یکشنبه 29 آبان 1384

گفتگوی علی کشتگر با رادیو بین المللی فرانسه در باره جنگ جناح ها

رحمت قاسم بیگلو : هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه ی گذشته در تهران با ایراد سخنان تندی، این بار به طور آشکار به جناح محافظه کار دولت جدید هشدار داد که با اقدامات خود نظام را آسیب پذیر کرده است. آقای کشتگر، مو ضوع دعوا و طرفین دعوا کدام ها هستند؟

علی کشتگر: جمهوری اسلامی الآن با یکی از بزرگترین و عمیق ترین شکاف های دوران حیات خویش دست به گریبان شده، در حالی که این ها مدعی بودند که اگر همه ی قدرت را تندروها قبضه کنند، نظام یک دست می شود، که نشد و بلکه می بینیم که بد تر شد. هاشمی رفسنجانی در واقع با اشاره به احمدی نژاد وسایر پیروان مصباح یزدی که با پشتیبانی نظامیان و امنیتی ها بر قوه ی مجریه مسلط شده اند، و طبعاً می خواهند زقبا از جمله روحانیون را کنار بزنند - می گوید که عده ای به حذف، تسویه و منزوی کردن برخی از افراد دست زده اند و قصد دارند نیروهای نظام را بدنام و منزوی کنند. بنابراین ، حرفش روشن است؛ اما ادامه می دهد که اگر این روند ادامه یابد، به طور قطع، نیروهای مقاوم دست به تهاجم و دفاع از خود خواهند زد. در واقع، هاشمی، اینبارنه از موضع ضعف، بلکه از موضع قدرت حرف می زند و این، به این دلیل است که خامنه ای هم دیگر مثل قبل به دنبال نیروهای نظامی و امنیتی نیست، برای این که وحشت کرده، برای این که رهبر آن ها مصباح یزدی است، نه خامنه ای. حالا دو قطب که هر یک با رهبری یک فرد معـیّن مشخـّص میشوند، در جمهوری اسلامی، در برابر هم آرایش جنگی گرفته اند. یکی قطب نظامیان و امنیتی ها و حجتیه های سابق که رئیس جمهورشان احمدی نژاد و رهبر مذهبی و سیاسی شان هم در واقع نه آقای خامنه ای که مصباح یزدی است. طیف دیگر هم در واقع همه ی روحانیون سنتی و مدرن از آقای خاتمی و هاشمی و کروبی گرفته تا جوادی آملی، مشکینی شاهرودی مهدوی کنی و امثالهـم، این ها همراه مجموعه ی وسیعی از مدیران نظام جمهوری اسلامی و بخشی از نظامیان، این ها همه پشت سر هاشمی رفسنجانی خط کشیده اند.
اگر یادتان باشد، سعید حجاریان پس از انتخابات گفته بود که باید در برابر جریان پادگانی حاکم شده اتحادی از مؤتلفه گرفته تا مشارکت، به وجود آید. الآن این اتحاد، زیر رهبری شخص هاشمی رفسنجانی شکل مشخصی به خودش گرفته است.

رحمت قاسم بیگلو : آقای کشتگر، به هر حال از زمانی که انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت، پنهان نیست که مهره های سپاهی در همه جا حضور دارند؛ به خصوص در دو ماه ونیم گذشته در دولت و تقریباً همه ی نهاد ها، سپاهیان همه ی قدرت را به دست گرفته اند. آیا به این ترتیب، رقیب حاضر هست میدان را خالی کند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

علی کشتگر: نه! به هیچ وجه این ها حاضر نیستند میدان را خالی کنند و فعلاًاین ها بر امور جامعه مسلـّطند یعنی هم قوه ی مجریه را دارند هم وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی را دارند، هم در سپاه و بسیج مسلـّطند. ولی فراموش نکنیم که این حکومت به هر حال یک حکومت مذهبی است و روحانیون، از روحانیت مدرن یا به اصطلاح مدرن تا روحانیون سنـّتی، همه با هم متحد شده اند و بخش اصلی مدیران نظام هم با این ها هستند و ضمناً، این ها هم در نیروهای نظامی بی نفوذ نیستند. من به این ترتیب می گویم که هنوز "که بر که"، در جمهوری اسلامی، یعنی این که آیا روحانیون و مدیران به رهبری هاشمی مسلط می شوند یا نظامیان و نیرو های امنیتی به رهبری آقای احمدی نژاد و مصباح یزدی و امثالـُهم، این ها مسلط می شوند، هنوز به هیچ وجه روشن نیست و در روزهای آینده، به نظر من، ما شاهد کشمکش های همه جانبه و وسیعی بین این دو خواهیم بود. خامنه ای هم صلاح خود را در آن دیده که در این کشمکش بی طرفی اختیار کند و همین موجب تقویت رفسنجانی در برابر جناح دیگر شده است.

رحمت قاسم بیگلو : با تشکر از شما!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوی علی کشتگر با رادیو بین المللی فرانسه در باره جنگ جناح ها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016