شنبه 17 دی 1384

احمد شیرزاد: دیدگاه مصباح یزدی تعارض بین اسلامیت و جمهوریت است، آفتاب

آفتاب: احمد شیرزاد در واکنش نسبت به اظهارات طرفداران مصباح یزدی درباره «حکومت عدل اسلامی» و «جمهوی اسلامی» گفت: موضوعی که این روزها مطرح شده و حتی در تیتر اول جراید قرار گرفته، بحث هایی است که مشکل دو، سه دهه گذشته و به خصوص یک دهه اخیر در عرصه مسائل سیاسی بوده است.


عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب تصریح کرد: درباره «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» دو دیدگاه مطرح است: یک دیدگاه که پرچمدار آن مصباح یزدی است، دیدگاهی است که معتقد به تعارض اسلامیت و جمهوریت است و معتقد است که حضرت امام بر مبنای اسلامیت ناب انقلاب کرد و جمهوریت در اولویت بعدی بود و یا بنا به مصالحی انتخاب شده بود. بنابراین این تفکر تلاش می کند تعارض اسلامیت و جمهوریت را به نفع اسلامیت حل کند.
شیرزاد افزود: این تفکر معتقد است که اگر گروهی از مسلمانان، اسلام ناب را بر دوش می کشند و به نحوی از انحاء قدرت را کسب کردند، باید اهداف اسلامی خود را پیش ببرند و چنانچه در این مسیر از رأی مردم استفاده می کنند، این رأی اصالت به ذات نیست بلکه به عنوان وسیله برای هدف اصلی است.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه دوم اظهار کرد: دیدگاه دوم که مطرح است و خاتمی در صحبت های اخیر بر آن تأکید کرد، دیدگاهی است که به نظر من فلسفه اصلی تشکیل جمهوری اسلامی بر آن متکی بوده و دیدگاه حضرت امام نیز بر آن مبتنی بوده است.
به گفته وی، اساس این دیدگاه این است که جمهوریت و رأی مردم با اسلامیت حکومت در تضاد نیست و برای مشروعیت حکومت آرای مردم است که حق حاکمیت را به حکومتگران می دهد. براساس این دیدگاه، حکومت از آن مردم است و کلیه ارکان نظام بر مبنای رأی مردم مشروعیت می یابد و اسلامیت نظام هم به عنوان یک گزینه دیرپای تاریخی از سوی مردم تثبیت شده و معیار ارزشی و اخلاقی حاکم بر نظام را تعیین می کند.
شیرزاد با بیان اینکه در بعد سیاسی تعیین آینده کشور بر سر تعیین تکلیف این چالش است، افزود: همه باید تکلیف خود را بر سر این مسأله روشن کنند. تمام جناح هایی که می خواهند در عرصه انتخابات آینده خبرگان وارد شوند، چاره ای ندارند که تکلیف خود را با این دیدگاه روشن کنند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه مصباح یزدی اگر هر 70 میلیون ایرانی به چیزی رأی دهند ولی حاکم اسلامی نظری مغایر با آن داشته باشد، این نظر حاکم اسلامی است که باید مجری قرار بگیرد. واقعیت این است که برای من به عنوان یک مسلمان این سؤال مطرح است که چگونه حاکم اسلامی که اکثریت غالب مردم او را نمی پذیرند، در عمل می تواند چنین رأیی را جاری کند.
شیرزاد در ادامه خاطرنشان کرد: جواب این مسأله در عرصه سیاست نشان می دهد که چه کسانی قائل به هر روش زورمدارانه برای آنچه که به زعم آنها شریعت اسلامی است، ‌هستند و چه کسانی معتقدند اجرای احکام شریعت با پذیرش و خواست مردم امکان اجرا دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی تأکید کرد: علاوه بر شخصیت ها و جناح های مؤثر در آینده کشور، مردم هم باید تکلیف خود را با این دو نوع برداشت از اسلام و حاکمیت اسلامی روشن کنند. آیا واقعا مردم ایران رأی شان به حاکمیت جمهوری اسلامی بر مبنای برداشت های مصباح یزدی بوده یا دیدگاه های روشن امام راحل که به عنوان بنیانگذار این نظام، وعده جمهوری مبتنی بر رأی مردم را دادند. این یک تصمیم تاریخی است.
شیرزاد تأکید کرد: اگر اندیشه مصباح ادامه پیدا کند، انتخابات خبرگان آینده محدود می شود به آرای کسانی که به این دیدگاه معتقد هستند. به این معنا که اگر قرار باشد انتخاباتی برگزار شود با این ذهنیت که کسانی بیایند و کاری به موکل خود نداشته باشند و خود را قیم و صاحب اختیار آسمانی آنها بدانند، طبیعی است حداقل اتفاقی که خواهد افتاد،‌ انفعال و رویگردانی مردم است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد شیرزاد: دیدگاه مصباح یزدی تعارض بین اسلامیت و جمهوریت است، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016