یکشنبه 15 آبان 1384

نظر هيات منصفه: «همبستگي» درخصوص اتهام نشر اكاذيب و «رايزن جوان» مجرم و مستحق تخفيف هستند؛ «ابرار» و «قلم معلم» مجرم نيستند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

هيات منصفه‌ي مطبوعات پس از جلسه‌ي شور، نظر خود را درباره ي پرونده‌هاي نشريات همبستگي، رايزن جوان، ابرار و قلم معلم اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هيات‌منصفه‌ي مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده‌ي دادستان عمومي و انقلاب تهران و دفاعيات مديران مسوول نشريات همبستگي، رايزن جوان و ابرار وارد شور شد و در پايان با اكثريت آرا مديرمسوول هفته‌نامه‌ي رايزن جوان را درخصوص اتهام توهين به مقدسات اسلام مجرم شناخت و نيز مستحق تخفيف دانست.

در ادامه‌ي اين دادگاه، هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول روزنامه همبستگي را در خصوص اتهام نشر اكاذيب مجرم شناخت و مستحق تخفيف دانست.

افزون بر اين در مورد ساير اتهامات مدير مسوول روزنامه همبستگي داير بر تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، توهين به افراد و نهاد‌ها، تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مجرم تشخيص نداد.

همچنين هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول روزنامه‌ي ابرار را در خصوص اتهام تخلف از مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آراء مجرم تشخيص نداد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هيات منصفه مطبوعات در خصوص اتهام مدير مسوول هفته نامه قلم معلم كه جلسه رسيدگي آن در تاريخ ‌٧/٢/٨٣ در همين شعبه برگزار شده بود و هيات منصفه مطبوعات وقت اظهار نظر در مورد مدير مسوول نشريه مذكور را موكول به استعلام از يكي از مراجع رسمي نموده بود و پاسخ استعلام مذكور پس از تصويب قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم شوراي اسلامي به دادگاه واصل گرديده بود، رسيدگي نموده و پس از بررسي لازم مدير مسوول نشريه مذكور را به اتفاق آراء مجرم تشخيص نداد.

Copyright: gooya.com 2016