شنبه 1 بهمن 1384

مصطفي معين: حقوق بشر جزئي از دين ما است، ايسنا

عدالت اجتماعي آرمان بزرگ اسلامي است
انجمن اسلامي دانشجويان بايد به خود برگرددخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


دكتر «مصطفي معين» در گردهمايي ادوار انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با قرائت اين بيت كه «هر كسي كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش»، گفت: ما دانشگاه را خانه‌ي خود مي‌دانيم بدون دانشگاه نمي‌توانيم زنده باشيم.


به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، وي ضمن تبريك عيد سعيد غدير خم، اظهار داشت: نسل جوان ما نياز به شناخت دارد، عشق تنها كافي نيست، لازم است اما بايد به شناخت و معرفتي عميق از شخصيت ممتازي چون علي(ع) دست يافت، مهمترين وجه شخصيتي امام علي(ع) عدالت است. عدالت اجتماعي علي(ع) بسيار فراتر از آن چيزي است كه در غرب و در جامعه‌ي ما مطرح است. در جامعه‌ي امروز ما عدالت از نوع سفره‌اي‌اش مطرح است و در غرب هم عدالت تنها در بعد مادي در نظر گرفته مي‌شود. عدالت اجتماعي بسيار بالاتر از اين است، يك آرمان بزرگ اسلامي ماست.


معين ادامه داد: عدالتي كه ما به آن معتقد هستيم، اعم از عدالت سياسي است كه خود شئون مختلفي دارد. وقتي از عدالت سياسي ياد مي‌كنيم يكي از مهمترين حقوق اساسي انسان كه حق تعيين سرنوشت است در اين عدالت به رسميت شناخته مي‌شود. حق انتخاب، هم انتخاب كردن هم انتخاب شدن و حق برخورداري از يك انتخاب سالم و آزاد و قانونمند و رقابتي، يعني حق برخورداري از آزادي انديشه، قلم و بيان و ساير آزادي‌هاي سياسي از نوع اجتماعات و . . .


معين افزود: عدالت اقتصادي يعني اينكه جامعه دو قطبي نباشد؛ يك چهارم جمعيت ما از مشكلات روحي، رواني، اجتماعي و اعتياد رنج مي‌برند و زير خط فقر زندگي مي‌كنند. عدالت بايد اعم از عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تبيين و ريز شود. اينكه تنها شعار عدالت دهيم شعاري تو خالي است، چيزي حاصل نمي‌شود. حتي مهمترين اصل قانون اساسي ما كه معطوف به مسأله‌ي عدالت است بر زمين مانده، تنها شعارش را داده و رقيبت را متهم كردي كه شما غربي و غربزده هستيد! نه خير شما فعلا فقط شعارش را داديد، عمل نكرديد. عدالت ابعاد وسيعي دارد، عدالت قومي، مذهبي، جنسي و غيره. عدالت در بخش اجتماعي و سياسي‌اش كه در مكتب ما و ديدگاه امام علي(ع) به مسأله‌ي برابري و مساوات و آزادي هم تأكيد دارد، اينها اركان اصلي دموكراسي است.


كانديداي نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، ادامه داد: چرا دستاوردهاي ارزنده‌ي بشري را كه خودمان به عنوان ايران و تمدن ايراني نقش مهمي در آن داشته‌ايم زير سئوال مي‌بريم؟ مگر ما انسان نيستيم، ما هم نقش اساسي در حقوق بشر و دموكراسي داشتيم، اگر آن را زير سئوال ببريم هويت خودمان را زير سئوال برده‌ايم. اينها تعارض با اصول و دين ما ندارد، عدالت در دين ما اعم از اين مسائل است، شامل دموكراسي و حقوق بشر هم مي‌شود. مگر دفاع از حقوق انسان به ماهو انسان، انساني كه در اولين سوره‌ي قرآن در سوره‌ي علق از مهمترين وجهش كرامت انسان است با خواندن و نوشتن و آموختن مگر دفاع از عزت و كرامت انسان حقوق بشر نيست.


معين تصريح كرد: ما اگر در اينجا بايد هنري داشته باشيم كه بايد داشته باشيم اين است كه نبايد همه چيز را زير سئوال بريم. حقوق بشر جزئي از دين ماست. دين ما بايد جهاني باشد و عمل ما بايد بومي باشد؛ بومي، ايراني و ملي، چرا دستاوردهاي خود را زير سئوال ببريم؟ آنها كه اين كار را مي‌كنند دچار خود كم بيني هستند، اينها برداشت‌هاي غلط و متحجرانه از دين است، جامعه‌ي دانشگاهي بايد نسبت به اين مسائل حساس باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين ادامه داد: انجمن اسلامي از دو ركن اصلي وحدت تشكيلاتي و هويت اسلامي برخوردار است و رسالت تاريخي و فكري و سياسي اجتماعي دارد. اگر مي‌خواهد انجمن اسلامي باشد بايد به هر دو جنبه توجه كند. من هم معتقدم انجمن‌هاي اسلامي از در هر دو بعد دچار بحران شده‌اند، هم از جنبه‌هاي تشكيلاتي و سازماني و هم از جنبه‌هاي فكري بايد ريشه‌يابي كند و به خود برگردد و مشكلاتش را ارزيابي كند.


وزير اسبق علوم ادامه داد: بايد ريشه‌يابي كنيم كه چرا از نظر تشكيلاتي به جاي اينكه تحكيم وحدت داشته باشيم، تشتت وحدت داريم و به جاي اينكه از هويت اسلامي ناب برخوردار باشيم يا منفعل و دنباله‌رو شديم يا صحبت‌هايي مي‌كنيم كه ممكن است ارتباطي با ارزش‌ها نداشته باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي معين: حقوق بشر جزئي از دين ما است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016