سه شنبه 29 آذر 1384

"قوانين ضد زن و اعمال آن بر زنان"، ميزگردی در پالتاک، ۱۴ ژانویه

ميزگرد:
زري عرفاني، عزیزه شاهمرادی، ندا و
حميلا نيسگيلي

برگزارکننده: کارزار لغو قوانين ضد زن
تالار : کارزار زنان در پالتاک

Paltalk/ By language/ other
Iran KARZAR-e ZANAN


شنبه 14 ژانویه 2006 از ساعت 19 تا 23 بوقت اورپای مرکزی

فعالين کارزار زنان از حضور فعال شما در تالارکارزار زنان، براي پيشبرد اهداف خود پيشاپيش سپاسگزارند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"قوانين ضد زن و اعمال آن بر زنان"، ميزگردی در پالتاک، ۱۴ ژانویه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016