سه شنبه 29 آذر 1384

نماينده سازمان ملل متحد در ايران: تخلفات مرتبط با نقض حقوق بشر ناشي از عدم اطلاع شهروندان از حقوق شهروندي است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده سازمان ملل متحد در تهران گفت‌‏: رسانه‌‏ها وظيفه دارند با كمرنگ ساختن بحث‌‏هاي سياسي، امر حقوق بشر ملت‌‏ها را در جهت دست‌‏يابي به حقوق حقه‌‏شان ياري رسانند.

"اميرحسين برمكي" در يكي از سلسله نشست‌‏هاي آموزشي كميسيون حقوق بشر كه به عنوان رسانه‌‏ها, جريان آزاد اطلاعات, پيشبرد حقوق بشر و قابليت‌‏هاي جامعه ايران برگزار شد، گفت‌‏: مطبوعات به عنوان ركن چهارم يك جامعه مردم‌‏سالار نقشي اساسي در ترويج حقوق بشر دارند و مي‌‏توانند با عملكرد مثبت خود پايه‌‏هاي يك حكومت مردمي را استوار سازد و تقويت كنند.
وي افزود : دفتر سازمان ملل در ايران نيز با درك لزوم حمايت از اين ركن اساسي براي بسط و توسعه پايدار مردم سالاري اهتمام ويژه اي دارد چرا كه خود را موظف به پيشبرد امر حقوق بشر از طريق حمايت از رسانه‌‏ها مي‌‏داند.
نماينده دفتر سازمان ملل در تهران تخلفات مرتبط با نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف را ناشي از عدم اطلاع شهروندان از حقوق شهرونديشان دانست و گفت‌‏: اين امر در كنار عدم توجيه مسوولين نسبت به وظايفي كه در برابر شهروندان يك جامعه دارند از اصلي‌‏ترين عوامل زير پا گذاشتن مباحث مختلف حقوق بشري در كشورهاست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد‌‏: به طور مثال فراكسيون زنان مجلس ششم با تصويب كنوانسيون منبع تبعيض عليه زنان سعي كرد در جهت احقاق حقوق زنان جامعه ايران گام برداد كه متاسفانه با رد طرح فوق در شوراي نگهبان مواجه شد.
برمكي با تقدير از تلاش‌‏هاي وزارت امور خارجه و قوه قضاييه در طرح و تصويب مباحث مرتبط با حمايت از حقوق ملتها گفت‌‏: مصوبه اخير قوه قضاييه كه بنا به دستور آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه در احقاق حقوق شهروندي به تصويب رسيد از جمله امور قابل بررسي در اين بخش است.

Copyright: gooya.com 2016