پنجشنبه 17 آذر 1384

"حقوق بشر و نقش مردم"، سخنرانی گلزار، از مجامع اسلامی ایرانیان در هانوفر، ۱۰ دسامبر

گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – شاخه هانوفر برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو

موسیقی زنده به هنرمندی سیامک، رضی


موضوع : حقوق بشر و نقش مردم

سخنران : آقای گلزار، از مجامع اسلامی ایرانیان

زمان : 10 دسامبر 2005 ساعت 13.00 الی 17.00
مکان : آلمان – هانوفر – فاوست ( IIK )
هماهنک کننده: محمد متین

IIK e. V
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - شاخه هانوفر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016