شنبه 14 آبان 1384

احمد توكلي در گفتگو با "فارس": اصولگرايان بايد وحدت داشته باشند اما تشكيل حزب فراگير آنان نه مقدور است، نه مطلوب

خبرگزاري فارس: يك عضو موثر نيروهاي اصولگرا با تاكيد بر وحدت و انسجام بين اصولگرايان گفت: اصولگرايان بايد وحدت داشته باشند اما تشكيل حزب فراگير آنها نه مقدور است، نه مطلوب.


احمد توكلي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در پاسخ به سؤالي در خصوص تلاش براي انسجام وحدت بين اصولگرايان با تاكيد بر ضروري بودن وحدت اين طيف اظهار داشت: امروز كه دولتي اصولگرا به تركيب شوراها و مجلس هفتم اضافه شده است بيش از هر وقت ديگري نيازمند وحدت هستيم تا بتوان به وعده‌هاي داده شده در خدمت به مردم، اسلام و كشور عمل كرد.
وي با بيان اينكه امروز هر مشاركت جمعي جديدي بايد معطوف به ارائه خدمت اصولگرايان باشد، نه معطوف به حفظ قدرت در انتخاب فردا، افزود: در واقع مردم به دنبال تنازع بر سر قدرت در شوراهاي قبلي، در انتخابات شوراهاي سال 81، به عناصر اصولگرا اعتماد كردند و چون شاهد تلاش براي خدمت بودند در انتخابات مجلس هفتم به اصولگرايان راي دادند و ادامه، روش مردم گرايانه به پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري منتهي شد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امروز تقريباً تمامي اركان حكومت در دست مدعيان اصوگلرايي است، خاطرنشان كرد: بايد مردم صدق اين ادعا را ببيينند پس هر حركت جمعي بايد براي سربلند بيرون آمدن نزد خدا و مردم شكل گيرد. طبيعي است اگر اين روش تعقيب شود، باز هم مردم با هوش و قدرشناس كشور امكان خدمت را به ما خواهند داد.
توكلي افزود: اما اگر از اين حقيقت و وظيفه حتمي غفلت شود حركت جمعي معطوف به تداوم قدرت در آينده باشد، در كشوري كه تقريباً هر سال يك انتخاب برگزار مي‌شود چه زماني وقت گشودن گره‌هاي مردم باقي مي‌ماند؟
وي اضافه كرد: اگر هر جريان سياسي پس از انتخابات به فكر اين باشد كه چگونه در انتخابات بعد پيروز شود، آيا به قدرت‌طلبي و به جنگ قدرت مبتلا نخواهد شد و مردم و اسلام فراموش نخواهند شد؟.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه حركت جمعي براي خدمت نيز لوازمي دارد كه بايد بدان پايبند بود، گفت: اولين امر لازم براي ايجاد وحدت و انسجام بين اصولگرايان آسيب‌شناسي گذشته است. در انتخابات شوراهاي شهر و روستا دور دوم و مجلس هفتم اصولگرايان با تدبير، حركت جمعي مناسبي را سازمان دادند، ولي در انتخابات رياست جمهوري نهم وحدت به تفرقه گراييد. گرچه انتخابات به پيروزي يك اصولگرا انجاميد، ولي اين نتيجه تدبير و برنامه‌ريزي جمع واحدي نبود.
توكلي اضافه كرد: آن زمان با داشتن رقيب قوي در قدرت اتحاد ساده‌تر برقرار مي‌شد و اعتمادها جدي‌تر بود و اكنون كه تقريباً يك دستي در سه قوه وجود دارد، كار اثباتي براي مردم ضرورت اعتقادي تام و ضرورت سياسي دارد، لذا بايد اعتمادها تجديد و از گذشته درس گرفته شود.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه بدون عبرت از گذشته راه آينده پرخطر خواهد شد، تصريح كرد: در گذشته سابقه همراه بودن را داشتيم كه آن وضع پيش آمد، حالا با سابقه دلخوري و بعضاً رقابت كاهنده و شكست در ميثاق‌ها چگونه مي‌توان به دوام وحدت بدون آسيب‌شناسي گذشته و پند آموزي از آن اميدوار بود؟.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي دومين راهكار وحدت و انسجام در بين اصولگرايان را ايجاد تفاهمات حداكثري در موضوعات مهمي همچون برنامه اقتصادي و توجه به عدالت، سياست داخلي، مبارزه با فساد، فقر، سياست خارجي و... كه به سرنوشت مردم و اسلام گره خورده است، دانست و اظهار داشت: بايد توجه داشت كه ما در برنامه‌هاي اقتصادي چه وزني به عدالت مي‌دهيم؟ در سياست داخلي، حقوق اقليت و منتقدان را چگونه تامين مي‌كنيم؟ در مبارزه با فساد و قطع پيوند قدرت و ثروت تا چه حدي اهتمام داريم؟ و تا كجا هزينه سياسي آن را مي‌پذيريم؟ در فقر ستيزي چقدر به خط امام(ره) و دستورات رهبري در پرهيز از اشرافيت دولتي پايبند هستيم، آيا حاضريم از خودمان شروع كنيم؟ به آزادي‌هاي اجتماعي مردم و حريم خصوصي آنها و لوازمش در چه حدي پايبنديم؟ در سياست خارجي فرقي بين جهاني شدن و جهاني‌سازي قائليم؟ نقش دولت را در هدايت، مديريت و ايفاي تكاليف در قبال مردم چه مي‌دانيم؟ از بخش توليد كالايي (صنعتي و كشاورزي) بيشتر حمايت مي‌كنيم يا بخش تجاري؟
توكلي با بيان اينكه هر يك از اجزاي مختلف طيف اصولگرايان يك كارنامه تاريخي دارند و در اين مباحث يكسان نمي‌انديشند و رفتار حكومتي‌شان متفاوت بوده است، خاطرنشان كرد: بنابراين تلاش براي مفاهمه حداكثري ضروري است. بدون تفاهمات اصولي در اين گونه مباحث، حركت جمعي براي خدمت سخت و كم اثر مي‌شود.
وي افزود: ما به عنوان اصولگرايان تحول‌خواه كه بر تحول در برخي بينش‌ها، روش‌ها و منش‌هاي حاكميت اصرار داريم، همه دوستان اصولگرا را دعوت مي‌كنيم كه در حركت جديد، آسيب‌شناسي و افزايش تفاهمات براي خدمت را بر هر كاري مقدم بدارند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه تفكر براي چاره‌جويي مشكلات مردم و كشور يك اصل است، افزود: اگر چنين شد، ادامه حفظ قدرت معطوف به خدمت اصولگرايانه - نه قدرت معطوف به منافع فردي، گروهي و جرياني - نيز به اراده مردم امكان‌پذير خواهد بود.
توكلي در پاسخ به اين سوال فكر نمي‌كنيد نگراني برخي از اصولگرايان مؤثر از آسيب‌شناسي جدي، به دليل تشديد دلخوري‌ها درست باشد؟، گفت: اگر امروز كه كارها به دست اصولگرايان افتاده و هنوز خطر بالفعلي متوجه آنها نيست، نتوان دوستانه و منطقي اشتباهات گذشته را ارزيابي كرد و در مسايل اصلي به تفاهم رسيد، فردا كه به انتخابات نزديك شديم، آيا افسوس فرصت‌هاي از دست رفته براي خدمت و جلب رضايت مردم را نخواهيم خورد؟ و آيا خطر سهم‌خواهي يا اختلاف برداشت‌ها ما را متفرق نخواهد كرد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به اينكه سرنوشت اصلاح‌طلبان پيش چشم ماست، اضافه كرد: قصد مچ گيري و افشاگري نبايد در ميان باشد، ولي در هر حال حقايق بايد روشن شود.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه به مطالب ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت كه شما نسبت به تشكيل حزب فراگير اصولگرايان نيز نظر موافقي نداريد؟ با تاييد اين مطلب و با بيان اينكه از حيث نظري و نيز از جهت واقعيت‌هاي تاريخي، اين كار نشدني و نامطلوب است، تصريح كرد: هر حركت حزبي محتاج توافق در تمامي بينش‌ها، روش‌ها و منش‌ها است. مباني كاملاً مشترك مي‌خواهد. اصولگرايان طيف‌اند و گرچه اشتراكات خوبي دارند، ولي اين اشتراكات در حد پي‌افكني يك تشكل با ساختار و مباني واحد نيست.
توكلي با بيان اينكه تشكيل حزب فراگير نقش احزاب و گروههاي فعلي يا شخصيت‌هاي نسبتاً مستقل طيف اصولگرايان را كمرنگ مي‌كند، گفت: همچنين با آزادي افراد و تعهدات تشكيلاتي احزاب موجود در تعارض قرار مي‌گيرد و تلاش براي ساختار واحد بدون مباني گسترده يكسان، به چانه‌زني قدرت تبديل مي‌شود كه با حركت جمعي اصولگرايي كه بر مشروعيت تأكيد دارد، ناسازگار است.
وي افزود: چهارمين دليل مخالفت آن است كه حتي اگر ديد انتخاباتي داشته باشيم بايد توجه كنيم كه بخش حزبي طيف اصولگرايان در انتخابات اخير كمترين اقبال مردمي را داشت.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مشكل در نداشتن حزب واحد نيست، تصريح كرد: مشكل، كمبود راهبردهاي روشن و مشترك و اراده خالص براي خدمت و فداكاري براي مردم، اسلام، كشور و وطن و تقويت اعتماد مردم به مسئولان است.
توكلي افزود: ما به عنوان تحول‌خواهان و عدالت‌طلبان در اين مسير به وحدت در هدف و حداكثر تفاهم در عرضه خدمت به مردم معتقديم، ولي تنوع در روش و تكثر در تشكل‌ها را مطلوب مي‌دانيم. بنابراين حزب فراگير نه مقدور است، نه مطلوب.
وي در پاسخ به اين سوال مبني بر اينكه شما خبرهاي مربوط به سهم آراي هر طيف را تاييد نمي‌كنيد؟ گفت: موضع ما روشن است. اصولگرايي با قبيله‌گرايي سياسي يكي نيست. بايد روشن كنيم مقصودمان از اصولگرايي چيست تا به دام كشمكش قدرت نيفتيم.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد از سرنوشت گذشتگان درس بگيريم، اضافه كرد: هشت سال تمام گروه‌هاي مختلفي از اصلاح‌طلبي حرف زدنند ولي تا آخر معلوم نشد كه مقصودشان چيست و با جنگ قدرت فرصت خدمت را از دست دادند و با اراده مردم كه با كسي عقد اخوت نبسته‌اند، حذف شدند. اگر ما اصولگرايي را روشن نكنيم، با تغيير اسم‌ها تغيير در سنت الهي ايجاد نخواهد شد.
توكلي در پاسخ به اين سوال كه مگر شما در آن جلسات شركت نداشتيد؟ با بيان اينكه من در هر جلسه‌اي كه براي وحدت اصولگرايان بر مبناي پندآموزي از گذشته و تفاهم براي خدمت باشد شركت مي‌كنم، افزود: آنجا هم مشابه همين حرف‌ها را زدم. اول آسيب‌شناسي، دوم تفاهم بر سر موضوعات معطوف به خدمت، سوم، چو فردا شود فكر فردا كنيم.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016