یکشنبه 22 آبان 1384

ابراهيم يزدي: آماده ايم عرصه را به جوانان تحويل دهيم؛ پس از انقلاب اسلامي تشكيلات دفتر تحكيم وحدت را بد بستند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير كل نهضت آزادي گفت: ما در حال خروج از صحنه هستيم و بعد از 50 سال آماده ايم كه بازي را به جوانترها تحويل دهيم.

به گزارش ايلنا،"ابراهيم يزدي" در جلسه‌‏اي با عنوان نقد تجربه جنبش دانشجويي كه از سوي كميته دانشجويي جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد، با بيان تاريخچه اي از نحوه عملكرد جنبش هاي دانشجويي در دهه هاي 20 تا 40 به مقايسه آن با فعاليت جنبش دانشجويي در دوره معاصر پرداخت.
وي در خصوص نحوه عملكرد تشكلهاي دانشجويي پيش از كودتاي 28 مرداد، با بيان اين مطلب كه پس از سال هاي 41 و 42 به دليل قيام پانزده خرداد و كشتار گسترده مردم تغيير گسترده اي در نگرش گروه هاي دانشجويي, مبارز و فعاليان سياسي ايجاد شد، گفت: پس از اين دوره اين ذهنيت در مبارزان سياسي ايجاد شد كه با دشمنان سر تاپا مسلح نمي توان با مبارزات پارلماني جنگيد و پس از آن زمان بود كه هسته هاي نظامي شكل گرفت.
يزدي با بيان اينكه مقايسه نوع فعاليت و فضاي موجود در تشكل هاي دانشجويي در آن دهه ها با وضع كنوني قياس مع الفارق است گفت: متاسفانه پس از انقلاب اسلامي نطفه تشكيلات دفتر تحكيم وحدت را بد بستند و نوع عملكرد آن در راستاي حكومت و قدرت بود.
وي با بيان اينكه با روي كارآمدن دولت خاتمي به تدريج دفتر تحكيم وحدت از قدرت فاصله گرفته است،گفت: در دهه هاي گذشته وضعيت بدين شكل نبود و تشكل هاي دانشجويي كار كرد مستقلي داشتند.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي با بيان اينكه پيش از 28 مرداد نيروهاي توده اي و جبهه ملي به عنوان دو قطب اصلي و متضاد در دانشگاهها فعاليت داشتند،اضافه كرد: در آن زمان تمامي احزاب سياسي با توجه به قدرتي كه داشتند در دانشگاهها شاخه دانشجويي داشتند و اين احزاب بودند كه تجربه و سابقه سياسي را به دانشجويان آموزش مي دادند و منتقل مي كردند.
ابراهيم يزدي با اشاره به مشكلات پيش روي تشكل هاي دانشجويي در شرايط فعلي، گفت: يكي از مشكلات عمده و پيش روي جنبش دانشجويي اين است كه دائما يك سري نيروهاي جديد و تازه وارد به مجموعه تزريق مي شوند كه آموزش خاصي نديده اند و همين مساله باعث مي شود تشكلهاي دانشجويي با مشكل نيروهاي پخته و توانمند مواجه شوند.
وي با بيان اينكه احزاب نبايد در كار جنبش دانشجويي دخالت كنند، گفت: بهترين دستاورد و تجربه و بهترين خدمتي كه يك حزب مي تواند به جنبش روا دارد اين است كه در كار جنبش دانشجويي دخالت نكند و بگذارد آنها كار خود را انجام دهند و از آنها حمايت كند و به آنها خدمات ارائه كند.
ابراهيم يزدي تصريح كرد: شاخه هاي احزاب بايد در دانشگاهها فعال شوند اما آنها را نبايد به عنوان ابزار قرار دهند بلكه در عرصه آموزش هاي سياسي و تخصصي آنها را آموزش دهند.
يزدي ادامه داد: راه دموكراسي از تحزب مي گذرد گفت: چگونه راه دموكراسي را در پي بگيريم در حالي كه حزب گرايي در كشور ما وجود ندارد؟
وي با انتقاد از سخنان برخي افراد مبني بر اينكه به هيچ حزب و گروهي وابستگي ندارند،گفت: اين نكته اشتباهي است كه برخي تصور مي كنند عدم حضور در يك حزب سياسي افتخار است، در حالي كه براي كار سياسي و رسيدن به دموكراسي حزب يك نياز اساسي به حساب مي آيد.
ابراهيم يزدي در ادامه سخنان افزود: مشكل ما در اين است كه جامعه گريز هستيم و فرهنگ استبدادي موجود در ميان ما, ما را جامعه گريز كرده است و به همين دليل است كه در احزاب ما دائما تفرقه و انشعاب زياد رخ مي دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي بروز چنين رخدادي را حاصل اين دانست كه همواره در ميان افراد عده اي دوست دارند كه سلطه گر شوند و عده اي نيز اين سلطه را مي پذيرند.

Copyright: gooya.com 2016