شنبه 7 آبان 1384

اعلان جنگ یک حکومت درمانده به دنیا، بيانيه نهضت مقاومت ملی ایران

احمدی نژاد رئیس جمهور افراطی جمهوری اسلامی که چندی پیش با کمک ولی فقیه، علی خامنه ای در این سمت قرار گرفت، در سخنرانی خود در همايش «جهان بدون صهيونيسم» در 4 آبان 1348 گفت: "اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود". وی در جای دیگری از صحبت خود سران کشورهای اسلامی را تهدید کرد و گفت: "به تمامی سران دنيای اسلام هشدار مي‌دهم كه بايد مراقب اين فتنه باشند؛ اگر كسانی از فشار نظام سلطه، كج فهمی و ساده لوحی يا خودخواهی و دنيا پرستی قدمی را در راه شناسايی اين رژيم بردارند بدانند كه در آتش اهل امت اسلام خواهند سوخت و لكه‌ی ننگ ابدی را بر پيشاني‌شان خواهند نشاند". احمدی نژاد همچنین گفت: "اينها مي‌گويند «مگر مي‌شود دنيای بدون آمريكا و صهيونيسم را شاهد باشيم؟» ولی شما به خوبی مي‌دانيد كه اين شعار و هدف يك هدف دست يافتنی و حتما شدنی است".

پس از این سخنرانی کشورهای اروپائی، اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و احمدی نژاد موضع گرفتند و سخنان وی را محکوم کردند.
فقط سه ماه پس از آغاز حکومت احمدی نژاد که وعده در آمد نفت بر سر هر سفره و توسعه اقتصادی را داده بود، عدم توانائی این حکومت در اداره کشور کاملا عیان شده است. در این مدت احمدی نژاد نه تنها قدم مثبتی برای تحقق وعده های خود برنداشته، بلکه با ندانم کاری های خود اوضاع کشور و زندگی مردم را بیشتر به هم ریخته و کشور را به پرتگاه تنش های بیشتر و حتی جنگ نزدیک کرده است. او با اولین موضع گیری های خود بازار بورس تهران را به ورطه ورشکستگی غلطاند و بدین ترتیب سرمایه های هنگفتی از مردم را به باد داد. سخنرانی او در سازمان ملل نه تنها کمکی به حل بحران هسته ای ننمود بلکه مشکلات جدیدی به آن افزود. سخنرانی جدید او عکس العمل شدید سایر کشورها را علیه جمهوری اسلامی برانگیخته است و تمام اتهام های کشورهای مخالف را موجه جلوه داده است. دستگاه ولی فقیه و جناح راست افراطی فردی مناسب تر از احمدی نژاد نداشت تا عرضه کند. ولی فقیه به قصد یکدست کردن حکومت پس از تسخیر مجلس با کمک شورای نگهبان ، فردی را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند که گوش بفرمان وی باشد. غافل از اینکه از این پس دیگر نمیتواند گناه حل مشکلات روزانه مردم ، بیکاری، فقر، فرار سرمایه، فساد و بحران هسته ای پیاپی را بگردن دیگران اندازد و مجبور خواهد بود که مسئولیت کامل اعمال حکومت را به عهده گیرد.

جای تعجب نیست که حکومت بنیاد گرا که در رویاروئی با مسائل کشور درمانده است برای پوشانیدن ضعف خود و جلب افکار مردم به طرفی دیگر به طرح مسائل بین المللی پناه میبرد. این روش معمول و شناخته شده دیکتاتوری ها است. احمدی نژاد به اسرائیل، کشورهای عربی خواهان صلح با اسرائیل و آمریکا حمله می کند و قول از بین رفتن آمریکا را می دهد تا با ایجاد تنش و کشیدن کشور به پرتگاه جنگ و احیانا فدا کردن جان صدها هزار نفر از هموطنان ما ناتوانی خود را بپوشاند. این حکومت امروز به بزرگترین خطر برای صلح و امنیت کشور ما تبدیل شده است. باید به او گفت ایجاد تشنج و براه انداختن جنگ هنر نیست. هنر سرو سامان دادن به اقتصاد کشور، بهتر کردن وضع زندگی مردم، ایجاد کار، مبارزه با فساد و کوشش برای گسترش صلح و امنیت است. این ها توانائی هائی است که حکومت کنونی کاملا فاقد آنست.

آن هموطنانی که اطمینان دارند بنیاد گرایان اسلامی اختلافاتشان بالا خواهد گرفت و خود بخود از بین خواهند رفت، اشتباه می کنند. تجربه خود ایران، کامبوج و آلمان نازی همه دلالت بر آن دارند که بنیادگرائی بدون مبارزه همه جانبه فکری، سیاسی و عملی علیه آن و تا زمانی که نیروئی محکم جلوی آن را سد نکند، از بین نمی رود.

افراخته نگاه داشتن آتش جنگ در منطقه به ضرر تمام مردم منطقه و فقط به نفع سودا گران اسلحه در جهان است. آنها که واقعا دلسوز ملت ستمدیده فلسطین هستند همواره خواهان صلحی عادلانه و پایدار بین اسرائیل و فلسطین اند و نه طالب تشدید و ادامه این جنگ خانمانسوز که در آتش آن هم مردم فلسطین و هم مردم اسرائیل سوخته اند. برنده واقعی جنگ فقط سازمان های افراطی در هر دو طرف هستند. مردم ایران با هیچ کشور خارجی دشمنی ندارند و هرگونه نظردهی آقای احمدی نژاد که با تقلب در انتخابات به این سمت رسیده است و بخصوص اعلان جنگ به کشورهای دیگر را کاملا باطل و خلاف منافع خود، مردم منطقه و جهان می دانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اظهارات احمدی نژاد فقط گوشه ای از افکار و برنامه های پلید حکومت بنیاد گرای ایران را نشان می دهد. با این حکومت زندگی و آینده مردم، جان هزاران هزار نفر از جوانان کشور، آزادی و تمامیت ارضی کشور به خطری جدی تر از گذشته افتاده است و گروه دست به فرمان ولی فقیه در صدد است میهن ما را با فاجعه ای عظیم روبرو سازد. ما از همه هموطنان می خواهیم که به حساسیت شرائط توجه کنند و برای مقابله با دیکتاتوری و بروز فاجعه، همه گونه تلاش و همدلی را بنمایند. اگر موفق شویم مقاومت مدنی امروز خود را به یک اعتصاب عمومی در سراسر کشور تبدیل نمائیم، هم زمینه مناسبی برای استقرار آزادی و حاکمیت ملی فراهم نموده ایم و هم نشان داده ایم که این حکومت نماینده مردم ایران نیست. بدین ترتیب شاید بتوانیم کشور را از خطر جنگی فاجعه آمیز نجات دهیم.


ایران هرگز نخواهد مرد
هیئت اجرائیه نهضت مقاومت ملی ایران
http://www.namir.org/
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلان جنگ یک حکومت درمانده به دنیا، بيانيه نهضت مقاومت ملی ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016