دوشنبه 5 دی 1384

وكيل رويا طلوعي: نسبت به رسيدگي به اتهامات موكلم در دادگاه انقلاب و غيرعلني برگزار شدن دادگاه اعتراض دارم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل رويا طلوعي از روزنامه‌‏نگاران كرد ضمن اعتراض به صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات موكلش، از غيرعلني برگزار شدن دادگاه موكلش اين روزنامه‌‏نگار انتقاد كرد.
محمد سيف‌‏زاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: به لحاظ اينكه دادگاه به صورت غيرعلني برگزار شده بود، نمي‌‏توانم در مورد جزئيات دادگاه صحبتي كنم اما دو ايراد شكلي نسبت به اين دادگاه داريم، اول اينكه طبق اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20، مرجع صالح رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي دادگاه كيفري است كه با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات تشكيل مي‌‏شود، بنابراين رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي در دادگاه انقلاب خلاف صريح قانون است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در مورد ايراد دوم نسبت به رسيدگي به پرونده رويا طلوعي، گفت: غيرعلني برگزار كردن دادگاه موكلم نيز غيرقانوني است، چون دادگاه نمي‌‏تواند جلسات رسيدگي به اتهامات سياسي و مطبوعاتي را غيرعلني برگزار كند، اين امر برخلاف اصل 168 قانون اساسي است.

Copyright: gooya.com 2016