یکشنبه 9 بهمن 1384

جنبش دموکراسی خواهی در ایران عمومی و توده ای می شود، وحشت رژیم از خیزش کارکنان اتوبوسرانی، حزب دمکرات ايران

حکومت اسلامی که در سالهای طولانی کمر به نابودی جنبش دانشجویی بسته بود ، با رویای پیروزی و سرمست از سرکوب و خفقانی که ایجاد کرده بود ، ناگهان با حرکتی کاملا غیر دانشجویی روبرو گردید.
برای رهبران سرکوبگر رزیم این تصور که اقشار دیگر جامعه ایران توان اعتراضی به گستردگی جنبش دانشجویی را داشته باشند، وحشتناک بود ، به همین دلیل با تمام قوا به حرکت مسالمت جویانه کارمندان زحمتکش اتوبوسرانی حمله کرده و تعدا زیادی از رهبران این حرکت اجتماعی – صنفی-- سیاسی را دستگیر کرده و به زندانهای خود منتقل کرده است.
اکنون دیگر باید برای حکام ضد مردم ثابت شده باشد ، که منتظر مقاومتهای مردمی از سوی بخشهای دیگر جامعه ایران باشد. جنبشی که از سوی دانشجویان مبارز آغاز شده و میرود تا به جنبشی فراگیر و گسترده تبدیل شود.
جنبش دموکراتیک و ملی در ایران کاملا ماهیتی مردمی دارد و در مرحله نهایی با حضور تمامی اقشار مردم ایران در عرصه های مبارزات صنفی – سیاسی – اجتماعی صورت خواهد پذیرفت .
جنبش دانشجویی نقطه شروع مبارزات ضد استبدادی بود و مقاومت کارگران و کارمندان اتوبوسرانی به معنی توده ای و فراگیر شدن جنبش ضد حکومتی در ایران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حاکمیت سیاسی باید بداند که دستگیری 9 نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و صدها تن از زحمتکشان دیگر، بحران پیش روی نظام درمانده را فیصله نخواهد داد. مشکلات عظیم ، فقر فاقه ، گسترش اعتیاد و فحشا ، دردهایی است که دامن تمام جامعه ایران را گرفته است و عامل تمام این مصیبتها حاکمیت اسلامی است که تنها شیوه پاسخگویی را سرکوب میداند.
این هشدار برای رهبران جمهوری اسلامی لازم است بدانند که دست زدن به شیوه سرکوب دائمی خشم عمومی را نسبت اعمال شنیع آنها گسترده تر میکند . این شیوه حل مسائل ملی و مردمی، یایان غم انگیزی را برای تمامیت رژیم رقم خواهد زد. رهبران رژیم جمهوری اسلامی مطمئن باشند که مردم ایران تا حل نهایی مصیبت هایی که توسط آنها برای مردم رنجدیده ایران ایجاد شده از پای نحواهند نشست.
حزب دموکرات ایران

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016