پنجشنبه 10 آذر 1384

یالثارات: ناآرامی اخیر دانشگاه تهران کار طرفداران معین بود، آفتاب

آفتاب: یالثارات الحسین ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله مدعی شد ناآرامی اخیر در دانشگاه تهران و برخورد با آیت الله عمید زنجانی ریاست این دانشگاه کار گروه های حامی معین کاندیدای اصلاح طلبان بوده است. البته یالثارات این خبر را به نقل از منابع مطلع خویش نقل کرده است .

لازم به ذکر است از اولین منتقدان آیت الله عمید زنجانی بسیج دانشجویی بوده است که از قضا تعلق ایدئولوژیک زیادی به جناح موسوم به راست دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یالثارات: ناآرامی اخیر دانشگاه تهران کار طرفداران معین بود، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016