چهارشنبه 5 بهمن 1384

اولين جلسه دادگاه پيمان عارف، دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران، به صورت غيرعلني برگزار شد، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز: سرويس حقوق بشر: اولين جلسه دادگاه "پيمان عارف"، دانشجوي تبريزي دوره كارشناسي ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو فعال جنبش دانشجويي به صورت غير علني برگزار شد.

"عباس جمالي"وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه تهران، در گفتگو با سرويس حقوق بشر تبريز نيوز ،گفت: نخستين جلسه دادگاه "پيمان عارف"، ساعت 11 امروز دوشنبه 3 بهمن 84 در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به صورت غير علني برگزار شد.

"دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل" افزود:در غياب آقاي "عبدالفتاح سلطاني"- كه پيش از بازداشت وكالت " پيمان عارف" را بر عهده داشت ‌دكتر" نعمت احمدي" و من وكالت اين دانشجو را بر عهده گرفتيم و پس از حضور در اولين جلسه دادگاه از قاضي شعبه 26 درخواست مطالعه پرونده و تجديد جلسه كرديم كه با آن موافقت نشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"جمالي" ، گفت:در اين جلسه موكلم با رد اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت و مقرر شد ‌دكتر" نعمت احمدي" و من تا هفته آينده لايحه دفاعيه را تسليم دادگاه كنيم.

وي يادآور شد:"اقدام عليه امنيت ملي" و "اخلال در نظم از طريق سخنراني و شركت در تجمع 25و 26 خرداد 82 دانشگاه تهران" ، از جمله اتهامات موكلم است.

Copyright: gooya.com 2016