جمعه 2 دی 1384

شبکه تلويزيونی جام جم با افسانه خواندن هولوکاست و نشان دادن تصوير ژان ماری لوپن از "انديشمندان مخالف هولوکاست" سخن گفت

خبرنامه گويا - شبکه ماهواره ای جام جم 2، تلويزيون جمهوری اسلامی برای خارج از کشور، در ادامه اظهار نظرهای اخير محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور و برخی از مسئولين و مقامات جمهوری اسلامی، با تحليلی در بخش خبری خود در ساعت 18:30 (به وقت ايران) هولوکاست، کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم را افسانه ای بيش نخواند. جام جم در تحليل تصويری خود به "کشتار متفقين و آمريکا در جنگ دوم جهانی" و انفجار بمب اتم در هيروشيما و ناکازاکی اشاره و چنين اعلام کرد که اگر اين کشتارها ناديده گرفته نمی شد آن گاه صهيونيسم جهانی نمی توانست چنين افسانه ای خلق کند. جام جم مدعی شد کوره های آدم سوزی بازداشتگاه های هيتلری برای بيماران تيفوسی بنا شده بود و وجود برخی از آن ها را منکر شد.

جام جم ضمن بيان اين که "سياستمداران و انديشمندانی در جهان غرب" نيز هولوکاست را افسانه دانسته اند؛ مدعی شد که دانش آموزان و دانشجويان در جهان غرب نيز بيش از پيش در مراکز آموزشی وجود چنين کشتاری را مورد سئوال قرار می دهند! جام جم به هنگام نشان دادن تصاوير "سياستمداران و انديشمندان جهان غرب" که کشتار گسترده يهوديان را رد کرده اند؛ تصوير ژان ماری لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه، از افراطيون راست اين کشور را نيز چند بار به نمايش گذاشت. لوپن، که به يکی از خارجی ستيزترين نيروهای دست راستی اروپا تعلق دارد؛ چندی پيش پس از سخنان محمود احمدي نژاد اعلام کرد که اظهارات رئيس جمهور ايران بسيار افراطي است و او با اين گفته ها موافقت ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انکار کشتار يهوديان از سوی مقامات و رسانه های وابسته به حکومت ايران هر روز گستره بيشتری می يابد. اگر چه در ميان افکار عمومی جهان چنين اظهاراتی بارها محکوم شده است؛ اما نيروهای افراطی مسلمان و گروه های نئونازی جهان از اين سخنان استقبال کرده اند. بيانيه نئونازی ها در حمايت از گفته های احمدي نژاد و همچنين سخنان محمد مهدی عاکف، رهبر اخوان المسلمين مصر که او نيز هولوکاست را افسانه خواند؛ نمونه هايي در اين مورد هستند.

Copyright: gooya.com 2016