چهارشنبه 21 دی 1384

البرادعي: ايران تا فردا دو مركز اتمي ديگر را فك پلمب خواهد كرد، آفتاب

آفتاب: محمد البرادعي مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت ايران تا فردا دو مركز اتمي ديگر خود را نيز فك پلمب خواهد كرد. البرادعي امروز در بيانيه‌اي گفت :«ايران به آژانس اعلام كرده است كه مي‌خواهد غني‌سازي را به ميزان محدود در مركز اتمي خود در نطنز از سر بگيرد.»

وي در گزارش خود به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، با تاييد خبر تصميم ايران براي استفاده از سانتريفوژ براي غني سازي اورانيوم درخصوص اين تصميم ابراز نگراني جدي كرد.

اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران تحقيقات هسته اي خود را به عنوان اقدامي اعتماد ساز به حال تعليق درآورده بود در حالي كه تروييكاي اتحاديه اروپابه تعهدات خود در قبال اين اقدام تهران، عمل نكردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس ماده چهارم پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌اي (NPT)، «هيچ چيزي در اين پيمان را نمي‌توان به گونه‌اي تعبير كرد كه بر حق لاينفك همه گروه‌هاي امضاكننده اين پيمان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي در جهت مقاصد صلح‌آميز بدون تبعيض و با هماهنگي با ماده دو و سه اين پيمان تاثير بگذارد.»

در بند دوم ماده چهار آمده است: «همه گروه‌هاي امضاكننده اين پيمان بايد حق شركت در تبادل مواد، تجهيزات، اطلاعات فني و علمي براي استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را داشته و آن را تسهيل كنند.»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'البرادعي: ايران تا فردا دو مركز اتمي ديگر را فك پلمب خواهد كرد، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016