جمعه 16 دی 1384

سعید کلانکی و حسن قیصری به دادگاه احضار شدند، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 160-2006
تاریخ 17/9/1384

سعید کلانکی دبیر سابق کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی و حسن قیصری فعال سیاسی به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. بر اساس احضاریه ای که بدست آنان رسیده است، این دو میبایست ساعت 10 صبح روز 5 و 7 بهمن ماه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب حاضر شوند. گفتنی است در احضاریه ی فوق اتهام وارده مشخص نشده است اما به نظر میرسد که این احضار به دلیل بازداشت آنها در جریان تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تاریخ 7 خرداد ماه 1383 باشد که در اعتراض به بازداشت فعالین سیاسی – دانشجویی برگزار شده بود.
لازم به ذکر است که سعید کلانکی چندی پیش از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به 3 سال زندان با تعلیق 5 ساله و حسن قیصری به پرداخت 00 هزار تومان وجه نقد محکوم شده بودند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016