شنبه 14 آبان 1384

نامه‌ كانون مدافعان حقوق بشر به رييس قوه‌ قضاييه درباره‌ گنجي، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


كانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه رسيدگي فوري به وضعيت گنجي را خواستار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كانون مدافعان حقوق بشردر اين نامه با اشاره به اظهارات چندي پيش همسر گنجي و ابراز نگراني از وضعيت وي در زندان، رسيدگي فوري به اين وضعيت و پايان دادن اين شرايط را خواستار شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كانون مدافعان حقوق بشر در اين نامه آورده است: اين شرايط نه در توان يك زنداني بيمار است و نه قابل قبول براي خانواده بي‌پناه وي؛ مضافا به اين‌كه چنين رفتاري هتك حيثيت جامعه ايراني و قوه‌ي قضاييه را در بر خواهد داشت. بر اين اساس و با عنايت به قوانين جمهوري اسلامي، گريز و پرهيز از هر نوع اقدام به دور از ضوابط و اصول را خواستاريم.

اين كانون ابراز اميدواري كرده است كه با پايان بخشيدن به اين نحو رفتار، گامي در جهت اجراي قانون و انصاف و عدالت برداشته شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه‌ كانون مدافعان حقوق بشر به رييس قوه‌ قضاييه درباره‌ گنجي، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016