دوشنبه 26 دی 1384

جدا از علائق مردم تا كي؟ الف. ع. خ

چندي پيش از طريق گيرنده ماهواره در جستجوي كانال مورد نظر خود بودم، كه ناگهان با ديدن چمن جادويي زمين فوتبال كه بازي دو تيم را از كانال zdf نشان مي داد، توقف نمودم، سرگرم تماشاي بازي بودم كه بعد از يك صحنه هيجاني دوربين به ميان تماشاگران رفته و شادماني پيرمردي بلند قامت را از ميان جمعيت شادمان به نمايش گذاشت، آن مرد كسي نبود جز " گونترگراس" نويسنده و روشنفكرشهيرآلماني!
اين موضوع را يادآورشدم، تا از خود بپرسم، چرا علائقي نظيربازي فوتبال هنوز اذهان روشنفكران ما را به خود جلب نمي كند؟ چرا بسياري از افراد و گروها كه فلسفه وجودي خود را دفاع از حق مردم مي دانند، نسبت به خبرهاي ناگواري كه پيرامون چنين علائقي شنيده مي شود، حساسيتي از خود نشان نمي دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين روزها هراز چند گاهي مسئولين اتحاديه اروپايي برخلاف ادعاهاي حقوق بشري خود، ممانعت از حضور تيم ملي فوتبال ايران در مسابقات جام جهاني را يكي از راه هاي تنبيهي، براي مقابله با برنامه هاي هسته اي دولت ايران اعلام مي كنند. با توجه به اينكه،اينگونه اظهار نظرها از مسئولين سياسي اتحاديه اروپا مطرح مي شود. جا دارد، گروهاي مختلف اپوزيسيون ايراني كه در بسياري از مسائل ملي و بين المللي اقدام به صدور بيانه مي نمايند، در مورد حق مسلم مردم ايران، براي حضور در جام جهاني كه از جمله حقوق مورد علاقه طيف كثيري از مردم و جوانان ايران است، واكنشي از خود نشان دهند و مسئولين اتحاديه اروپايي را به پايبندي ارزش هاي جهاني مورد ادعاي خود متذكرشوند. موضع گيري مناسب پيرامون چنين فرصت هايي كه در حوزه مسائل غيرسياسي پيش مي آيد، نقش تاثيرگذاراپوزيسيون را در خارج و داخل بيش از پيش تقويت خواهد كرد.

الف. ع. خ

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جدا از علائق مردم تا كي؟ الف. ع. خ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016