جمعه 13 آبان 1384

موضع ما در قبال نشست برلین، اطلاعیه مطبوعاتی شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جلسه نوبتی خود طی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه، براساس مصوبات کنگره نهم با بررسی موضوع نشست برلین (سپتامبر ٢٠٠٥) که با هدف تامین اتحاد بین فعالان سیاسی جمهوری‌خواه و مشروطه‌طلب پادشاهی برگزار شده است، موضع خود در قبال این نشست را به صورت زیر اعلام می‌دارد:

١- هدف مرکزی و مقدم سازمان در عرصه اتحادهای سیاسی- ایجاد ثقلی نیرومند از جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار و تامین اتحاد وسیع آنهاست، و بر این پایه، ما صرف هر نوع انرژی سازمان را در مسیر شکل‌دهی اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار با مشروطه‌طلبان مدافع حکومت موروثی یا مشروطه‌طلبان مدافع حکومت دینی، امری نادرست می دانیم.

٢- در مبارزه عمومی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی که استبداد فقهی مشخصه اصلی آنست، ما بر تفکیک برنامه اجتماعی و سیاسی مولفه های اپوزیسیون از همدیگر تاکید داریم و بر ضرورت استقلال صف جمهوری خواهان دموکرات و سکولار نسبت به دیگر بخش های اپوزیسیون پای می فشاریم.

٣- ما با تاکید بر تثبیت و تقویت روش و منش گفتگو بین جریان‌های سیاسی کشور که همواره موید و حامی آن بوده‌ایم و نیز دفاع از اتحادهای موردی ضرور بین مدافعان آزادی‌های سیاسی و مخالفان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی با همدیگر که به باور ما یک نیاز سیاسی روز است، برآنیم که این دو، از یکسو نباید تحت الشعاع مرزبندی‌های سیاسی شفاف بین مولفه‌های متفاوت اپوزیسیون قرار گیرند و از دیگر سو نباید ابزاری برای توجیه اتحادهای جبهه‌ای بین مولفه‌های ناهم هدف باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

٤- ما اعلام می‌داریم که شرکت افرادی از سازمان، و نیز رفقایی از ما که به انتساب تاریخی به سازمان ‌شناخته‌ شده‌اند در نشست برلین و یا هر حرکت دیگر مشابه با مضمون این نشست، شرکتی انفرادی بوده و آنها در این مشارکت‌های خود هیچ‌گونه ماموریتی از سوی ارگان‌های رسمی سازمان ما نداشته‌اند.

٥- ما همه دوستداران سازمان و نیز همه جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را به تمرکز تمام قوای خود پیرامون شکل‌دهی به اتحاد گسترده جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار فرا می‌خوانیم و از اعضای سازمان می‌خواهیم که همه تلاش خود را صرف اجرای سیاست‌های مصوب کنگره نهم سازمان "کنگره با خاوران" در عرصه تامین اتحاد گسترده جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار کنند.

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
هشتم آبان ماه ١٣٨٤‌

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016