چهارشنبه 25 آبان 1384

كنفدراسيون بين المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري در نامه اي به احمدي نژاد خواستار لغو احكام بازداشت‌‏شدگان سقز شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري(ICFTU)) در نامه‌‏اي به رييس جمهوري، به احكام صادره از سوي دادگاه سقز عليه سه‌‏تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهاني كارگر در سقز اعتراض كرد.
به گزارش ايلنا، در نامه دبير كل كنفدراسيون يبن‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري خطاب به محمود احمدي‌‏نژاد آمده است: كنفدراسيون ‌‏بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري (ICFTU) به تازگي از محكويت "محسن حكيمي"، "برهان ديوارگر" و "محمد عبدي‌‏پور"، توسط دادسراي انقلابي سقز به دو سال زندان مطلع شده است. بنابراين، پنج تن از هفت متهم پرونده (محمود صالحي، جلال حسيني، محسن حكيمي‌‏پور، برهان ديوارگر و محمد عبدي‌‏پور) محكوم شده و دو تن ديگر (هادي تنومند و اسماعيل خودكام) تبرئه شدند. هر هفت متهم اين پرونده پس از شركت در مراسم و جشن آرام روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي، به اتهام وابستگي و همكاري با انجمن سياسي ممنوعه "كمالا"، دستگير شدند.
در ادامه اين نامه آمده است: ICFTU معتقد است كه همانند محكومين ديگر اين پرونده (محمود صالحي و جلال حسيني)، محسن حكيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدي پور نيز به علت فعاليت‌‏ها و مبارزات كارگري‌‏شان محكوم شده‌‏اند، مخصوصاً اينكه بازداشت‌‏هاي اوليه در رابطه با مشاركت آنها در جشن روز اول ماه مي سال 2004 بوده و مدت كوتاهي پس از آن اتهامات ديگري به آنان وارد شده است.
اين نامه مي‌‏افزايد: ICFTU بار ديگر تصريح مي‌‏كند كه پيش از اين نيز انجمن آزادي حقوق اصناف سازمان جهاني كار (ILO-CFA) ، درخواست‌‏هايي را بر لغو محكوميت‌‏هاي هفت رهبر اتحاديه‌‏هاي كارگري پيرامون ارتباط آنان با جشن و مراسم روز اول ماه مي سال 2004 ميلادي در سقز، به دولت كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير كل كنفدراسيون بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري در ادامه نامه خود خطاب به رييس جمهوري خواست تا محكوميت‌‏هاي محمود صالحي، جلال حسيني، محسن حكيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدي پور در اسرع زمان لغو شود.
دبير كل كنفدراسيون بين‌‏المللي اتحاديه‌‏هاي كارگري ابراز عقيده كرد كه اطمينان دارد بي‌‏گناهي افراد مزبور در مراحل بعدي قضايي به اثبات مي‌‏رسد.
در پايان اين نامه تقاضا شده است كه امكان دسترسي ICFTU به مستندات دادگاه فراهم شود.

Copyright: gooya.com 2016