جمعه 13 آبان 1384

بیانیه رضا پهلوی در مورد سیاست های ماجراجویانه رژیم

هم میهنان عزیزم،

جمهوری اسلامی با اظهارات اخیرمحمود احمدی نژاد، باردیگر، ماهیت جنگ افروز، ماجراجویانه و ضد انسانی خویش را آشکار ساخته و تروریسم دولتی را در قالب یک دولت تروریستی به نمایش گذاشته است. اینک در جمهوری اسلامی، سیاست با زبان جنون و جنایت سخن می گوید.

دولت رمال ها، جانیان و جنایتکاران در یک بن بست سیاسی و در بحران های عمیق اقتصادی و اجتماعی، نه تنها پاسخ مشکلات عمیق مردم ایران را در عمق « چاه جمکران » جستجو می کند بلکه با اظهارات نفرت انگیز رئیس جمهورش علیه اسرائیل و تهدید دولت های مسلمان منطقه، چاه ژرفی تدارک می بیند که منافع ملی و تمامیت ارضی ایران اولین قربانیان آن خواهند بود.

رژیمی که بجای تلاش برای رفاه، امنیت و آسایش ملت ایران و کمک به استقرارصلح در ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی، امکانات اقتصادی و نظامی (و شاید اتمی) خود را برای نابود کردن کشوری مستقل از اعضای سازمان ملل متحد بکار می گیرد، نه تنها نفرت عموم ایرانیان بلکه انزجار تمام جهانیان را برانگیخته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در این شرایط حساس، وظیفۀ عموم رهبران سیاسی و روشنفکران ایران است که یکپارچه و یکصدا، ضمن افشای بلاهت ها و بی تدبیری های جمهوری اسلامی و محکوم کردن سیاست های جنایتکارانه و جنگ افروز آن، بکوشند تا در افکار بین المللی، حساب ملت صلح دوست و آزادیخواه ایران را از حساب یک رژیم تروریست و تروریست پرورجدا سازند.

دولت های آزاد جهان باید بدانند که جمهوری اسلامی، رژیمی است ذاتا آشوب زا و آشوب زی و لذا تنها با سرنگونی این رژیم فاشیستی است که آزادی، امنیت، رفاه صلح و آرامش به ایران و منطقه بازخواهد گشت.

پاینده ایران
رضا پهلوی
پنجشنبه دوازدهم آبان ماه ۱۳۸۴

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه رضا پهلوی در مورد سیاست های ماجراجویانه رژیم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016