شنبه 5 آذر 1384

اكبر عطري به پنج سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران اكبر عطري, عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را به پنج سال حبس تعزيري و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرد.
محمد شريف، وكيل مدافع اكبر عطري در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: موكلم در اين پرونده به اقدام عليه امنيت كشور، راه‌‏اندازي تجمعات غيرقانوني، سخنراني در دانشگاه‌‏ها داير بر تبليغ عليه نظام, توهين به مقام معظم رهبري, توهين به مقدسات و مسوولين كشور، نشر اكاذيب و تمرد از دستور پليس متهم است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: دادگاه عطري را در رابطه با اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس، توهين به مقام معظم رهبري به دو سال حبس و توهين به مقدسات، به دو سال حبس محكوم كرد.
وكيل مدافع عضو سابق شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت اضافه كرد: دادگاه همچنين موكلم را به خاطر تتميم حكم، به پنج سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم كرد اما در بقيه اتهامات انتسابي به دليل نبود شاكي خصوصي و فقدان دليل، تبرئه كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اكبر عطري به پنج سال حبس و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016