دوشنبه 19 دی 1384

یادداشتی از محمدرضا خاتمی درباره منع فعاليت شبكه صبا، آفتاب

آفتاب:«سيدمحمدرضا خاتمي» دبيركل جبهه مشاركت در پاسخ به سؤال خبرنامه داخلي اين حزب مبني بر ممانعت از فعاليت شبكه ماهواره‌اي صبا پاسخ مشروحي را به شکل یک یادداشت ارائه كرد. به گزارش خبرنگار سياسي آفتاب، متن اين پاسخ بدين شرح است:

يكي از موضوعات مهم داخلي در ايام اخير مسأله ممنوعيت فعاليت شبكه ماهواره‌اي صبا بوده است. پرداختن به اين امر از چند منظر مهم است:
1-اراده شخصيتي روحاني و انقلابي براي بهره‌گيري از مدرن‌ترين نماد اطلاع‌رساني، نشانه اين است كه حداقل بخشي از روحانيت كشور به خوبي مقتضيات زمان و مكان را درك كرده است و با برپايي فكر و استخدام روش‌هاي نوين و روزآمد به دنبال نوكردن جامعه ايراني با حفظ همه اصول ارزشي و آرماني خود است. هرچند براي بسياري از ايرانياني كه سير حوادث تاريخي كشور را دنبال مي‌كنند نقش مهم روحانيت در اين نوسازي به خوبي روشن است ولي كساني كه آشنايي چنداني با اين نقش ندارند و يا در سايه رفتار سودبخش ديگري از روحانيت و يا تبليغات سوء مخالفين حضور دين در عرصه سياست دچار سوءتفاهم شده‌اند اين اقدام جناب آقاي كروبي گامي مهم در روشنگري و تبيين نقش روحانيت روشن‌ضمير و روشنفكر دارد.

2-با مجموعه فعل و انفعالات انجام شده بي‌ترديد به سادگي مي‌توان نتيجه گرفت
كه يكي از خلأهاي تحول‌خواهي و پيشرفت و اصلاح‌طلبي در كشور ما فقدان رسانه‌هاي مستقل، فراگير و متنوع است. مقاومتي كه حافظان وضع موجود و انحصارگران به خصوص در عرصه رسانه و اقتدارگرايان در عرصه قدرت در حصر رسانه‌اي ملت ايران انجام داده‌اند در برابر هيچ تحولي در عرصه‌هاي ديگر انجام نداده‌اند. همين نكته به خوبي نشان مي‌دهد كه تحول از حكومت مطلقه به حكومت دموكراتيك جز در سايه رسانه‌هاي آزاد ميسر نيست. هرچند در عرصه‌هاي اقتصادي ما شاهد پيشرفت و رفاه باشيم.

3-به نظر من مهمترين ميزان دموكراتيك بودن يك كشور درجه آزادي رسانه‌اي و به تبع آن حضور صداهاي مختلف در عرصه‌ آن جامعه است. هرچند آزادي رسانه‌اي امري كافي نيست ولي لازم است. با اين مقياس گرچه در سال گذشته كشورهايي مانند نپال از نظر برخورد با اصحاب رسانه از ما پيشي جستند ولي هنوز ايران نتوانسته است در خور شأن فرهنگ و تمدن ديرپاي خود از انتهاي ليست صعود كند و تازه‌ترين برخورد با شبكه ماهواره‌اي صبا نشان مي‌دهد كه (مخالفان) ما در برخورد با آزادي انديشه و بيان هيچ رودربايستي با كسي ندارند و به خوبي اين پاشنه آشيل خود را شناخته‌اند و استراتژي‌ آنها از روز اول اصلاحات تا به حال در برخورد با اين رسانه‌ها تغييري نكرده است. هرچند صاحب اين رسانه شخصيت انقلابي، روحاني و يار وفادار بنيانگذار انقلاب باشد. چون مي‌خواهد صدايي متفاوت از صداي حاكميت آن هم در اصول بلكه در شيوه‌هاي حكمروايي به گوش مردم برساند و از آن مهمتر به صورت رقيبي جدي درآيد او نيز در زمره همه محرومان از ابتدايي‌ترين حق بشري خود يعني آزادي بيان قرار مي‌گيرد. ابتدا مي‌كوشند با نصيحت، سپس با فشار از كار باز دارند و حتي دست‌اندركاران فني و اجرايي شبكه را بترسانند و چون مؤثر نمي‌افتد با حربه مصوبه شوراي امنيت ملي كه معلوم نيست در چه جلسه‌اي و با پيشنهاد چه كسي به تصويب رسيده است اين حق را از وي سلب مي‌كنند.

4-بي‌مناسبت نيست بگوييم با كمال تأسف اين شيوه ناپسند و غيرقانوني در زمان دولت اصلاحات شروع شد و هرچند در آن زمان اصلاح‌طلبان در مجلس فرياد زدند ولي گوشي بدهكار نبود.
شايد منتقدان اصلاحات در اينجا حق دارند اگر بگويند چرا وقتي حلقه خودي‌ها تنگ‌تر مي‌شود به فغان مي‌آييد و چرا در آن زمان كه كمي آن طرف‌تر از «خود» شما گرفتار اين مصوبات من درآوردي مي‌شدند صداي زعماي اصلاحات بر نمي‌آمد. سخن حقي است كه بايد بپذيريم. اين قانون طبيعت است كه اگر در برابر ظلمي كه به ديگران مي‌رود به هر وسيله‌اي اعتراض نكنيد خود شما زماني گرفتار همان بيداد خواهيد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


5-ميزان استقرار و ثبات هر حكومت را نيز مي‌توان به ميزان تحمل آن از صداهاي ديگر سنجيد. اگر حكومتي اجازه ندهد از جنس سخن و كلام، ديگراني هم وجود داشته باشند نتيجه منطقي و اولي آن اين است كه چنان پايه‌هاي منطقي آن حكومت و يا بهتر بگوييم آن حاكمان لرزان است كه تاب پاسخگويي و اقتاع شهروندان خود را نخواهد داشت حال اگر اين جماعت نتوانند حتي شخصيتي مثل آقاي كروبي را كه به حق بايد او را يار غار انقلاب ناميد تحمل كنند بي‌ترديد بايد به اين نتيجه‌گيري رسيد كه فاصله گرفتن اصحاب قدرت از اصول انقلاب و آرمان‌هاي امام چنان زياد شده است كه چاره‌اي جز بستن زبان‌ها و شكستن قلم‌هاي ياران انقلاب هم ندارند، چرا كه به درستي مي‌دانند مردم وفادار به انقلاب اسلامي تشنه شنيدن حقايق از سوي ياران راستين انقلاب هستند. نگراني آنها از تلويزيون‌هاي ضدانقلاب و وابسته نيست. بلكه از شنيدن پيام واقعي انقلاب و امام توسط مردم واهمه دارند.

6-بي‌ترديد حركت راه‌اندازي شبكه ماهواره‌اي صبا يك آغاز است. پيشرفت علمي و فناوري دنياي امروز هم كار را بر اقتدارگرايان به غايت سخت كرده است.
اقدام غيرقانوني ممنوعيت شبكه صبا هم قابل تداوم نيست و ما به زودي شاهد آن خواهيم بود در اين راه مباركي كه باز شده است صداي فرزندان انقلاب و امام و صداي دلسوزان كشور و مردم از هر سو به گوش مردم ايران خواهد رسيد. شايد بهترين راه چاره براي انحصارگران عرصه رسانه اين باشد كه خود گوش‌هاي خود را با پنبه فرو بندند و گمان كنند همه چيز در آرامش است و امن و امان. ولي بدانند چشم و گوش مردم را نمي‌توان بست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'یادداشتی از محمدرضا خاتمی درباره منع فعاليت شبكه صبا، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016