یکشنبه 27 آذر 1384

حكم يك ترم تعليق از تحصيل براي يكي از دانشجويان علوم اجتماعي دانشگاه علامه، آشوب

يك دانشجوي دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي طبق حكم بدوي كميته‌ي انضباطي اين دانشگاه به منع موقت از تحصيل به مدت يك ترم به صورت تعليقي محكوم شد.

«محمد خاني»، دانشجوي رشته‌ي تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبايي، به اتهام «شركت در تجمعي در مقابل دانشگاه تهران، ترغيب دانشجويان به تحصن در خوابگاه شهيد براميني درباره‌ي انتخابات رياست جمهوري، تشويق و ترغيب يكي از دانشجويان به درگيري با يكي از اعضاي بسيج در روز انتخابات رياست جمهوري و آسيب رساندن به اموال عمومي دانشگاه در چند تجمع مختلف» محكوم شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين دانشجو ده روز مهلت دارد تا اعتراض خود را به كميته‌ي انظباطي دانشگاه اعلام كند.

شایان ذکر است که این چندمین حکم صادره از طرف کمیته ی انظباطی دانشگاه علامه بعد از روی کار آمد آیت اله شریعتی مدیریت جدید دانشگاه علامه است. در موارد قبلی با اعتراض شدید دانشجویان دانشگاه بعضا مجبور به عقب نشینی شد.

Copyright: gooya.com 2016