چهارشنبه 2 آذر 1384

گزارش روزنامه ی جمهوري اسلامي از مراسم فروهرها

كمتر از 200 نفر كه بيشتر آنها افراد سالخورده بودند , عصر ديروز به مناسبت هفتمين سالگرد داريوش فروهر و همسر وي در خانه فروهرها تجمع كردند. مردان سالخورده و پير زنان بدحجاب ضمن خواندن سرود « يار دبستاني من » شعار « درود بر مصدق » سرميدادند و در فواصل اين شعار و سرود , خطاب به دانشجويان ميگفتند « دانشجو بپاخيز » ! با اينكه در ميان اين افراد دانشجوئي ديده نميشد , سالخوردگان حاضر شعار ميدادند : « دانشجو بيدار است ـ از استبداد بيزار است » . دختر فروها ضمن آنكه خواستار روشن شدن تكليف پرونده قتل فروهرها شد , سعي در تهيج حاضران داشت ولي شركت كنندگان به دليل اينكه سالخورده بودند به هيجان نيامدند. يكي از افراد حاضر نيز با شعارهائي به حمايت از آقاي منتظري پرداخت ولي با واكنش سرد حاضران مواجه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش روزنامه ی جمهوري اسلامي از مراسم فروهرها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016