سه شنبه 8 آذر 1384

يكي از بازداشت‌‏شدگان روز جهاني كارگر در سقز به دادسرا احضار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

برهان ديوارگر از بازداشت‌‏شدگان روز جهاني كارگر در شهرستان سقز به شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اين شهرستان براي اخذ آخرين دفاع احضار شد.
محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع ديوارگر با بيان اين مطلب، اتهام موكلش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد.
برهان ديوارگر پيش از اين در پرونده‌‏اي ديگر به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق اغتشاش و شركت در تجمع غيرقانوني 12 ارديبهشت ماه سال 83 از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به دو سال حبس تعزيري محكوم شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يكي از بازداشت‌‏شدگان روز جهاني كارگر در سقز به دادسرا احضار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016