دوشنبه 16 آبان 1384

سمينار كانون مدافعان حقوق بشر به تعويق افتاد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سمينار كانون مدافعان حقوق بشر براي بررسي موضوع "سد سيوند" كه قرار بود صبح فردا در محل اين كانون برگزار شود، به علت عدم حضور شيرين عبادي؛ رييس اين كانون، به روز دوشنبه هفته آينده، 23 آبان ماه جاري موكول شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و مدعوين در اين سمينار به بررسي ابعاد تعرض به ميراث فرهنگي منطقه سيوند خواهند ‌‏پرداخت.
اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر معتقدند با آبگيري سد سيوند، پس از سه سال قبر كوروش، داريوش و پاسارگاد زير آب خواهد رفت و آثار باستاني منطقه با تهديد جدي مواجه خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سمينار كانون مدافعان حقوق بشر به تعويق افتاد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016