سه شنبه 22 آذر 1384

طرح پيشنهادی نامگذاری روز جهانی حقوق زندانی و جايزه بهترين زندانبان از سوی عمادالدين باقی به كميسيون ملی حقوق بشر فرانسه

عمادالدين باقی
از اين فرصت گرانبها استفاده مي‌كنم و يكي از ايده ها يا طرح‌های خويش را براي بهبود حقوق زندانيان و نيز توجه به حقوق آن ها به عنوان گام موثری در اعتلای حقوق بشر در سطح جهان مطرح می‌كنم و از كميسيون ملی حقوق بشر فرانسه و دولت اين كشور درخواست می‌كنم تلاش‌های خود را خصوصا در سازمان ملل برای پشتيبانی از پيشنهاد اختصاص دادن يك روز جهانی برای دفاع از حقوق زندانيان انجام دهند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جناب آقاي نخست وزير
دبير و اعضاي محترم كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه
با سلام و احترام
از اينكه امسال افتخار دريافت جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را به ما داديد از جانب خودم و همكارانم در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، صميمانه بر شما درود مي‌فرستم و تشكر مي‌كنم. اميدوارم ما بتوانيم شايستگي اين محبت‌ها و افتخارات را داشته باشيم و با بسط همكاري‌هاي خويش در آينده به موفقيت‌هاي بيشتري دست يابيم.

در طول سه گذشته كه از زندان آزاد شده‌ام دو فعاليت منسجم را در دستور كار قرار داده‌ام. اولين اقدام تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بود كه با همكاري عده‌اي از شخصيت‌هاي حقوقي و مطبوعاتي و فعالان اجتماعي و سياسي محقق شد . موضوع فعاليت اين انجمن ، عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي بود. پس از موفقيت چشمگير اين انجمن در مدت كوتاه فعاليت خود، دومين گام را كه تاسيس انجمن ديگري به نام پاسداران حق حيات است و موضوع و محور اصلي فعاليت آن درباره مجازات اعدام است برنامه‌ريزي كردم. اين انجمن نيز با همكاري تعداد ديگري از شخصيت‌هاي علمي ، حقوقي و اجتماعي فعاليت خود را آغاز كرده و در ابتداي راه است و اميدوارم در آينده نزديك شاهد ثمرات ارزشمند آن باشيم.

من ضمن تشكر مجدد از انتخاب شما از اين فرصت گرانبها استفاده مي‌كنم و يكي از ايده ها يا طرح‌هاي خويش را براي بهبود حقوق زندانيان و نيز توجه به حقوق آنها به عنوان گام موثري در اعتلاي حقوق بشر در سطح جهان مطرح مي‌كنم و از كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه و دولت اين كشور درخواست مي‌كنم تلاش‌هاي خود را خصوصا در سازمان ملل براي پشتيباني از پيشنهاد اختصاص دادن يك روز جهاني براي دفاع از حقوق زندانيان انجام دهند. در اينجا خلاصه‌اي از طرح را ارائه مي‌كنم:


طرح پيشنهادي نامگذاري روز جهاني حقوق زنداني و جايزه بهترين زندانبان

ما در حال حاضر روزها و مناسبت‌هاي ملي يا جهاني مانند روز جهاني حقوق بشر، روز جهاني كارگر، روز جهاني آزادي مطبوعات، روز جهاني مبارزه با ايدز، روز جهاني مبارزه با اعدام و حتي روز جهاني توالت هستيم. اين در حالي است كه پديده زندان كه قدمتي ديرينه‌تر از بسياري از موارد ديگر دارد و مشكلي انساني است و نحوه برخورد با زنداني از مظاهر و شاخص‌هاي اشكار رعايت يا نقض حقوق بشر است وهمه جوامع با آن سر و كار دارند اما روزي جهاني بدين نام مقرر نشده است.
تعيين چنين روزي البته بايد كارشناسانه و داراي دلايلي موجهي براي روز مقرر شده باشد. من روز 5 مارس (برابر با 15 اسفند شمسي) را براي اين منظور پيشنهاد مي‌كنم و دلايلي براي انتخاب اين مناسبت دارم كه در اين فرصت كوتاه امكان بيان آن نيست و به صورت جداگانه‌اي انتشار خواهم داد. برخي فوايد روز جهاني دفاع از حقوق زنداني از اين قرار است:
1- متمركز كردن توجه رسانه ها و افكار عمومي و اوج دادن آن در روز معيني از سال به موضوع زنداني و زندان در حالي كه اكنون چنين اتفاقي رخ نمي دهد.
2- تجربه نشان مي دهد كه هر سازمان و رسانه اي اگر موضوع كاري خاص را محور عمل خود قرار دهد تمام امكانات و توانايي‌هاي آن براي رسيدن به هدف معين در روز معين به تحرك در مي‌آيد.
3- مي‌توان در روز جهاني حقوق زنداني براي بهترين كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده، بهترين فيلم‌هاي ساخته شده، فعال‌ترين افراد و يا نهادها درباره حقوق زنداني، روزنامه يا رسانه‌اي كه بيشتر و موثرتر در طرح مسايل زندان و زنداني فعاليت‌ كرده‌اند و ... هدايا، تقديرنامه‌ها، لوح يا مدالي در نظر گرفت.
4- از‌ آنجا كه هدف ماتضمين حقوق زندانيان است و آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قراردارد و بايد اين حقوق را رعايت كند زندانبان است، بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ وسرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي كردن به تنهايي نمي تواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند. تبليغ حقوق بشر و حقوق زنداني هم نشان داده است كه به تنهايي ضامن آن نبوده است. زندانبان به عنوان موثرترين و اصلي‌ترين عامل رعايت حقوق زنداني بايد مورد توجه قرار گيرد و بايد با برخوردهاي ايجابي و تشويقي آنها را به اين كار واداشت. بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه بنا بر گزارشات زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه داشته است و اهداي جايزه به آنها مي‌تواند يكي از اقدامات مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشدو رقابت سازندهاي در ميان زندانبانان براي رعايت حقوق زندانيان ايجاد كند.
5- يكي از مزاياي طرح فوق اين است كه حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي با استقبال دولت‌ها و ملت‌ها روبرو خواهد شد زيرا دولت‌ها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت مي‌كنند مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده مي‌شود . مخالفان حكومت‌ها نيز از اينكه زندانبانان حقوق‌شان را رعايت كنند استقبال مي‌نمايند. دقيقا به همين دليل است كه به محض اعلام اين ايده به صورت خيلي سربسته و كوتاه در ايران برخي از زندانيان سياسي كه داراي محكوميت‌هاي سنگين هستند با من تماس گرفته و ضمن تقدير از اين پيشنهاد زندانبان‌هايي را براي مورد تشويق قرار گرفتن نامزد كردند.
6- در اين روز سازمان‌هاي جهاني حقوق بشر و NGO ها و مطبوعات براي ارائه گزارش از وضع داخلي زندان‌ها بسيج مي‌شوند و موارد تقض حقوق بشر را وسيعا بيان مي‌كنند و به اين وسيله كنترل و فشاري را براي رعايت حقوق زندانيان ايجاد مي‌نمايند.
اميد است با بررسي اين پيشنهاد و موافقت با آن و اعلام اين روز جهاني به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري بتوانيم گامي مفيد در راه دفاع از كرامت انسان برداريم.

برايتان آرزوي موفقيت و سلامتي دارم.
عمادالدين باقي
--------------------------------

A Proposal for Establishing “The International Day of Prisoners’ Rights”

Since I was released from the prison three years ago I set two tasks for myself to be fulfilled in the coming years. The first was to establish the Society for Defending Prisoners' Rights, which was accomplished with the help and sincere aid of several socio-political activists, journalists and legal practitioners. This society deals with the cases and issues of all prisoners regardless of their charges and terms of sentences, whether they are political or apolitical prisoners. We have succeeded significantly in this relatively short period of our activity and therefore I believe we are prepared to tackle our next objective, which is to institute an association to combat capital punishment and death penalty. This association, named Defenders of the Right to Life, has gathered several scholars, social and legal figures together and has already taken initial steps, hoping to see noticeable achievements in near future.
I would also like to take this opportunity and put forward an idea, which I believe would draw attentions to prisoners' rights and would be an effectual course of action in promoting human rights.
There are currently various national and international days and occasions to memorialize issues such as Human Rights, Freedom of the Press, combating HIV/AIDS and supporting their victims, etc. Nevertheless there is no such commemoration for prisoners. Prisons and prisoners are the issues that have much older history than many other problems and concerns. In all societies, prisons and prisoners and how they are being dealt with are among the major human rights' issues. The way prisoners are conducted is a clear indicator of observance and/or violation of human rights.

Dedicating a special day to prisoners’ rights would have the following advantages:

1. Raising public awareness on the issue of prisoners’ rights through the media on a specific day at a global scale. Experience shows that institutions and media working on a special theme are able to mobilize resources much further on a specific day named after their cause.
2. Awards can be donated to books, artistic products, institutions and NGOs reflecting on the subject of prisoners' rights.
3. Attentions could be focused on the prison staffs and guards, as the people who are in direct contact with prisoners, on this day. Simply punishing and rebuking prison staff would by no means encourage them to observe prisoners’ rights. Furthermore, promoting the concepts of human rights and prisoners’ rights could not do the trick on its own. Prison staff should be highlighted on that day as the most influential and prime agent in fulfilling the rights of prisoners through encouragements. Accordingly, the prison staff members who are reported by prisoners and human rights institutions and individuals as those having worked appropriately to observe prisoners’ rights and promote human dignity can be awarded on the International Day for Prisoners’ Rights.
National Consultative Commission of Human Rights and the French government can propose this idea at an international level. I myself suggest 5th of March as on this day in 1897 one the most prominent social and political activists and one of the first supporters of human rights in its modern sense in the region, Seyed Jamalodin Assadabadi, was killed in the Ottoman prison, deprived of all his legal and human rights.
Once again I appreciate all your efforts and concerns and hope that this occasion and award would pave the way for more fruitful actions and endeavors in respecting the rights and dignities of all the human beings throughout the world.

Emadedin Baghi

Copyright: gooya.com 2016