزارش دریافتی از ایران، نماینده دادستانی مستقر در بهشت زهرا توسط نماینده خود که به گلزار خاوران رفت و آمد می‌کند، به خانواده‌ها اطلاع داده که دست اندرکاران سامان‌دهی گلزاز خاوران در پی تصمیم رژیم برای تغییر شکل این گلزار، تاکنون ۶۰۰ سنگ قبر آماده کرده‌اند که به زودی در گلزار مستقر خواهند کرد. این فرد در پاسخ به مادران پس تکلیف کانال‌ها(گورهای دسته جمعی) چه می‌شود؟ او در این باره اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید از چنین کانال‌های اطلاع ندارد. این در حالی است که همین فرد چند هفته پیش به خانواده‌ها گفته بود طرح سازماندهی گلزار خاوران را فعلا متوقف کرده‌اند.
رژیم اواخر بهار سال جاری عده‌ای را برای نقشه برداری به گلزار خاوران می‌فرستد. خانواده‌ها به ویژه مادران با این طرح مخالفت می‌ورزند و به آن اعتراض می‌کنند. به دنبال پیگری‌ خانواده‌ها و دیدار نمایندگان آنها با مسئولان بهشت زهرا و شهرداری، رژیم ظاهرا وانمود می‌کند طرح تغییر شکل گلزار خاوران را دنیال نمی‌کند.
خانواده‌ها طی انتشار اطلاعیه‌ای در تاریخ ٤ شهریور ۱۳۸٤ ، با این طرح توطئه‌گرانه مخالفت کرده و اعلام کردند:"... آنان به عنوان ساماندهی و بازسازی، قصد آن دارند گلزار خاوران را از شکل کنونی‌اش خارج کرده و به یک گورستان عادی تبدیل کنند. در حالیکه عزیزان ما پس از اعدام، با لباس‌های‌تنشان، در گودال‌هایی که در این گورستان ایجاد شده بود، به صورت دسته جمعی دفن شده‌اند.
ما خانواده های اعدام شدگان گلزار خاوران اعلام می داریم که عزیزان ما در گورهای عادی و به روش معمول فوت و دفن نشده‌اند که بتوان محل دفن آنان را به شکل عادی قطعه بندی کرد، بلکه بسیاری از این عزیزان در گورهای دسته جمعی مدفون شده‌اند. همچنین اعلام می‌داریم، در صورت نیاز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانیان، در مورد بازسازی گورستان اقدام خواهند کرد. "

رژیم می‌خواهد با تغییر شکل کلزار خاوران آن را به یک کورستان عادی تبدیل کند و به زعم خود اثر هزاران قتلی را که در زندان‌های سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، به ویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ مرتکب شده و در گورهای جمعی دفن کرده از بین ببرد. خانواده‌ها می‌خواهند کلزار خاوران به همین شکلی که هست باقی بماند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)از جهانیان، به ویژه از توده‌های مردم ستم‌کشیده ایران، نهادهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین الملل، سازمان نطارت بر حقوق بشر ، احزاب و سازمان های سیاسی چپ و مترقی می‌خواهد نسبت به "طرح بازسازی" گلزار خاوران اعتراض کرده و مانع اجرای این توطئه شوند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۳۰ مهر ۱۳۸٤ برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵‌

Copyright: gooya.com 2016