جمعه 18 آذر 1384

مقامات جمهوری اسلامی مسئول اين سانحه هستند! اعلاميه فداييان خلق (اکثريت) پيرامون فاجعه سقوط هواپيمای نظامی

هم‌ميهنان!
با سقوط هواپيمای نظامی " C-130 " در روز سه‌شنبه گذشته بر فراز تهران، نزديک به صد و سی نفر از شهروندان ما جان خود را از دست داده‌اند. همه نود و هفت نفر سرنشين اين هواپيما که عمدتاً خبرنگار و فيلم‌بردار غيرنظامی و نيز جمعی از پرسنل ارتش بودند در آتش مهيب سوختند و تقريباً سی نفر از اهالی محل سقوط هواپيما، قربانی جانگداز اين سانحه شدند. اين هواپيما از تهران عازم چاه‌بهار بوده تا از برنامه‌های نظامی رژيم در آبهای دريای عمان فيلم و خبر تبليغاتی تهيه شود.
سقوط هواپيمای نظامی " C-130 " در حوالی فرودگاه مهرآباد و درست شش دقيقه پس از پرواز آن در شرايطی اتفاق افتاد که هنوز خاطره سقوط دردناک دو هواپيمای نظامی در مسير خرم‌آباد و حوالی کرمان در گذشته نزديک، از اذهان عمومی فراموش نشده است.
در بيست سال گذشته، دوازده مورد سانحه سقوط هواپيما در ايران رُخ داده که طی آن بيش از هشتصد انسان جان خود را از دست داده‌اند. پنج مورد از اين سوانح، به هواپيماهای نظامی عمدتاً با مسافرين غيرنظامی اختصاص داشته است. در کشور ما، سقوط هواپيما به يک امر پيش پا افتاده بدل شده و ايران يکی از بالاترين ارقام در اين زمينه‌ها را به خود اختصاص داده است. در پی هر سقوط هواپيما، مسئولان قول روشن‌کردن علت سقوط - که معمولاً با کلمه مبهم "نقص فنی" بيان می شود- را داده‌اند و هربار هم پيشگيری از وقوع مجدد چنين سوانحی را متعهد شده‌اند ولی موضوع همواره مسکوت مانده و سانحه بعدی فرا رسيده است!
در آخرين سانحه هوايی که به سقوط هواپيمای " C-130 " در روز سه‌شنبه گذشته مربوط می شود، تا اين لحظه و مطابق اظهار نظرهای افراد مرتبط با واقعه، ارتکاب خلاف‌های نابخشودنی زيادی از سوی مسئولين امر، افشاء شده است. براساس اين افشاگري‌ها، هواپيمای سقوط کرده فاقد جعبه سياه بوده است! اين هواپيما به دليل وجود نقص فنی چند ساعت تأخير داشته و در شرايطی به اصرار مسئولان مربوطه و نارضايتی خلبان از دستور پرواز باند فرودگاه را ترک می کند که از رفع نقص فنی در آن اطمينان حاصل نشده بود! بنا به اعلام مسئولان بيمه، تنها هشتاد و چهار سرنشين اين هواپيما بيمه بوده‌اند در حاليکه هواپيما سيزده نفر بيش از ظرفيت قانونی خود مسافر حمل می کرد! مرکز کنترل فرودگاه در يک سهو بزرگ دستور اشتباه به خلبان را صادر می کند و از او ميخواهد که به جای فرود اضطراری در بيابان‌های بين تهران – قم به فرودگاه مهرآباد برگردد! اينها گوشه‌های افشاءشده از بی مسئوليتي‌های پی در پی مقامات مسئول هستند و اينهمه نيز با يک واقعيت مُدهش بزرگ همراه‌اند که براساس آن، ناوگان هوايی ايران يکی از فرسوده‌ترين و خطرزاترين ناوگانهای هوايی جهان است. همه ميدانند که نوسازی ناوگان هوايی کشور ما گروگان سياست‌های ايران بربادده جمهوری اسلامی در عرصه بين‌المللی و مشی تنش و تشنج‌آفرين آن با برخی کشورهاست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما با اعلام تأثر و تأسف عميق خود از اين فاجعه تکان‌دهنده، و ابراز همدردی با بازماندگان قربانيان اين سانحه مرگبار، مسئوليت قتل دلخراش شهروندان کشور در سقوط هواپيمای " C-130 " و ديگر سوانح مشابه را متوجه مقامات جمهوری اسلامی می دانيم و خواهان پاسخ‌گويی صريح و بی پرده پوشی آنها در مورد اين واقعه جانگداز هستيم. برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعي، مقامات جمهوری اسلامی بايد بگويند که چرا اين فجايع اتفاق می افتد و برای پيشگيری از تکرار آنها در آينده چه برنامه‌ای را مّدنظر دارند.

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)
هفدهم آذرماه هزار و سيصد و هشتاد و چهار

Copyright: gooya.com 2016